Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Decentralizacija in reforma lokalne samouprave
 
vlada91
Ogledov: 2464
Predlog poslan 11.09.2013
Z odzivom organa 07.11.2013
Zadnja sprememba 11.09.2013 10:45:09

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 07.11.2013

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

1. Ob reformi lokalne samouprave (zmanjšanja števila občin) tudi prenos dela pristojnosti iz državnih organov na organe občin oz. mestnih občin. To bi močno razbremenilo državno upravo s kadrovskega in materialnega vidika.

Stališče MNZ:
V okviru priprav za izdelavo Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji je Vlada RS na svoji seji 30. 10. 2013 sprejela izhodišča za njeno pripravo. Strategija bo obravnavala vse pravno sistemske sestavine lokalne samouprave in pri tem upoštevala njihovo soodvisnost. Večje spremembe na enem področju posledično vplivajo na spremembe na drugih. Strategija bo ob obravnavanju funkcionalne, finančne, teritorialne in organizacijske sestavine določila ustrezen položaj mestnih občin v sistemu lokalne samouprave in na novo začrtala udejanjenje ustave glede uvedbe pokrajin. Predvidevamo, da bo strategija posredovana državnemu zboru v sprejem v marcu 2014.

2. Prenos dela pristojnosti od občin in mestnih občin na krajevne skupnosti. To bi pomenil nek kompromis med tistimi, ki zagovarjajo velike in močne občine ter med tistimi, ki so za manjše in bolj razdrobljene občine. Ravno večje pristojnosti krajevnih skupnosti bi omogočale večji nadzor in večji vpliv na uporabo občinskih sredstev. S tem bi bila tudi odpravljena bojazen nekaterih županov manjših občin, ki danes trdijo, da bi zmanjševanje in združevanje občin pomenilo slabši razvoj podeželskih krajev.

Stališče MNZ:
Ministrstvo za notranje zadeve bo v strategiji na podlagi analiz z delovnih področij posameznih ministrstev in pravnega okvira organizacijske sestavine lokalne samouprave, opredelilo tudi vlogo in položaj ožjih delov občine, medobčinskega sodelovanja in združenj občin v sistemu lokalne samouprave.

 

 

Priloge: