Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Nezdružljivost poslanske funkcije z delom predavatelja.
 
vlada91
Ogledov: 2609
Predlog poslan 08.10.2013
Z odzivom organa 21.11.2013
Zadnja sprememba 06.10.2013 14:17:29

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 21.11.2013

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in spremembe) sicer v III. poglavju ureja nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi, vendar eksplicitno ne ureja opravljanje predavateljske dejavnosti. Nadalje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, ZIntPK-UPB2) sicer v drugem odstavku 26. člena določa, da lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače. Funkcionar, ki dobi dovoljenje delodajalca oziroma sklene pogodbo za opravljanje ene od naštetih dejavnosti, razen v primerih športne ali publicistične dejavnosti, vodenja kmetije ali upravljanja z lastnim premoženjem, mora v roku 8 delovnih dni od pričetka opravljanja dejavnosti o tem pisno obvestiti komisijo ter priložiti dovoljenje delodajalca in sklenjeno pogodbo za opravljanje dejavnosti ali poklica.

Ne glede na pojasnjene pravne podlage pa se ministrstvo do predloga ne more opredeliti, saj se predlog nanaša na izvajanje funkcije v zakonodajni veji oblasti, zato predlaga, da se predlog posreduje Državnemu zboru RS, ki se lahko v okviru svojih pristojnosti do predloga opredeli.

Priloge: