Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


ukinitev počitniških kapacitet celotnega javnega sektorja
 
ovcar
Ogledov: 3961
Predlog poslan 01.08.2013
Z odzivom organa 08.10.2013
Zadnja sprememba 30.07.2013 23:41:34

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 08.10.2013

Odziv Ministrstva za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje upravlja s počitniškimi enotami, ki so bile v večini prevzete od bivše Agencije za plačilni promet in ne razpolaga s podatki o vseh počitniških enotah, ki so v lasti državnih, občinskih in sodnih organov oz. institucij ter javnih zavodov, agencij, institutov in skladov v lasti države ter občin.

Za racionalnejše ravnanje s stvarnim premoženjem je v pripravi strategija ravnanja z nepremičnim premoženjem države, ki bo določila nova izhodišča za bolj racionalno ravnanje s stvarnim premoženjem države.

 

Priloge: