Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


GEOINŽENIRING
 
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO
Ogledov: 42357
Predlog ustvarjen 28.10.2014
Z odzivom organa 04.12.2014
Zadnja sprememba 24.10.2014 19:19:36

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (177)   Popravki predloga  

Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega obsevanja atmosfere, ki skupaj z nanokovinskimi delci zaprašenimi v ozračje, vpliva na vreme in na počutje.

Glede na aktivnosti CIVILNE INICIATIVE MODRO NEBO (CIMN), da se razreši vprašanje geoinženiringa, že 20 mesecev, še vedno ni nikakršnega odziva s strani odgovornih. Do 24.10.2014 beležimo tako že peto smrtno žrtev teh ne-naravnih ujm, Žled 2, Poplave Vransko 2 in Poplave Ljubljana 1. NE-naravne ujme zato, ker so tehnološko ojačane (tehnologije geoinženiringa) in potencirane, da preraščajo v nekontrolirano razdejanje. Kdo nosi krivdo za te smrtne žrtve?

Predlagamo aktivnosti za pridobitev sledečih odgovorov:
- Zakaj se ne pregledajo letala, ki letijo nad Slovenijo?
- Zakaj se ne analizirajo izpusti iz letal?
- Zakaj se ne analizirajo zrak in deževnica na aluminij? (ARSO)
- Zakaj ne sprejmemo zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, brez bele kilometrske črte za seboj?
- Zakaj nam Miro Cerar govori, da »Ne odločamo več popolnoma sami!«? in zakaj nam Pahor pravi "Ne razumem točno, kaj sploh pričakujete od mene?"

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO VPRAŠANJA GEOINŽENIRINGA

Naš predsednik se že 19 mesecev, od kar je bil obveščen, spreneveda, in ničesar ne ukrene. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

Nazadnje je njegova pomočnica poslala smelo pismo, v katerem ne razume, kaj točno naj stori. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413309779./846038398749818/?type=3&theater

BORUT PAHOR - Predsednik, ROMAN JAKIČ - minister, DOBRAN BOŽIČ - generalmajor, STANE ŠTEMBERGER - SOVA, BOŠTJAN PERNE - OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA, JOŠKO KNEZ - generalni direktor ARSO, KLEMEN BERGANT - ARSO, BRANKO GREGORČIČ - ARSO, ANDREJ VELKAVRH - ARSO, LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ - SMD.

Vsi našteti, razen današnjega premierja Dr. MIRO CERARJA, so bili opozorjeni in zadevo zavestno ignorirajo. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

Razen ene svetle izjeme. ALENKA BRATUŠEK, nam je kot takratna premierka slovenske vlade takoj odpisala in dala stvar urgentno naprej na ministrstvo za okolje, ter na ministrstvo za obrambo, od koder še danes čakamo odgovor.

https://www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/predsednica-vlade-republike-slovenije-odstopa-odgovornim-ministrstvom-zadevo-v-p/565360530150941

Vsi našteti so bili opozorjeni in so potencialni krivci zavestnega nedelovanja v škodo slovenskega naroda, potencialni krivci malomarnega ravnanja obravnavanja in urgiranja na temo GEOINŽENIRINGA, ter potencialni krivci za pogreb, do sedaj, petih umrlih slovencev.  S tem so tudi kazensko odgovorni, po veljavnem slovenskem zakoniku KZ-1 . https://www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/omembe-biološkega-in-kemičnega-orožja-v-kazenskem-zakoniku-kz-1/571802826173378

Z dnem 23.03.2013 je bil vsem, razen Miro Cerarju, ki je naslednjik Alenke Bratušek in je prevzel posle v reševanje, tudi poslan dopis, kjer se jih opominja na neizpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti, ki so po 32. členu ZObr:  »Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države« https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413310875./560599853960342/?type=3&theater Tega se enostavno ne izvaja, pa bi se moralo, zato predlagamo vladi da začne aktivnosti za izvajanje tega predpisa! Vsi, razen Miro Cerarja, ki so bili seznanjeni in opozorjeni, so:

PREDSEDNIK DRŽAVE, Borut Pahor, gp.uprs@up-rs.si
PREDSEDNICA VLADE, Alenka Bratušek, gp.kpv@gov.si
MINISTER ZA OBRAMBO, Roman Jakič, glavna.pisarna@mors.si
NAČELNIK GENERAL ŠTABA SLOVENSKE VOJSKE
Dobran Božič, glavna.pisarna.gssv@mors.si
DIREKTOR SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE
Stane Štemberger
GENERALNI DIREKTOR VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUŽBE
Boštjan Perne, bostjan.perne@mors.si
AGENCIJA ARSO: Bergant, Gregorčič, Knez, Velkavrh
Do danes vsi, razen Alenke Bratušek, molčijo.

Za konec še spomnimo na pismo ZASKRBLJENE DRŽAVLJANKE SLOVENIJE, ki je vsem vse razložila. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./831290516891273/?type=3&theater Več kot to ne gre. Priloženi so vsi linki, povezave in dokazi. Pismo je bilo naslovljeno na
PREDSEDNIKA gp.uprs@up-rs.si, na MINISTRA ZA OKOLJE gp.mko@gov.si in na MINISTRA ZA OBRAMBO glavna.pisarna@mors.si

Še dejstvo: DR. KLEMEN BERGANT (ARSO), je 08.09.2014 javno izjavil, da je letalska oblačnost - OBLAČNOST! Citat: "Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov." ~Dr. Klemen Bergant, ARSO https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./833237443363247/?type=3&theater

Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN, 24.10.2014


Ključne besede Geoinženiring, Kemično zapraševanje atmosfere, elektro magnetno obsevanje atmosfere, dimljenje atmosfere, letalska oblačnost
Kategorija: Obramba


Zadnji komentarji:

alanr | 10.12.2014 | 09:47
Zavrnjeno, pravilno. Takih gluposti se niti predlagati ne bi smelo.
GEOINŽENIRING - izjava za medije

GEOINŽENIRING (GI) je ena izmed najbolj kontroverznih tematik današnjega časa. Vedno ko smo iz skupine Civilne Iniciative Modro Nebo (CIMN) opozarjali Agencijo za Okolje (ARSO), da naj bodisi raziščejo dogajanje na našem nebu, bodisi raztolmačijo besedilo, ki so ga objavili na njihovih spletnih straneh ali v mesečnih biltenih, so delovali odklonilno, ali pa izpostavljena besedila izbrisali ali spremenili, ter se s tem na vse načine izogibali dialogu o geoinženiringu.

Kaj je GI? Poglejmo kaj o tem pravijo na ARSO (Tanja Cegnar in Črt Jarh) ZAČETEK CITATA: »Geoinženiring je proces načrtnega spreminjanja in prilagajanja zemeljskega podnebja. Veje geoinženiringa: Omejevanje sončnega sevanja (OSS) ali po angleško »Solar radiation managment«. Osnovna zamisel je, da bi povečali nazaj v vesolje odbiti delež sončnega sevanja. Tako bi zmanjšali količino energije, ki jo Zemlja sprejme. Prednost teh metod je, da lahko zelo učinkovito preprečijo nadaljnje segrevanje ozračja, saj začnejo delovati zelo hitro. Slaba stran pa je, da tovrstne tehnologije hkrati ne zmanjšujejo količine CO2 in drugih problemov, ki so povezani z njim, npr. zakisanja oceanov. Prav tako bi to lahko negativno vplivalo na vegetacijo (zmanjšanje sončnega obsevanja), vodni cikel in vreme. Najhujše težave pa bi se pojavile ob morebitni ukinitvi že uporabljenih metod, saj bi znova povečana količina sončnega sevanja povzročila izjemno hitro in močno segrevanje ozračja; to bi pustilo hujše posledice kot počasno segrevanje, čemur smo priča danes. Strokovnjaki so razvili mnoge predloge za zmanjšanje prejetega deleža sončnega sevanja, navajamo pa jih v nadaljevanju.

Uvajanje sulfatov v stratosfero - Z letali, topovi ali baloni bi v zgornje plasti Zemljine atmosfere dovajali plin (H2S ali SO2). Ustvaril bi prosojno meglico, ki bi odbijala sončno svetlobo.« KONEC CITATA

Tako, to so besede znanstvenikov iz ARSA, lahko pa vse skupaj prečitamo v njihovem biltenu na tem linku, od strani 44 naprej: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/..;202010%2007.pdf

Sedaj pa poglejmo, kaj nam sporočajo: Da bi z letali dovajali v atmosfero pline, se pravi bi Kemično Zapraševali Atmosfero (KZA). Ti plini pa bi ustvarili prosojno meglico, ki bi odbijala sončno svetlobo. In ob vsem tem, kot piše Cegnarjeva, te tehnologije NE zmanjšujejo količine CO2?

Vse to ARSO znanstveniki predstavljajo kot nekakšno teorijo ali hipotezno, a vendar lahko vse to gledamo na nebu že več let, vso to KZA - Kemično zapraševanje atmosfere in prosojne meglice, ki odbijajo sončno svetlobo in vso to OSS - omejevanje sončnega sevanja, kot temu pravijo na ARSU. Vse to že obstaja in sedaj je vprašanje, zakaj je takšna vrzel med teorijo GI, KZA, OSS in med opazovalno prakso vseh teh pojavov, kjer dnevno videvamo na nebu vnos neznanih substanc, ki se v obliki kilometrskih črt bohotijo za letali, se širijo in zastirajo sonce, omejujejo sončno sevanje in ustvarjajo tkm Cegnarjine, »Prosojne meglice, ki odbijajo sončno svetlobo, nazaj v vesolje, pri čemer ne zmanjšujejo vsebnosti CO2 v atmosferi«.

Ko povprašamo meteorologe, Braneta Gregorčiča ali Dr. Klemen Berganta iz ARSO, o geoinženiringu, ali o zapraševanjem atmosfere iz letal, nam venomer odvrnejo, da se gre za kondenz. A ta njihov nazvani kondenz povzroča ravno te, njihove teoretske OSS pojave, te njihove »prosojne meglice«.

Dejstvo je, da meteorologi živijo v zmotnem prepričanju o geoinženiringu in o njegovi realnosti, ki se izvaja. ARSO meteorologi Gregorčič, Velkavrh, Knez, Dr. Bergant, Cegnar, premierna znanstvenica klimatoloških ved, nobelova nagrajenka, Prof. Dr. Lučka Kajfež Bogataj (LKB), se motijo. In čas bo pokazal, da imamo mi, navadni opazovalci prav, da se GEOINŽENIRING dogaja, da se z letali dnevno zaprašuje atmosfero - sploh ni važno s čim - dejstvo je, da se jo zaprašuje, pa če je to kondenz ali pa aluminij, sploh ni važno. Pri vsem skupaj prihaja do zamegljevanja atmosfere, do dimljenja atmosfere, do managementa solarnega sevanja (SRM) ali kot bi rekli na ARSU - do OMEJEVANJA SONČNEGA SEVANJA (OSS). In ta isti ARSO znanstveniki, ki teoretizirajo o OSS na njihovi spletni strani, ne vidijo v praksi OSS-ja. O OSS si lahko preberete na strani ARSO tudi na tem linku, druga vrstica http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/zanimivosti/ , ali pa pogledate priložene izbrisane tekste iz spletne strani ARSO, in so vidni tudi na teh linkih

LINK 1 - IZBRISANO IZ ARSO SPLETNE STRANI: https://www.facebook.com/559443304075997../?type=3&theater

LINK 2 -DEŽ ALI SONCE PO NAROČILU, izbrisano iz ARSO spletne strani: https://www.facebook.com/559443304075997../?type=3&theater

LINK 3 - OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA, izbrisano iz ARSO spletne strani: https://www.facebook.com/559443304075997../?type=3&theater

Iz stanja ugodja, katerega meteorologi uživajo, in vznak znanstveni, osebni in profesionalni diskreditaciji, je žal zelo razumljivo, da meteorologi in klimatološki znanstveniki ne priznajo, da je zemlja vendarle okrogla - da GEOINŽENIRING in OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA še kako obstaja. In celo, na njihovo smolo, se OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA (OSS) zelo dobro vidi, in to vsaki novi dan, novo pacanje po nebu. GEOINŽENIRING je realnost in ne teorija. OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA ali »Zmanjševanje deleža prejetega sončnega sevanja«, je termin povzet po ARSU in točno ta ARSOVA teorija, se v praksi izvaja že vrsto let.

Tako kot ARSO, smo iz CIMN tudi slovensko premierno znanstvenico klimatoloških ved, nobelovo nagrajenko, Prof. Dr. Lučka Kajfež Bogataj (LKB), obvestili o tem, da se kljub vsem svojim nazivom, moti. Soočili smo jo z dejstvi in kontroverznim početjem, ki ga izvaja in za odgovor dobili logični molk. LKB smo očitali, da nam na svojih predavanjih o GI med ostalim prikaže tudi sledeči stavek s pripadajočimi, enako zgovornimi sličicami letal, ki vlečejo za seboj bele črte po nebu, CITAT " Aluminijev prah in Barijev oksid se zaprašujeta v troposfero s komercialnimi & privatnimi letali." ~ Lučka Kajfež Bogataj, Vir: Zloženka, L.K.B. predavanje o geoinženiringu, str. 56, http://www.smd.v-izdelavi.si/data/upload/kajfez_SMD_28_3.pdf In to nam predava LKB, ki vse to hkrati tudi zanika, da se v praksi izvaja. Izsek iz njenih predavateljskih prosojnic je viden tudi na tem spletnem linku: https://www.facebook.com/559443304075997../?type=1&theater LKB napis »To increase cloud cover« na njenih prosojnicah, pomeni v slovenskem jeziku »Povečati pokritost neba z oblaki«, kar je enako kot OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA ali »Prosojne meglice, ki odbijajo sončno svetlobo, nazaj v vesolje« ali »zmanjševanje deleža prejetega sončnega sevanja« po ARSOVEM izročilu.

Dr. Bergant iz ARSO je javno napisal, citat: »Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov.« ~Dr. Klemen Bergant, ARSO, 08.09.2014. LINK: https://www.facebook.com/559443304075997../?type=3&theater

NAVEDBA SKUPNE OBLAČNOSTI in "letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom" od Berganta je LKB-jin »CLOUD COVER« (pokritost z oblaki), ki se po LKB, angleško napisanih besedah iz njenih predavanj, vnaša v troposfero s komercialnimi & privatnimi letali. In to kar govori LKB, ali bolje rečeno zakamuflirano kaže na njenih prosojnicah, to govori v sedanjiku, ne v prihodniku in ne v pogojniku, to kar tam piše, piše bolj kot novica, bolj kot dejstvo in ne kot znanstvena hipoteza. In vse to LKB predava in vse to hkrati zanika. Tako LKB kot Bergant, kot celotni ARSO, vse to pridigajo in vse to zanikajo. Kakšna dvoličnost je zdaj to?

Leta 2013 je LKB izdala knjigo, kjer je opisala kako spuščati v ozračje aerosole - to je to, čemur na CIMN pravimo "Kemično Zapraševanje Atmosfere" (KZA), to je to, čemur nekateri pravijo CHEMTRAILS, in to je to, čemur na ARSU pravijo OMEJEVANJE SONČNEGA SEVANJA in SKUPNA OBLAČNOST in to je to, kar CIMN opaža, da se že več let tudi dogaja, ko letala spuščajo za seboj bele črte po našem nebu. LKB je napisala knjigo, kjer je opisala kako bi samo sebe skupaj s celotno Slovenijo in planetom Zemljo, zaprašila preko atmosfere z žveplovo kislino - H2SO4, ki jo bodo letala vnašala v ozračje, oziroma SO2, ki bo v ozračju reagiral v H2SO4, ker je to dobro za ohlajanje planeta.

Na pobudo CIMN je glasovanje o predlogu »GEOINŽENIRING« bilo sprejeto, ker je predlog dobil dobil 141 glasov ZA in 45 glasov proti. (http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6227); Glasovanje se je tako za CIMN in za predlog uspešno zaključilo, kar pomeni, da bo vlada RS primorana javno raziskati zadevo in se javno izpostaviti ter podati stališče do GEOINŽENIRINGA.

Kako je možno, da slovenski klimatološki znanstveniki hkrati živijo s tem kar govorijo in kar nam kažejo - ter nato izbrišejo, medtem ko se nam opazovalcem dogajanja v troposferi, nasmihajo, da smo mi, navadni opazovalci zgolj širitelji neresnic, zarot in lažne panike? Pri vsem skupaj so oni tisti, ki izvajajo prakso zarote, ne pa mi tisti, ki širimo teorijo zarote, pa če se tega zavedajo ali ne, in na CIMN smo vse to skupaj obelodanili širni Sloveniji in poenostavili do te mere, da z malo truda resnično lahko vsak že razume, kaj v tem tekstu piše, z malo raziskovalnega smisla pa sam preišče vse linke in reference, ter si ustvari svojo sliko o situaciji GEOINŽENIRINGA. In meteorologom naj bo ena stvar jasna, da za vse skupaj nismo krivi tisti, ki smo označeni kot zarotniki, ki smo označeni kot širitelji neresnic, zato ker smo s prstom pokazali na njih, na ARSO, na LKB in na njihovo početje. Pokazali smo jim z njihovimi dejstvi! Le poglejmo priložene dokumente in reference, to prihaja iz njihovih vrst, iz ARSO ter iz predavanj in knjig LKB.

CIMN, 26.11.2014
tiko toko | 14.11.2014 | 09:52
PROSIM BERITE VSE JE ZELO VAŽNO!!!!!!
Nadaljevanje mojega prejšnjega komentarja. Vsi ljudje smo pod nadzorom bodisi preko mobilnih telefonov, digitalne televizije, sedaj pa tudi z hrano, vodo in zrakom. Ker vlada dovoljuje zapraševanje neba, ki ni več modro kakor bi moralo biti, torej je v soglasju s psihotroniko oz. nadzor psihotronike.
Dobremu poznavalcu malo besedi.
Lep dan vsem!
tiko toko | 13.11.2014 | 20:35
POZDRAVLJENI VSI, KI GLASUJETE ZA IN PROTI!
ŽE DOLGO ČASA NADZORUJEM NEBO, SEM V STIKU Z DRUGIMI NE-URADNIMI ZNANSTVENIKI RAZPRŠENIMI PO CELEM SVETU. VSI SE STRINJAMO, DA URADNI PODATKI PRIKRIVAJO REALNI NAMEN TEH POJAVOV. PREPRIČANI SMO, DA VELIKO KATASTROF O KATERIH SE JE VELIKO GOVORILO V MEDIJIH, SO BILE VSE UMETNO NAČRTOVANE. ŽLED V SLOVENIJI JE PRIMER. TUDI DEŽEVJE TEGA ČUDNEGA POLETJA JE REZULTAT ZAPRAŠEVANJA IN GEOINŽENIRINGA. 
DOBREMU POZNAVALCU MALO BESEDI.
LEP POZDRAV!
branka11981 | 13.11.2014 | 19:59
Zelo podpiram CIMN!
Samo je treba pogledati v nebo !
Črte, ki ostajajo za letali in pretvarjajo nebo v šahovnico NISO NARAVNI POJAV!
Seveda je treba to raziskati!
brez imena | 11.11.2014 | 19:23
POZDRAVLJENI.KAKO LEPO, DA SE JE KONČNO ODPRLA TA DEBATA OZ. PREDLOG VLADI NAJ SE TE STVARI VSAJ MALO RAZIŠČEJO IN RAZJASNIJO. DOLGO SMO ŽE V DILEMI. LEPO DA SO LJUDJE KOT JE CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO KI TEŽIJO DA SE TAKIM STVAREM POGLEDA V OČI. SAJ SMO VENDAR LJUDJE DOLŽNI VEDET KAJ SE DOGAJA OKOLI NAS IN NAD NAMI.PRAVICO IMAMO POSTAVITI VPRAŠANJA IN PRITI STVAREM DO DNA ! TO JE NAŠA PRAVICA ! ČE SE BOMO OBNAŠALI KAKOR HIPNOTIZIRANI IN SE SPRENEVEDALI,NE BO DOBRO. TO PA MORDA TUDI PRIČAKUJEJO..
NA SOLINAH DELAM ŽE 10 LET. ČE SE LAHKO S ČIM TAM KRATKOČASIMO JE S TEM DA GLEDAMO V NEBO. KAR NITI NI NELOGIČNO. TAKO SE NAUČIŠ MARSIKAJ ZANIMIVEGA; LOČITI VETROVE, OBLAKE, PTICE... PA NE BOSTE VERJELI, TUDI LETALA ! IN TAKO NAJ VAM POVEM DA SMO SE V TEH LETIH ŠE KAKO NAUČILI DA SE DOGAJAJO ZELO ČUDNE IN NAMERNE PROCEDURE V ZRAKU. PRŠENJE, NAMENSKI IZPUSTI SNOVI, KI SE MEŠAJO Z OBLAČNOSTJO, USTVARJANJE "ŠAHOVNIC",ITD. TOČNO POZNAM NAVADNO POTNIŠKO LETALO IN KAKŠNO SLED SPUŠČA V RAZLIČNIH POGOJIH , VEM KAJ JE JADRALNO LETALO KI NIMA SLEDI IN VEM TUDI KAJ SO T.I. KEMTREJLI ALI KAKORKOLI ŽE, KI LETIJO NIŽJE OD PRVIH IN VIŠJE OD DRUGIH. TUDI VSE TO KAKŠNE VZORCE PUŠČAJO IN OBLAKE KI SČASOMA NASTANEJO. (APOKALIPTIČNE FORMACIJE UMETNIH OBLAKOV) TO GLEDAM ŽE DESET LET ! TUDI TO, DA IMAJO POVSEM SVOJ REŽIIM, KI NE SOVPADA IN NIMA NIKAKRŠNE ZVEZE Z NAVADNIM POTNIŠKIM LETALSKIM PROMETOM. DEJSTVA SO TU PA NAJ REČE KDO KAR ŽELI ! TO DA JE VSE NAVADNO IN NORMALNO NOČEM SLIŠAT KER ENOSTAVNO NI RES ! NAJ ŠE OMENIM, DA SOLINARJI, KI DELAMO PO 16 UR POD TAKIM ZAPRAŠENIM NEBOM, ZAČENJAMO OPAŽATI SPREMEMBE NA SEBI, SVOJI KOŽI, PLJUČIH, SPLOŠNEM POČUTJU, UTRUJENOSTI. DA NE GOVORIMO O LETINAH IN ČUDNEM NE-IZHLAPEVANJU MORSKE VODE IZ KRISTALIZACIJSKIH BAZENOV, KLJUB SONČNI PRIPEKI. TAKIH ZADEV ŠE PRED 20, 30 LET NI BILO. VSI STAREJŠI SODELAVCI SO MI PRIČA. TAKO DA EVO TO JE MOJA IZPOVED. ŽELIM SI ODGOVOROV KAKOR VSI DRUGI. PODPIRAM PREDLOG IN ŠE VEČ TAKIH. ČE SO TAKI KI TE STVARI VODIJO IN GOTOVO SO, POTEM ŽELIJO PREBIVALCE DRŽAT NA NIVOJU NEVEDNOSTI, SLEPEGA ZAUPANJA V T.I. ZNANOST IN TO. DA IMAJO VSE POD KONTROLO. OSTANIMO OZAVEŠČENI, SPRAŠUJMO O STVAREH KI SE NAM ZDIJO ČUDNE IN MORDA BOMO KDAJ ZRLI V ČISTEJŠE NEBO. ČE NE MI PA VSAJ NAŠI OTROCI. LP
Ferdl Vojtichek | 11.11.2014 | 15:03
Komentar je bil izbrisan.
Razlog: žaljiva vsebina
Janzevec | 11.11.2014 | 17:03
Ta komentar pa je resnično resničen primer mišljenja človeka z najmanj paranoidno motnjo, če ne gre že za prestop motnje v pravo psihozo.
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 11.11.2014 | 23:14
Kdo si ti, ki tukaj sodiš?
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 11.11.2014 | 12:07
Razprava iz EU parlamenta in zapis o HAARP - naprednih orožjih. Za nas je poznavanje HAARP, GSM, RADAR, WIFI in drugih inštalacij pomembna zaradi razumevanja elektro magnetnega obsevanja atmosfere in vplivanja na vreme ter krepljenja naravno nastalih ujm v super nevihtne razmere. Upravljanje vremena na splošno. http://www.europarl.europa.eu/press/sdp/..n/1998/b980209.htm#0
vizija | 11.11.2014 | 02:17
Objektiven video o geoinženiringu. 
Upam, da imate vsi tisti, ki ga iz kakršnegakoli razloga zanikate, rezervirano parcelo na Zemlji II, kakor so jo poimenovali njeni načrtovalci in da je že blizu konca izgradnje, kajti življenje na tem planetu nezadržno in pospešeno umira... pa da ne trošim časa in besed, video pove vse!
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 11.11.2014 | 12:08
Link za ogled posnetka manjka.
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 11.11.2014 | 01:30
Geoinženiring je znanost in tehnološka zmožnost. Vse kar želimo je izobraževanje in informiranje o kemičnem zapraševanju atmosfere - na ARSO temu pravijo "Omejevanje Sončnega Sevanja". Vlado RS spodbuditi do te mere, da naredi analizo vzorcev kemičnega onesnaženja neba in sprejme ukrepe za zaščito Slovenskega prostora pred geoinžineringom in kemičnim zapraševanjem neba.
Tlachenka | 11.11.2014 | 01:13
Po prebiranju komentarjev pod tem predlogom sem še bolj zaskrbljena nad stanjem zdravstva v Sloveniji. Nikakor ne mislim tega žaljivo ampak mnogi tukaj kažete precejšne znake paranoje in začetne psihoze in je žalostno, da se pri nas temu raje posmehujemo in to sprejemamo kot pač drugačno mnenje, kot pa da bi takšnim ljudem pomagali. Pa nisem pokroviteljska ampak me iskreno skrbi.
Ta komentar nima veze z Geoinženiringom, zato ga lahko zbrišeš.
Več o Geoinženiringu si lahko prebereš tukaj:

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_engineering

http://en.wikipedia.org/wiki/Stratospher..eoengineering%29

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pro..oengineering_schemes
Tlachenka | 24.11.2014 | 00:15
Seveda ima, saj je simptom nečesa povsem drugega. Ne vladnih zarot ampak tega, da se ne jemlje resno mentalnih bolezni.
Spoštovani vladarji RS!

GEOINŽENIRING - to zadevo je resnično potrebno raziskati, tukaj se gre od zapraševanja atmosfere, vnažanja železnih delcev v oceane do gensko modificirane zelenjave, ki naj odbija več sončne svetlobe nazaj v vesolje. Ta zadeva ne more iti mimo, brez da se jo vzame pod drobnogled. Četudi nimamo moči vplivati na vnos železa v oceane, imamo moč vplivati, kaj se bo nad našo državo vnašalo v stratosfero, in predvsem kot gledamo zadnja leta, v troposfero (do 15km višine). Tudi vpliv na gensko modificirano zelenjavo imamo, saj lahko sprejemamo državne zakone, ki takšne stvari regulirajo. Tanja Cegnar iz ARSO je napisala sledeče:

ZAČETEK CITATA

"GEOINŽENIRING se nanaša na široko področje možnih posegov v okolje, vključno z razprševanjem sulfatnih delcev v stratosfero za povečanje odboja sončnih žarkov, z dodajanjem železovih delcev v oceane za pospešitev razmnoževanja fitoplanktona, z razprševanjem srebrovega jodida v oblake za nastanek dežja in genskim spreminjanjem pridelkov, da bi listi bolj intenzivno odbijali sončno svetlobo."

KONEC CITATA

 Vir citata: Cegnar, ARSO, julij 2010, str. 44, prvi odstavek http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/..;202010%2007.pdf

Zasuk v celotnem sporočilu, skrita past je sledeča. Tanja Cegnar nam pravi, da gensko modificirajmo PRIDELKE, se pravi zelenjavo, da bodo od ZELENJAVE listi tisti, ki bodo odbijali svetlobo nazaj v vesolje. Kaj pa drevesa, drevesa ja pokrivajo večinski del Slovenije. Če bi Cegnarjeva želela da LISTI rastlin odbijajo svetlobo nazaj v ozračje, bi morala predlagati gensko modifikacijo DREVES, ne pa rastlin. Navsezadnje, eno drevo prekrije celoten vrt, kjer vrtičkarji gojijo svoje "neodbojne" rastline, torej se genska modifikacija PRIDELKOV ne izplača, oziroma je spretno sprevržena v ta kontekst, in nihče tega sploh ne opazi. Navsezadnje, je ameriško podjetje "Monsatano" patentiralo rastlinski gen odporen na aluminij. Ste to vedeli? Niste. Dobro je vedeti, zato smo vam sedaj povedali.

CIMN, 09.11.2014
Dusankp | 09.11.2014 | 11:41 Prikaži
En lep pozdrav
Te raziskave morajo priti v Slo in tudi <EU Parlament>, da se odgovori na vse dvomljive teze na kulturen in odprt način, brez podlih spodtikanj in smešnih odgovorov.
Če imamo radi življenje svojih otrok, potem bomo to izpeljali BREZPOGOJNO !

Lp
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 07.11.2014 | 12:30
ARSO je leta 2012 imel objavljeno sledeče besedilo, ki ga je, kot predhodna besedila, IZBRISAL.

ZAČETEK CITATA

"Dež ali sonce po naročilu

Prilagajanje in spreminjanje vremena

Prilagajanje vremena je postopek, s katerim z različnimi načini prilagodimo vremensko dogajanje. Najbolj znano je t. i. sejanje oblakov z namenom sprožanja padavin. Spreminjanje vremena je najstarejša smer geoinženiringa in tudi edina, ki jo že uporabljajo. Predvsem večje države, kot so npr. Kitajska, ZDA in Rusija, so že javno uporabile različne metode spreminjanja vremena. Te spremembe so potekale v lokalnem merilu; večinoma so bile omejene na preprečevanje padavin.

Danes se raziskave pretežno usmerjajo v preprečevanje nastajanja neviht, hurikanov in tornadov. Spreminjanje vremena zaenkrat še zdaleč ni tako razvito, da bi lahko nadzorovali globalno vreme in podnebje. Možnost uporabe je za zdaj izključno lokalna. Prinaša tudi cel kup slabosti oz. nepredvidljive posledice vmešavanja v vremensko dogajanje. Povzročitev padavin nad enim območjem odvzame padavine drugemu. Pogosti so tudi pomisleki zaradi možne vojaške zlorabe. Edini znan primer je operacija Popey med vojno v Vietnamu, v kateri so ZDA umetno podaljšale monsun nad severnim Vietnamom in nasprotniku tako otežile transport in pripravo za nadaljnje operacije."

KONEC CITATA

Torej, kdo zdaj širi zarote, kdo utaja informacije, kdo se zmišljuje, kdo se laže, kdo prikriva, kdo odkriva, kdo se skriva?

Vse to je vidno tudi na fb portalu CIMN, ali na linku https://www.facebook.com/559443304075997../?type=1&theater kjer je možno videti tudi ostale izbrisane razlage in besedila agencije ARSO na tematiko Geoinženiringa.

CIMN, 07.11.2014
CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO | 07.11.2014 | 00:16
06.11.2014, je iz spletne strani ARSO bil odstranjen opis GEOINŽENIRINGA, kot posledica, da smo dne 03.11.2014 ob 23:46 na tem portalu in na fb portalu CIMN, objavili, da na ARSO-vi spletni strani piše sledeče:

"Geoinženiring (geoengineering) je proces namernega spreminjanja in prilagajanja zemeljskega podnebja z namenom blaženja podnebnih sprememb. Znotraj geoinženiringa so se razvile tri glavne znanstvene smeri, ki se osredotočajo na: omejevanje sončnega sevanja *(Kemično zapraševanje atmosfere, solar shielding, atmospheric dimming), odstranjevanje ogljikovega dioksida iz ozračja in spreminjanje ter prilagajanje vremena na lokalni ravni *(toča, žled, orkanski veter, poplave, itd). Slabe strani nove znanosti so večinoma povezane z neprepričljivimi, nenavadnimi in dragimi idejami, ki imajo lahko nepredvidljive stranske učinke. "

Vir: http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/zanimivosti/
* komentar in dopolnitev CIMN

Danes tega opisa več ni mogoče videti, kot tudi par drugih opisov tehnologij za zmanjšanje solarnega sevanja iz dne 21.10.2013, ki so prav tako bile objavljene na ARSO spletnem portalu. Zakaj je bil opis Geoinženiringa odstranjen? Kaj to sedaj pomeni? Da nam ARSO laže, ali taji? Ali pa pomotoma govori resnico, v katero so indoktrinirani da ne verjamejo vanjo.
DavidS | 07.11.2014 | 08:16 Prikaži
Recimo, da je temu res tako, za voljo debate (ne mislim iti preverjat, ali se ukvarjat s tem, ali je to res posledica vašega navajanja takšnih odlomkov).

Torej je to, da ARSO nekaj spremeni na svoji spletni strani dokaz, da lažejo in skrivajo stvari....ko vi brišete vam neljube komentarje na FB ali z minusi skrivate komentarje drugih uporabnikov tukaj, pa je to (da citiram vašega pristaša Janzevca) zato, ker "smo nekateri pustili vso pamet v šoli" in nadvse potrebno "onemogočanje nadaljnjeega kazanja naše introvertirane modrosti"?

Res enotna merila, ni kaj :)
Janzevec | 07.11.2014 | 08:49
Nekaj dejstev:
1. CIMN ni ARSO.
2. CIMN deluje prostovoljno, ARSO pa je plačan z davkoplačevalskim denarjem, torej se ve, da je slednji zadnji, ki si lahko privošči takšne spodrsljaje.
3. CIMNu zaenkrat ni "izginila" še nobena objava, ARSOju pa že večkrat. To so bile to objave glede geoinženiringa, od l. 2012 pa vse do danes beležim vsaj 3 takšne.
4. CIMN v resnici služi narodu, ARSO pa ne, kar je mnenje vsaj 90% državljanov RS in se z lahkoto da preveriti z anketo. Od šlamastike s protipoplavnim delovanjem, pa vse do takšnih informacijskih incidentov.
5. Če CIMN onemogoča pitje energije takšnim kot si ti in tebi podobni, jim lahko samo na ves glas zaploskam, glede na to, da le-to potrebujejo, saj le-te ne napajajo z lepimi plačami.
6. Največja razlika med opisanima pa je ta:
CIMN brezplačno širi resnico, ARSO pa je plačan, da širi laži. Zato sklepam, da CIMN lahko uporabi vsakršni prijem, da se drži svojih prioritet, ne glede na to, če spodnesejo kakega pametnjakoviča, ki namerno prenaša laž na ta portal.
7. Še kaj?
Janzevec | 07.11.2014 | 08:49
Komentar je izbrisal avtor komentarja.
jype | 07.11.2014 | 09:11 Prikaži
Lažnivo citirate in postavljate lažnive trditve, ki jih ne morete dokazat.
Janzevec | 07.11.2014 | 09:36
Vsaj 1000 ljudi nas ima vse to shranjeno na trdih diskih. Do zadnjega detajla in datumsko. Z veseljem prilepim vse to kar sem, naj se vidi, naj se ve. Lahko prilepim še Trontljevo napoved geoinženiranega vremena, ki je tudi "izginil" iz YouTuba pred nedavnim. Želiš?
jype | 07.11.2014 | 10:24
Glede na to, da sem članek prebral, pa v njem ni bilo ničesar takšnega, kar ste vi prijazno dodali not, me boš težko prinesel okoli.

Geoinženiring je resnično tehnično področje, da kdorkoli stresa opilke z letal je pa blodnja.
Janzevec | 07.11.2014 | 10:39
Kako pa je potem možno, da ima 1000 ljudi shranjeno povsem iste objave. To pa je naključje, ki ga omejeni um, ki si ga ločitno lastiš tudi sam, le stežka dojame. Nekateri so besedilo prenesli v Word, drugi pa so shranili zaslon. Je pa slaba borba proti dokazom, da špilaš bumbarja. Ljudje sami od sebe shranjujejo objave ARSO, ker vedo, da v tej državi e gre zaupati nikomur, ki je pod vplivom "zunanjih" dejavnikov. Ta nasvet je zastonj, za naslednjega dobiš pa račun.
Janzevec | 07.11.2014 | 10:43
Kaj jim je CIMN izbrisal objave z njihove spletne strani. Nisem vedel, da CIMN ureja ARSOv internetni portal, da ima vpliv na njihove objave. Hvala za informacije. Jih povprašam, koliko računajo za eno preprosto intenetno stran, bi jo imel. Ziher so poceni.
DavidS | 07.11.2014 | 12:12
Evo, spet smo tam....na konkretno izjavo pride minus (da se neljuba resnica skrije) in odgovor, ki z izjavo nima čisto nič skupnega.

Klasika :)
Janzevec | 07.11.2014 | 16:23
No, eno konkretno vprašanje za strokovnjake:

Kakšna je razlika med naslednjimi opisi in v katerem primeru se gre za teorijo zarote?
1. Vnašanje drobnih delčkov, aerosolov v ozračje, ki odbijajo sončno svetlobo (žveplovi aerosoli in aluminijeve spojine v velikosti nanometra) - Vir. L. K. Bogataj: Vroči novi svet (stran 160)
2. Dovajanje snovi, kot so žvepleni plini in ostali prašni delci v stratosfero kot geoinženirski ukrep Omejevanje Sončnega Sevanja. Vir: Spletna stran ARSO, objava izbrisana 21.10.2013ž
3. Kemično zapraševanje atmosfere z žveplovim plinom in nanokovinskimi delci v velikosti nanometra. Vir: CIMN, neizbrisano.
Odgovori na to in se ne izmikaj z raznimi izgovori ko si potisnjen v kot. Pa da te vidimo. Sicer pa tega ne limam sem zaradi vas, ampak zaradi ostalih, da vidijo kje tiči zajec- Zdaj pa dokaži, kje je med temi kaka razlika. Je Lučkin in ARSOv žveplov plin drugačen od CIMNovega?
Janzevec | 07.11.2014 | 17:38
In še to. Zaenkrat niste servirali še nobenega dokaza, ki naj bi zavrgel dejstvo o zapraševanju atmosfere. Niti enega. Nekaj objav iz Wikipedije, ki so spisane na nivoju osnovnošolca s povprečno inteligenco, Pofejkanega Metabunka, ki je sam sebi namen in nekaj neuspelih blodenj o zelenih zmajih pred hišo. Niti enega, ob vsem tem blejanju, niti enega. Na plano z njimi. Ljudi, ki vidijo z lastnimi očmi in ne kot furmanski konj, samo skozi prilagojene učbenike s prilagojeno resnico iz šol, je težko prepričati, da ne vidijo prav. Sploh pa ne s takimi bebastimi argumenti in brez vsakršnega dokaza v rokavu. Če kdo želi mu pošlje vse umaknjene objave iz strani ARSO, poglavje o geoinženiringu iz knjige Vroči novi svet, stran CIMN pa je itak vsem na dosegu roke.
TineStrela | 08.11.2014 | 21:59
1. in 2.: pobožne želje.
3.: teorija zarote.
Plini in delci iz 1. in 2. niso človeku nevarni, v 3. pa so.
Bebaste argumente (oz. nobenih) ste v tej temi dali samo CIMNovci.
Janzevec | 09.11.2014 | 08:11
1. in 2. To so bile pobožne želje v 70-ih letih prejšnjega stoletja, danes l. 2014 ne več.
3. To izjavo lahko primerjam z naprimer takšno: V roki držim tigrastega mucka in ga božam, kljub temu, da sosed trdi, da mucki sploh ne obstajajo, še najmanj pa tigrasti.

GEOINŽENIRING

Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega obsevanja atmosfere, ki skupaj z nanokovinskimi delci zaprašenimi v ozračje, vpliva na vreme in na počutje.

Glede na aktivnosti CIVILNE INICIATIVE MODRO NEBO (CIMN), da se razreši vprašanje geoinženiringa, že 20 mesecev, še vedno ni nikakršnega odziva s strani odgovornih. Do 24.10.2014 beležimo tako že peto smrtno žrtev teh naravnih ujm, Žled 2, Poplave Vransko 2 in Poplave Ljubljana 1. Naravne ujme, ki so tehnološko ojačane in potencirane, da preraščajo v nekontrolirano razdejanje. Kdo nosi krivdo za te smrtne žrtve?

Predlagamo aktivnosti za pridobitev sledečih odgovorov:
- Zakaj se ne pregledajo letala, ki letijo nad Slovenijo?
- Zakaj se ne analizirajo izpusti iz letal?
- Zakaj se ne analizirajo zrak in deževnica na aluminij? (ARSO)
- Zakaj ne sprejmemo zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, brez bele kilometrske črte za seboj?
- Zakaj nam Miro Cerar govori, da »Ne odločamo več popolnoma sami!«? in zakaj nam Pahor pravi "Ne razumem točno, kaj sploh pričakujete od mene?"

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO VPRAŠANJA GEOINŽENIRINGA

Naš predsednik se že 19 mesecev, od kar je bil obveščen, spreneveda, in ničesar ne ukrene. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

Nazadnje je njegova pomočnica poslala smelo pismo, v katerem ne razume, kaj točno naj stori. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413309779./846038398749818/?type=3&theater

BORUT PAHOR - Predsednik, ROMAN JAKIČ - minister, DOBRAN BOŽIČ - generalmajor, STANE ŠTEMBERGER - SOVA, BOŠTJAN PERNE - OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA, JOŠKO KNEZ - generalni direktor ARSO, KLEMEN BERGANT - ARSO, BRANKO GREGORČIČ - ARSO, ANDREJ VELKAVRH - ARSO, LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ - SMD.

Vsi našteti, razen današnjega premierja Dr. MIRO CERARJA, so bili opozorjeni in zadevo zavestno ignorirajo. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/?type=1&theater

Razen ene svetle izjeme. ALENKA BRATUŠEK, nam je kot takratna premierka slovenske vlade takoj odpisala in dala stvar urgentno naprej na ministrstvo za okolje, ter na ministrstvo za obrambo, od koder še danes čakamo odgovor.

https://www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/predsednica-vlade-republike-slovenije-odstopa-odgovornim-ministrstvom-zadevo-v-p/565360530150941

Vsi našteti so bili opozorjeni in so potencialni krivci zavestnega nedelovanja v škodo slovenskega naroda, potencialni krivci malomarnega ravnanja obravnavanja in urgiranja na temo GEOINŽENIRINGA, ter potencialni krivci za pogreb, do sedaj, petih umrlih slovencev.  S tem so tudi kazensko odgovorni, po veljavnem slovenskem zakoniku KZ-1 . https://www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/omembe-biološkega-in-kemičnega-orožja-v-kazenskem-zakoniku-kz-1/571802826173378

Z dnem 23.03.2013 je bil vsem, razen Miro Cerarju, ki je naslednjik Alenke Bratušek in je prevzel posle v reševanje, tudi poslan dopis, kjer se jih opominja na neizpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti, ki so po 32. členu ZObr:  »Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države« https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413310875./560599853960342/?type=3&theater Tega se enostavno ne izvaja, pa bi se moralo, zato predlagamo vladi da začne aktivnosti za izvajanje tega predpisa! Vsi, razen Miro Cerarja, ki so bili seznanjeni in opozorjeni, so:

PREDSEDNIK DRŽAVE, Borut Pahor, gp.uprs@up-rs.si
PREDSEDNICA VLADE, Alenka Bratušek, gp.kpv@gov.si
MINISTER ZA OBRAMBO, Roman Jakič, glavna.pisarna@mors.si
NAČELNIK GENERAL ŠTABA SLOVENSKE VOJSKE
Dobran Božič, glavna.pisarna.gssv@mors.si
DIREKTOR SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE
Stane Štemberger
GENERALNI DIREKTOR VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUŽBE
Boštjan Perne, bostjan.perne@mors.si
AGENCIJA ARSO: Bergant, Gregorčič, Knez, Velkavrh
Do danes vsi, razen Alenke Bratušek, molčijo.

Za konec še spomnimo na pismo ZASKRBLJENE DRŽAVLJANKE SLOVENIJE, ki je vsem vse razložila. https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./831290516891273/?type=3&theater Več kot to ne gre. Priloženi so vsi linki, povezave in dokazi. Pismo je bilo naslovljeno na
PREDSEDNIKA gp.uprs@up-rs.si, na MINISTRA ZA OKOLJE gp.mko@gov.si in na MINISTRA ZA OBRAMBO glavna.pisarna@mors.si

Še dejstvo: DR. KLEMEN BERGANT (ARSO), je 08.09.2014 javno izjavil, da je letalska oblačnost - OBLAČNOST! Citat: "Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov." ~Dr. Klemen Bergant, ARSO https://www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./833237443363247/?type=3&theater

Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN, 24.10.2014


Ključne besede: Geoinženiring, Kemično zapraševanje atmosfere, elektro magnetno obsevanje atmosfere, dimljenje atmosfere, letalska oblačnost