Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zvišanje DDV za pirotehnična sredstva
 
Ddam
Ogledov: 2057
Predlog poslan 02.01.2014
Z odzivom organa 11.02.2014
Zadnja sprememba 01.01.2014 09:22:37

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (36)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 11.02.2014

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

V Sloveniji sta v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 46/13-ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZDDV-1) predpisani dve stopnji DDV, splošna (22%) in nižja (9,5%). Nižja stopnja DDV se uporablja za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1, v katero so vključene kategorije blaga in storitev, ki so predvsem namenjene zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, določene druge javno pomembne dobrine ter določene delovno intenzivne storitve.

Navedena DDV ureditev je v celoti usklajena z zakonodajo EU s področja DDV, po kateri so države članice EU dolžne uporabljati eno samo splošno stopnjo DDV, ne nižjo od 15%, lahko pa uporabljajo tudi eno z. največ dve nižji stopnji, ki pa ne smeta biti nižji od 5%. Nižje stopnje se lahko uporabljajo le za taksativno določene kategorije.

V skladu s pojasnjenim se torej v Sloveniji v zvezi z navedenimi izdelki uporablja splošna, 22% stopnja DDV. Uvedba druge, posebno visoke stopnje DDV (višje od splošne, 22% stopnje DDV) le za pirotehnična sredstva z vidika skladnosti z EU zakonodajo, ni dopustna.

 

 

Priloge: