Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Izpit za motorno kolo do 200 kubikov za vse izkušene z B kategorijo
 
VEČKEŠA
Ogledov: 2608
Predlog poslan 17.09.2013
Z odzivom organa 18.11.2013
Zadnja sprememba 11.09.2013 15:26:20

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (13)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 18.11.2013

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: ZVoz) je določeno, da spadajo v kategorijo A1 motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G. Hkrati je v ZVoz določeno, da dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije vključuje dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Taka ureditev je v skladu z Direktivo 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih, čeprav le ta omogoča izjemo, da lahko države članice na svojem ozemlju odobrijo ekvivalente tako, da se imetnikom vozniških dovoljenj kategorije B omogoči vožnja motornih koles kategorije A1. Izjema je bila v direktivo vneseno zgolj zaradi ureditve v nekaterih državah članicah Evropske unije, ki so to izjemo že imele, pri čemer pa Evropska komisija takšni ureditvi ni naklonjena. Zaradi varnostnih razlogov so bili z direktivo zvišani starostni pogoji za pridobitev pravice do vožnje motornih koles in postopno pridobivanje vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih koles A kategorije brez omejitve.

Potrebno je izpostaviti, da pravica do vožnje motornih vozil kategorije A1 z vozniškim dovoljenjem kategorije B velja izključno na nacionalnem ozemlju, te kategorije države ne vpisujejo v vozniška dovoljenja, ampak pridobljena kategorija B daje imetnikom samo pravico do vožnje lahkih motornih koles (A1).

To pomeni, da ZVoz ne more določati, da vozniško dovoljenje za kategorijo B vključuje tudi dovoljenja za vožnjo vozil kategorije G, AM in A1, saj se kategorija A1 v skladu z direktivo ne vpisuje v vozniško dovoljenje.

Avtomatično priznavanje pravice do vožnje motornega kolesa kategorije A1 z vozniškim dovoljenjem kategorije B je tudi predvsem iz varnostnega vidika nesprejemljivo, kajti tehnika vožnje in obvladovanje motornega kolesa se bistveno razlikuje od tehnike vožnje osebnega avtomobila oziroma motornega vozila B kategorije. Glede na podatke statistike je največji delež prometnih nesreč (s smrtnim izidom in težjimi telesnimi poškodbami) povzročenih z motornimi kolesi pri starosti voznikov od 18-34 let. To pa je ravno starost primerna oz. ustrezna za vožnjo vozil A1 kategorije. Zato je z ZVoz določeno postopno pridobivanje vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih koles A kategorije (brez omejitev), in sicer preko kategorije A1 in A2 (pri tem je potrebno zadostiti pogojem kot so ustrezna starost, ustrezne izkušnje z vožnjo motornih koles in dodatno opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita ustrezne kategorije).

Poleg tega obstaja tudi razlika med kolesi z motorjem (AM kategorije, ki jo lahko vozi imetnik vozniškega dovoljenja B kategorije), katerega hitrost je konstrukcijsko omejena na 45 km/h in motornimi kolesi kategorije A1, katerih hitrost lahko presega 100 km/h. Iz teh razlogov se tudi usposabljanje kandidatov za voznike motornih koles izvaja na drugačen način kot usposabljanje kandidatov za voznike dvoslednih motornih vozil.

Pri tem je potrebno poudariti tudi dejstvo, da zaradi varnostnega vidika, predpisi v Republiki Sloveniji s področja varnosti cestnega prometa niso nikoli določali možnosti vožnje motornega kolesa kategorije A1 z vozniškim dovoljenjem kategorije B.

 

Priloge: