Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Podelitev zastave
 
Kralj
Ogledov: 3268
Predlog ustvarjen 21.02.2014
Z odzivom organa 12.03.2018
Zadnja sprememba 20.02.2014 23:18:01

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 12.03.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Poleg grba in himne Slovenije je tudi zastava državni simbol, določen v Ustavi Republike Slovenije. Slovenski grb, zastavo in himno so uvedli že amandmaji k ustavi leta 1989 in 1991, nova ustava pa je njihovo vsebino vključila v 6. člen. Iz državnih simbolov, tudi iz državne zastave, naj bi bilo razvidno, da je nosilec državnosti RS slovenski narod. Za oblikovanje in vzdrževanje slovenske narodne zavesti ima ta zastava izjemno simbolno vrednost in čustveni naboj. Iz teh razlogov je bila slovenska narodna zastava prevzeta tudi kot slovenska državna zastava. Da bi tudi na zunaj poudarili njen značaj kot simbol samostojne slovenske državnosti, je bil na zastavo dodan tudi slovenski državni grb.

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94; ZGZH) ureja grb, himno Republike Slovenije ter slovensko narodno zastavo. Ta zakon v določbah od 12. do 14. člena določa kje je zastava stalno izobešena, kdaj se zastava izobesi in kdaj in ob kakšnih dogodkih je zastava lahko izobešena. V nobeni od določb pa ZGZH ne določa obveznosti za posameznika, torej fizično osebo, da ta izobesi zastavo, prav tako ZGZH v kazenskih določbah ne določa sankcije (globe) za prekršek, če posameznik zastave ne izobesi.

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za tolmačenje in pripravo ZGZH, pojasnjuje, da v Normativni delovni program vlade za leto 2018 oziroma na seznam predlogov zakonov, ki jih bo Vlada RS predložila Državnemu zboru RS, morebitne spremembe veljavne zakonske ureditve državnih simbolov, ki bi predvidevale obveznost izobešanja zastave za fizične osebe, niso vključene.

Ob navedenem ter upoštevajoč dejstvo, da bi v primeru podelitve zastave ob polnoletnosti vsakemu državljanu Slovenije in polnoletnim prebivalcem, ki pridobijo slovensko državljanstvo, navedeno vključevalo tudi vsakoletne izdatke za državni proračun, hkrati pa je vpliv na dvig narodne zavesti v smislu, kot je navedeno v predlogu, negotov, ministrstvo prejetega predloga ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

 

Priloge: