Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Poenostavitve pri oddaji zaključnih računov
 
czs
Ogledov: 1687
Predlog poslan 20.09.2013
Z odzivom organa 18.11.2013
Zadnja sprememba 18.09.2013 20:12:06

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 18.11.2013

Odziv Ministrstva za finance

Menimo, da je predlagana rešitev za davčne namene že ustrezno urejena v Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). ZDavP-2 v prvem odstavku 31. člena določa, da osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z ZDavP-2 ali na podlagi ZDavP-2 izdanega predpisa, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so jih dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju (npr. ZDDV-1) in ZDavP-2. Zaradi specifičnosti davčnih postopkov, mora oseba, ki ne vodi poslovnih knjig in evidenc v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZDavP-2, voditi poslovne knjige in evidence, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. Večina pravnih oseb – zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb, ki oddajajo davčni obračun za koledarsko leto, ne oddaja (različnih) računovodskih izkazov dvakrat (AJPES in DURS). 358. člen ZDavP-2 določa, da če je davčni zavezanec podatke iz računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz gibanja kapitala) predložil AJPES, teh podatkov ni potrebno ponovno predlagati DURS, če v davčnem obračunu poda o tem izjavo (v elektronski obliki le vpiše datum oddaje teh podatkov na AJPES). Podobno velja tudi za samostojne podjetnike posameznike. Tudi zanje je v prvem odstavku 297. člena ZDavP-2 določeno, da v primeru, če so del podatkov, ki so predpisani s tem zakonom (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida), predložili AJPES, lahko DURS predložijo davčni obračun brez teh podatkov, morajo pa to v davčnem obračunu izrecno navesti. Navedene podatke nato AJPES posreduje DURS.

 

Priloge: