Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Seznam podjetji Z plačanimi vsemi davki
 
Domenc
Ogledov: 1727
Predlog poslan 23.08.2013
Z odzivom organa 07.11.2013
Zadnja sprememba 22.08.2013 16:45:52

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 07.11.2013

Odziv Ministrstva za finance

Predlog o objavi seznama podjetij, ki so v zadnjih šestih mesecih poravnavali vse davke in nimajo odprtih davčnih ali plačnih obveznosti, je izpeljanka objave seznama neplačnikov, ki je bila sprejeta z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), s katero se je sprejela objava poimenskega seznam vseh davčnih zavezancev, katerih davčni dolg presega višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec dolguje javne dajatve vsaj 90 dni. Seznam se objavlja v obliki razredov v odvisnosti od višine neplačanih davkov. S tem se v seznam javno objavljenih davčnih dolžnikov zajame osebe s pomembnim dolgom do javnih blagajn, ki ne plačujejo dajatev v določenem daljšem časovnem obdobju, hkrati pa se na seznam ne uvršča oseb, ki le redko zamudijo s plačilom davka le za nekaj dni, kar je največkrat povezano s krajšimi likvidnostnimi težavami davčnih zavezancev.

Z objavo davčnih neplačnikov se skuša zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev oziroma spodbujati prostovoljno plačevanje javnih dajatev ter zagotoviti varnejše poslovno okolje. Z namenom doseganja zastavljenega cilja se poleg njegovih podatkov objavi tudi podatke o dejanskem lastniku te pravne osebe – davčnega neplačnika.

Obstoječa ureditev omogoča upravičenim osebam in javnosti seznanitev z neplačniki davčnih obveznosti. Vsak davčni zavezanec pa ima možnost, da se z izpolnitvijo davčne obveznosti izogne uvrstitvi na ta seznam.

 

Priloge: