Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Železnice
 
Mr.G.
Ogledov: 2419
Predlog poslan 26.11.2014
Z odzivom organa 20.04.2017
Zadnja sprememba 26.11.2014 15:04:49

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 20.04.2017

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo se letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu namenja za potrebe investicij in investicijskega vzdrževanja prometne infrastrukture, s čimer je zajeta tako cestna kot tudi železniška infrastruktura. Ministrstvo za infrastrukturo se zaveda problematike financiranja prometne infrastrukture, zato stalno išče ustrezne načine, kako čim bolj učinkovito uravnotežiti izboljšanje dostopnosti na eni strani ter probleme zgostitev prometnih tokov in onesnaževanja okolja na drugi strani. Zavedati se je potrebno, da je dobro delujoč prometni sistem ključnega pomena za trajnostni gospodarski razvoj, saj je izboljšanje prometnih povezav pomembno za učinkovito odvijanje prometa v okviru celotne Evropske unije. Na trajnostnem razvoju mora temeljiti tudi oskrba gospodarstva. Pri tem je potrebno upoštevati načela mobilnosti, dostopnosti, varovanja okolja in varnosti, gospodarskega razvoja, optimalne izkoriščenosti virov in uravnoteženosti med transportnimi sistemi. Iz navedenih razlogov sta cestni in železniški prometni sistem medsebojno tesno povezana, zato ju je nujno razvijati vzporedno, če želimo dosegati cilje trajnostno naravnane prometne politike. Slednje pa je mogoče dosegati le z vlaganji v oba prometna sistema.

Ministrstvo za infrastrukturo sicer v okviru aktualnega državnega proračuna zagotavlja precejšnja dodatna finančna sredstva za področje cestne infrastrukture. Na področju cestnega prometa in cestne infrastrukture se za leti 2017 in 2018 namenja približno 505 milijonov eurov, od tega v letu 2017 za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje državnih cest 217,5 milijonov eurov, s čimer se povečuje obseg sredstev v primerjavi z lanskim letom v višini 45 milijonov eurov, ter 226 milijonov eurov v letu 2018. Dobrih 60% teh sredstev je namenjenih investicijskemu vzdrževanju in gradnji državnih cest, zlasti za rekonstrukcije in modernizacije cest, za obnove in preplastitve dotrajanih vozišč, za ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, za različne geotehničine projekte, izgradnjo obvoznic, sanacije premostitvenih objektov, za novogradnje cest, kolesarske povezave ter okoljevarstvene in ostale manjše projekte.

 

Priloge: