Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sistemsko urediti gospodarskih javnih služb na nivoju države in občin
 
ovcar
Ogledov: 1287
Predlog poslan 04.10.2013
Arhivirano
Zadnja sprememba 02.10.2013 23:17:20

  Predlog   Število glasov   Komentarji (3)  

predlagam v okviru ministrstva za infrastrukturo ali ministrstva za gospodarstvo ustanoviti SLUŽBO ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, ki pripravlja sistemske zakone iz področja gospodarskih javnih služb, kontrolira skladnost občinskih odlokov z zakonodajo iz področja gospodarskih javnih služb, kontrolira izvajanje predpisov pri opravljanju gospodarskih javnih služb na nivoju države in občin, nadzira oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb na vseh nivojih, nadzira namensko porabo sredstev, namenjenih za vzdrževanje in razvoj infrastrukture za opravljanje gospodarskih javnih služb na vseh nivojih.

Obrazložitev: Gospodarske javne službe na nivoju države in občin so za občane zelo pomembne in neposredno vplivajo na njihov življenjski standard. Že dolgo v slovenski vladi in na nivoju občin ni NOBEN organ oziroma služba zadolžena za skrb tako obsežnega in za državljanje oziroma občane tako pomembnega področja. Predpisi se ne izvajajo, nihče pa ni odgovoren za kvalitetne, strokovne in ekonomsko učinkovite javne službe. Menim, da bi takšen organ oziroma služba vlade morala delovati s pomočjo posvetovalnega organa po sistemu sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo gospodarske javne službe na nivoju države oziroma občin.

 


Ključne besede gospodarske javne službe, infrastruktura
Kategorija: Davki in finance


Zadnji komentarji:

czs | 10.10.2013 | 17:08
Predlog je OK, vendar s to pripombo, da bi iz različnih obstoječih resorjev ali služ imenovali delovno skupino, ki bi bila odgovorna za sistemsko ureditev gospodarskih področij. Brez soglasja te skupine ne bi smel v veljavo noben zakon, uredba ali predpis, ki bi urejal to problematiko.
hales | 09.10.2013 | 17:50
Po mojem imamo dovolj zaposlenih v javni upravi, ki bi to lahko delali, če bi bilo potrebno.
Pa ni potrebno.
DavidS | 04.10.2013 | 14:03 Prikaži
Proti širitvi javne uprave. Število javnih uslužbencev je treba zmanjšati.