Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Omejitev zvonjenja cerkvenih zvonov
 
mgogy
Ogledov: 3460
Predlog ustvarjen 18.09.2013
Z odzivom organa 05.11.2013
Zadnja sprememba 05.09.2013 18:41:09

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (8)  

SPoštovani,  kljub odzivu ministarstva in slicevanju na EU pravila , moram izraziti svoje nestrinjanje z navedbo da je vse v skladu z EU. Je nekaj držav in lokalnih skupnosti ki tega več ne tolerirajo.

 

Vlado prosim da še enkrat pretehta nujnost tega zlasti ob nespodobnih urah: pred 9 uro med delovniki in pred 11 uro med vikendi.  Verniki že bodo vedeli v 21. stoletju kam je treba it ob 7 nzjutraj v nedeljo.

 

Navedba in stališče Ministrstva za infrastrukturo, da se da urediti na lokalni ravni moteče glasno zvonenje tudi do 50x naenkart, žal ne drži niti približno ker cerkev nima posluha za pogovor z lokalno skupnostjo in sosesko.

 

Davke ne plačujejo, zvonijo kolikor se jim zdi da je treba,častijo kolaboracioniste fašistov....  torej država v državi.....


Ključne besede
Kategorija: Okolje in prostor


Zadnji komentarji:

Ferenc | 08.11.2018 | 19:23
Komentar je bil izbrisan.
Razlog: podvojen komentar
hales | 10.11.2013 | 09:23
Verjetno je cerkev starejša od vaše hiše.
Verjetno v cerkvi zvonijo že dlje časa, kot stoji vaša hiša.
Nadaljujte sami.
anekdota | 07.11.2013 | 04:04
 
Pozdravljeni

Odgovarjam na odgovor vlade.

Če naj bi imel vsak državljan z ustavo zagotovljeno pravico do počitka in miru, ga torej pač nima!, saj mu na ušesa lahko nabijajo cerkveni zvonovi, ki lahko znatno presegajo zakonsko dovoljeno mejo hrupa v bivalnem naselju ali pa so celo škodljivi organu sluha, pa se to še vedno ne razume kot preseganje meje dovoljenega hrupa. V kolikor pa bo nekoga sosed v nedeljo za 5 minut prižgal vrtalni stroj, recimo da dokonča neko bolj ali manj nujno delo, ali pa za 5 minut navil glasbo, pa bo ob prijavi kršenja miru moral kazensko odgovarjati (s čimer se sicer strinjam), toda gre za dvoličnost in ne upoštevanje pravic enako za vse državljanje RS. -- Iz tega sklepam, da se javno krši ustava, vlada pa zadevo prepušča individualnemu reševanju med posameznikom in cerkvijo, ter "si tako opere roke" od problema brez, da bi prevzela odgovornost in v dialogu s civilno družbo PONOVNO dokončno opredelila kdaj, koliko, kako in če sploh je cerkveno zvonenje dovoljeno.
 
Povezava, stran policije http://www.policija.si/index.php/pogosta-vpraanja/1174, citiram:

1.

"Kdaj lahko pokličem policijo, ko se krši javni red in mir? Ali je PREHRUPNA GLASBA pri sosedu, ki traja ves dan, že moja pravica za klic? Če ni, kaj lahko storim?
V vsakem primeru, ko menite, da gre za kršitev javnega reda in miru, se lahko obrnete neposredno na najbližjo policijsko postajo ali dogodek prijavite na telefonsko številko policije 113. Policisti bodo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili ustrezno ukrepali.
  8. člen ZJRM-1 (povzročanje hrupa):
  "(1) Kdor na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 do 208,65 evra.
  (2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 104,32 evra.
  (3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik ali posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 417,29 do 2.503,76 evra.
  (4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, se za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z globo od 208,65 do 417,29 evra."

2.

"Zelo nas moti preglasno ZVONENJE cerkvenih zvonov. Ob donenju, ki traja tudi po več minut skupaj, se ne moremo učiti niti delati ali počivati. Kaj lahko naredimo?
  V skladu z Direktivo 2002/49 ES je hrup opredeljen kot nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v javnem prometu, industrijske naprave itd.
  Zvok, ki nastaja zaradi zvonjenja cerkvenih zvonov, je podoben zvoku drugih glasbil in običajno za ljudi ni nezaželen ali moteč. V skladu z zakonodajo Evropske unije cerkveni zvonovi ne povzročajo hrupa, zato v trenutno veljavni zakonodaji na področju varstva okolja, preneseni v slovenski pravni red, njihovo zvonjenje ne predstavlja kršitve.
  Cerkvene zvonove sicer omenja 2. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, številka 70/06), vendar ta določba nima pravne podlage v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki v 3. členu opredeljuje vire onesnaževanja okolja s hrupom.
  Predlagamo vam, da poskušate zadevo sporazumno reševati s pristojnimi institucijami oziroma za razrešitev opisanega problema uporabite civilnopravne poti."

 "ZVOK, KI NASTAJA ZARADI ZVONENJA CERKENIH ZVONOV, JE PODOBEN ZVOKU DRUGIH GLASBIL IN OBIČAJNO ZA LJUDI NI NEZAŽELEN ALI MOTEČ.  - !!?? 

Komentiram:
OBIČAJNO torej pomeni za nekatere morda je, ne pa za večino, sicer bi pisalo za vse ljudi ni moteč. Torej kakor za koga kje. In tiste, ki pač zvok zvonov vseeno zelo moti (recimo, da živijo v neposredni bližini in po nočnem delu in potrebujejo počitek), zvok zvonov pa lahko močno presega dovoljeno mejo hrupa, vseeno NIMAJO pravice do počitka in miru, čeprav jim naj bi to bilo z ustavo zagotovljeno. Ob tem pa je predvajanje glasbe iz stereo elektronskih, akustičnih naprav vseeno vendo moteče v kolikor presega določeno mejo glasnosti oz. hrupa. 

- Zaključujem, da obstoječe zakone in odločitev vlade ne morem jemati resno, saj so skregani z zdravo pametjo.
 
Podobno je tudi v primeru kajenja ter onesnaževanja zraka s cigaretnim dimom s strani sosedov, onesnaženja zraka s strani restavracij do sosedov, ipd, le da je problem na področju onesnaženega zraka še precej večji, zakonodaja pa nedorečena in pomanjkljiva.


Članek iz Dnevnika: Cerkev brani hrup, a ga imenuje pesem zvonov - http://www.dnevnik.si/slovenija/v-os..#45;zvonov-video
citiram: 
"Evropska direktiva uvršča cerkveno zvonjenje med hrup
Na spletni strani Slovenske škofovske konference so zapisali, da odločno nasprotujejo pobudi, da bi se cerkveno zvonjenje z uredbo vnovič opredelilo kot vir hrupa, pri tem pa se sklicujejo na evropsko direktivo, »ki zvonjenja ne uvršča med hrup«. To seveda ne drži, saj direktiva določa, da se za hrup šteje vsak nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti. Resda cerkveno zvonjenje ni izrecno omenjeno, a tudi ni izrecno izključeno, saj direktiva predpisuje samo »higienski minimum« na področju obremenjevanja okolja s hrupom. Med drugim pa je v evropski direktivi zapisano, da morajo vse države upoštevati mednarodne ISO standarde, kjer se zvonjenje cerkvenih zvonov šteje kot impulzivni vir hrupa."

Citiram del odgovora vlade:
"Slovenski okoljski predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom, ne obravnavajo zvonjenja cerkvenih zvonov. Takšna rešitev je skladna z obravnavo hrupa v evropski okoljski zakonodaji - Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/49/ES o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, ki med vire hrupa, za katere bi bilo treba s predpisi določiti omejitve za njihovo obratovanje zaradi povzročanja hrupa, ne šteje cerkvenih zvonov."

Komentar: 
Torej če slovenski predpisi ne obravnavajo zvonjenja cerkvenih zvonov, jih pač naj začno! Torej če jih EU ne, jih tudi mi ne smemo? Če bodo v EU rekli, da azbest ni škodljiv, bomo takemu razmišljanju sledili tudi mi? Žal očitno da.

Vlada se torej tudi s tem problemom očitno ne namerava ukvarjati. Sklicevanje na zakonodajo EU, češ da ta zvonenje zvonov pač dopušča, je milo rečeno smešno; saj brez vključevanja zdrave pameti v kateri je logično, da je presežena meja hrupa pač presežena meja in zato posameznika lahko bremeni ali pa mu celo škoduje nesmiselna. Skratka žal še eno sramotno sprenevedanje.

Odgovarjam na odgovor vlade in citiram del:

"zvok, ki nastaja zaradi zvonjenja cerkvenih zvonov, je po nam znanih podatkih podoben zvokom, ki nastajajo pri uporabi drugih glasbil, po frekvenčni sestavi pa je skladen s toni glasbene lestvice, kar pa za ljudi v splošnem ni nezaželeno ali moteče, tako kot tudi zvoki glasbil običajno niso za ljudi nezaželeni ali moteči."

Odziv vlade iz podobnega predloga vladi: http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/827 , citiram:
"zvok, ki nastaja zaradi zvonjenja cerkvenih zvonov, je po nam znanih podatkih podoben zvokom, ki nastajajo pri uporabi drugih glasbil, po frekvenčni sestavi pa je skladen s toni glasbene lestvice, kar pa za ljudi v splošnem ni nezaželeno ali moteče, tako kot tudi zvoki glasbil običajno niso za ljudi nezaželeni ali moteči."

Komentar:
Neprimerno posploševanje. Če oseba navije glasbo v nedeljo v bivalnem naselju na 79 decibelov, sosed pa ga prijavi zaradi kratenja miru, bo kazensko odgovarjal (kar je sicer smiselno), če pa zvonijo zvonovi, pa pač ne. Logika? Ne, temveč neumnost! Skratka posploševanje ni na mestu. Zvonenje je nekaterim ljudem pač moteče, tako kot je navijanje glasbe še posebej, če ta ni po njihovem okusu, zakaj je to dejstvo tako težko sprejeti?
Kot je napeljal v zgornji objavi že Anti NWO - če bi nekdo hodil po mestu in s cerkvenim zvonom ali nekim drugim glazbilom in ropotal vsak dan, ali bi kazensko odgovarjal? Seveda, ker bi policija dobila na stotine prijav kaljenja miru. Zakaj torej to ne velja tudi za cerkev, za vse! 

lp
jasmina1983 | 07.11.2013 | 00:13
Vse kakor bi zvonove morali malce utišati. Sicer nevem če je to izvedljivo, a reso so preglasni. Predstavljajte si, da živite čisto ob cerkvi, ki vsakih 15 mintu nazni uro in ob polni uri udari toliko krat koliko je ura. 
Kar se tiče pa đamije, če se ne motim se iz mošeje ali munare ne bo slišal nikakrš zvok, hrup ali glas ker mislim, da je bil tak dogovor. 
Če že bo bo prez ozvočenja, kar pomeni, da bomo hođo slišali samo v primeru neposredne bližine.
mgogy | 03.10.2013 | 10:37
Nobenega sovraštva razen do hrupa in ignorance RKC. Me pa zanima li "verniki" na teh straneh bodo enako zagnano podpirali "hrup" iz bodoče DŽAMIJE v Ljubljani.
Tanja Ml | 20.09.2013 | 13:34 Prikaži
Predlagatelju zakona se zahvaljujem, ker sem se nasmejala ob njegovem izvirnem komentarju: "Verniki že bodo vedeli v 21. stoletju kam je treba it ob 7 nzjutraj v nedeljo."
Ariel | 19.09.2013 | 17:22 Prikaži
Pri predlogu gre za sovražni govor. Prosim moderatorja, da ga odstrani.Grobo žali in zmerja verrska čustva.
Anti NWO | 20.09.2013 | 11:55 Prikaži
 
Ma kaj je s tabo, za kaksen sovrazen govor gre? Verniki so pac neumni, ce jih je treba zares klicati z zvonom, to je dejstvo ali se bojite, da naenkrat nebi bilo nikogar v cerkvi, ker verniki nebi slisali zvonca? V bistvu vi zalite sami sebe, ker priznavate, da potrebujete zvonec in povzrocate hrup, medtem, ko se preganja protestnike. Bomo drugic tudi mi vzeli cerkveni zvon v roke in ropotali po mestu, ker v zakonu baje pise, da cerveni zvon ne povzroca hrupa?!?!


Pa te zakone so pisali mentalno zaostali ljudje in to ni zalitev, ker to so pac bolani ljudje, katerim je treba pomagati in jih ozdraviti, ce ne znajo kaj je hrup in kaj je motece in kaj ne. Taki ljudje ne morajo opravljati svojega dela, ker delajo samo skodo drzavi in treba je narediti referendum, da se utisa te zvonove.
rafael | 18.09.2013 | 23:35 Prikaži
Ma dobro kaj vi narod ste že vsi zmešani ali kaj??? Zvonjenja je še tako premalo in se ne sliši nič po mestu in po vaseh. Dosti meščanov poznam ki govorijo da se zvoncev kljub tišini ne sliši skoraj da nič in da malokrat zvonijo. Tisti ki pa živijo tik pod zvonikom in so hkrati ljudje ki niso še spoznali Božje ljubezni pa naj se preselijo v puščavo ali tam kjer ni zvonov in naj pustijo druge da živijo v miru in kot je tudi lokalna kultura. In hkrati nevem če ima država kaj dosti opraviti z zvonovi... :/