Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


ODGOVORNOST SLOVENSKIH POLITIKOV
 
falk
Ogledov: 1158
Predlog poslan 19.12.2013
Z odzivom organa 25.02.2014
Zadnja sprememba 18.12.2013 22:52:50

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  

 Predlagam, da se za vodilne funkcionarje države, zlasti Predsednika države, predsednika in člane Vlade ter predsednika in člane Državnega zbora odpravi zastaranje pregona (uradno pregonljivih) kaznivih dejanj, ki so jih opravili pri opravljanju teh svojih funkcij. Obenem predlagam, da se za osebe, ki so v preteklosti opravljale takšne funkcije od časa konstituiranja Slovenije kot samostojne države,  pa znova kandidirajo za opravljanje ene od teh funkcij, ustanovi posebna inštitucija z nalogo, da preverja to njihovo neoporečnost - s posledico, da v primeru, ko ugotovi utemeljen sum, da je ta oseba v takšni funkciji storila takšno kaznivo dejanje, in tega suma ne more prepričjivo ovreči, takšne funkcije  ne more opravljati.

Mislim, da je treba odgovornost za opravljanje političnih funkcij pri nas bistveno bolj zaostriti. 


Ključne besede politika, funkcija, odgovornost
Kategorija: Splošno


Zadnji komentarji:

lppgregy | 03.01.2014 | 17:19
Načeloma se strinjam, vendar bi to moralo veljati za vse. Zastaranje je samo potuha in izkoriščanje sistema.

Za pravnomočno obsojene javne funkcionarje, ki so dokazano zlorabili svoj položaj oz. so krivi hujših kaznivih dejanj tudi s področja korupcije in ograniziranega kriminala, bi bilo potrebno prepovedati kakršnokoli delovanje v javni upravi. Naj bojo smetarji ali pa čistilke, več si itak niso zaslužili.
vroni13 | 25.12.2013 | 22:26
Ja to bo potrebno narediti.V kolikor se ugotovi,da je protipravno pridobljena lastnina,se tisto,kar ni dokazljivo,enostavno vzame in da v državno blagajno.Sedaj imam idejo še za nov predlog.
Vsekakor ne smejo imeti več opravka v politiki in nobenega položaja,kjer bi prihajalo,do ponovne zlorabe položaja!
hales | 25.12.2013 | 08:34
Še ena od komisij.
Člane komisije bi verjetno predlagal Državni zbor. Predvidevam, da bi bili v tej komisiji večinoma člani strank.
Torej o ugotavljanju nepravilnosti bi bilo bolj malo ugotovljenega. Vsaj za pripadnike strank, katerih člani so v komisiji.
anekdota | 24.12.2013 | 11:30
 
Pozdravljeni

Strinjam se s predlogom v prvem in zadnjem delu. Torej v tem, da zadeve ne zastarajo in v tem, da se odgovornost za politične odločitve znatno poveča.
Ne strinjam pa se z ustanavljanjem nove komisije za izključno navedeno področje, saj se to področje lahko prenese v sklop dela KPK, če že ni. Žal pa še sedanje delo KPK ni zadovoljivo upoštevano v implementaciji rezultatov oz. v zadovoljiv pregon korupcije.
Kljub temu predlog podpiram.
lp