Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


neizdajanje računov na tržnicah
 
miroslav
Ogledov: 1173
Predlog poslan 15.10.2013
Z odzivom organa 02.12.2013
Zadnja sprememba 09.10.2013 16:46:59

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 02.12.2013

Odziv Ministrstva za finance

38/12, in 83/12; v nadaljevanju ZDDV-1) in 143. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 18/11, 54/13) računa ni potrebno izdati fizični osebi, ki v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prodaja lastne pridelke iz osnovne dejavnosti neposredno končnim potrošnikom (prodaja na tržnicah). Dohodki teh oseb so obdavčeni na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, medtem ko se prag in obveznost obračuna DDV določa glede na pavšalno ocenjeni dohodek, neodvisno od dejanskega obsega obdavčljivega prometa, tako da taka izjema ne ogroža nadzora nad izvajanjem ZDDV-1.

Račun pa je potrebno izdati v primeru prodaje kmetijskih pridelkov, ki so rezultat dopolnilne dejavnosti ali druge predelovalne dejavnosti na kmetiji.

Davčni nadzor nad pravilnim izvajanjem davčnih predpisov v zvezi z izdajanjem računov izvaja Davčna uprava Republike Slovenije.

Priloge: