Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Tuji jezik na maturi
 
Anonimni uporabnik
Ogledov: 2632
Predlog ustvarjen 24.03.2014
Z odzivom organa 16.04.2018
Zadnja sprememba 22.03.2014 19:22:44

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (6)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 16.04.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

V zvezi z vašo pobudo, da sedaj obvezni vsaj en tuj jezik na maturi postane izbirni vam pojasnjujemo, da bi bila za uresničitev vašega predloga potrebna sprememba obstoječe zakonodaje. Po Zakonu o maturi kandidati na splošni maturi dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programa maturitetnega tečaja in usposobljenosti za univerzitetni študij. Zakon določa predmete skupnega dela splošne mature. Med temi je tudi tuj jezik. Ti predmeti so obvezni za vse kandidate. Tuje jezike kot predmet skupnega dela splošne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za splošno maturo v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

Zakonodajne spremembe niso preproste in hitro izvedljive, saj zahtevajo konsenz vseh deležnikov, ki jih zadeva področje mature, zato jih je potrebno urejati premišljeno in z veliko mero odgovornosti.