Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zaposlovanje učiteljev in profesorjev
 
studenecuros
Ogledov: 2538
Predlog ustvarjen 25.05.2015
Z odzivom organa 04.12.2017
Zadnja sprememba 24.05.2015 12:35:23

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.12.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Glede na določbe veljavne delovnopravne zakonodaje (Zakon o delovnih razmerjih) je delodajalec šola, v imenu delodajalca pa nastopa zakoniti zastopnik, ki je ravnatelj. Glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih je za zakonito sklenitev delovnega razmerja, ne glede na to, ali postopek izbire opravi ravnatelj ali od njega pooblaščena komisija, odgovoren ravnatelj.

V zvezi z Vašim vprašanjem bi se seveda utemeljeno lahko zastavilo vprašanje obstoja nasprotja interesov po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. V skladu z njim se mora vsaka uradna oseba, ki med izvajanjem svoje službe ali funkcije zazna dejansko ali možno nasprotje interesov (npr. možnost, da se na razpis za delovno mesto na šoli, kjer opravlja oseba funkcijo ravnatelja, prijavi njen sorodnik) storiti potrebne ukrepe, da se konfliktu interesov, izogne.

Prilagamo vam povezavo na eno od takšnih mnenj Komisije za preprečevanje korupcije.