Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zavajajoče oznake na proizvodih
 
brejvhart
Ogledov: 1893
Predlog poslan 28.11.2013
Z odzivom organa 06.01.2014
Zadnja sprememba 27.11.2013 12:34:12

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 06.01.2014

Odziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Slovenija je članica EU in mora upoštevati določila skupne evropske zakonodaje na področjih, ki so harmonizirana.

Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi določa minimalno kakovost in označevanje sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov in povzema Direktivo Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10 z dne 12. 1. 2002, str. 58.)

V skladu s točko b) prvega odstavka 15. člena citiranega pravilnika se sadnemu soku lahko dodajajo aditivi za živila v skladu s predpisi, ki urejajo aditive. Uredba (ES) št. 1333/2008 o aditivih za živila določa, katere aditive je dovoljeno dodajati sadnemu soku, ter kakšne so omejitve njihove uporabe. Dodani aditivi morajo biti na deklaraciji sadnega soka označeni skladno s predpisi.

Vsem vrstam sadnih sokov je dovoljeno dodajati E 300 - askorbinsko kislino in E 330 - citronsko kislino (najvišja dovoljena vsebnost 3000 mg/l). Za nekatere posamezne vrste sadnih sokov je dovoljena še uporaba drugih aditivov, kot je določeno v uredbi.

Torej je to področje v Sloveniji že urejeno in ga ni potrebno dodatno urejati.

 

Priloge: