Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP)
 
Cossy
Ogledov: 1871
Predlog poslan 15.07.2013
Arhivirano
Zadnja sprememba 13.07.2013 16:49:29

  Predlog   Število glasov   Komentarji (4)  

 Pozdravljeni, 

tu sem predlagal spremembo naslednjega zakona: 

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/1965

Dobil sem sledeč odgovor:

»Pobuda za spremembo Zakona o letni dajatvi, v kateri se bodo spremenili pogoji o tehničnih značilnostih vozil za uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov, bo uveljavljena s prvo spremembo zakona, ki še ni bila na dnevnem redu. S 1. julijem so namreč stopili v veljavo štirje novi zakoni, ki urejajo področja cest, voznikov, vozil in prometnih pravil, sedaj pa za njihovo uspešno uveljavitev pripravljamo nove podzakonske predpise - spremeniti je potrebno kar 41 uredb, pravilnikov in odredb, od katerih se nekateri uporabljajo že od 1. julija letos. Novi pravilniki morajo biti uveljavljeni do 1. oktobra letos. Takoj, ko bo to mogoče, bo ministrstvo začelo postopke za celovito spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, ki vključuje tudi omenjeno s strani državljana predlagano spremembo ureditve.«

Torej to je bilo leta 2011, sedaj smo leta 2013, a spremenilo se še ni čisto nič.

Ciritam še enkrat spremembo:

>>Prosil bi za ponovno spremembno prvega odstavka, 7 člena zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Prvi odstavek se glasi:

(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz.

Namreč, sporno se mi zdi da so invalidi omejeni na delovno prostornino motorja, če želijo uveljavljat oprostitev letne dajatve. Tu ne vidim nobenega smisla, saj je tu bistvena invalidnost in ne prostornina motorja. 

Mislim da je bil podan isti predlog leta 2009, vendar vlada še ni naredila nič glede tega.

Vladi sprememba nebi igrala velike vloge, nam invalidom, kateri smo pa gibalno omejeni, bi veliko pomenilo. <<

Hvala in lp

 

 

 


Ključne besede Invalidnost, letna dajatev, oprostitev letne dajatve, prostornina motorja
Kategorija: Promet


Zadnji komentarji:

Vasja Novak | 02.08.2013 | 14:04
To se meni zdi res blesavo, da se invalide glede oprostila plačila letne dajatve omejuje glede moči motorja, kaj ima to veze z invalidnostjo nekega človeka? Še hujše je, da se je ministrstvo s tem strinjalo, ampak ni ukrepalo. Če smem predlagati avtorju, naj se tudi sam obrne direktno na ministrstvo, da poskrbijo, da se to tudi sprejme.
hales | 17.07.2013 | 18:11
Ampak kakor jaz berem tale člen:
(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz.

našteva oprostitev dajatev, ki se lahko uveljavijo za ta i ta vozila, ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidske...

Po mojem to pomeni, da lahko kdorkoli prosi za oprostitev plačila, če ima motor prostornine zgoraj omenjeno in invalidi za katerokoli vozilo, ki se uporablja za prevoz invalidov in njihove opreme.
Cossy | 24.07.2013 | 08:58
Hales cel 7.člen je sledeč:

7. člen

(oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov)

(1) Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida (v nadaljnjem besedilu: invalid) na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:

– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;

– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in

– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

(2) Oprostitev plačila letne dajatve po prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdravniške komisije.

(3) Oprostitev plačila letne dajatve po tretji alineji prvega odstavka tega člena se za polnoletne upravičenke oziroma upravičence (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne upravičence pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

(4) Oprostitev plačila letne dajatve po četrti alineji prvega odstavka tega člena se uveljavlja s potrdilom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti ali na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka.

(5) Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja upravičenčev skrbnik, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence iz tega člena lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej.

(6) Oprostitev plačila letne dajatve za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb iz prvega odstavka tega člena.

(7) Stranki ni treba predložiti dokazil iz tega člena, ki jih izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil. V tem primeru pridobi organ, ki odloča o oprostitvi, potrebne podatke od pristojnih državnih organov oziroma nosilcev javnih pooblastil.

Tako da lih vsak ne more zaprosit za oprostitev plačila.

lp
Mr.G. | 17.07.2013 | 12:21
Tukaj bi predlagal vladi nekaj še bolj pomembnega.
Če bo seveda to kar bom tukej napisal, nekdo v vladi bral.

Letna dajatev, ki jo MORAMO plačati vozniki naj gre za:vzdrževanje cest in ožja območja okoli cest.
NE PA, DA SE s tem financira delovanje slovenskih železnic, ki nimajo z dajatvami, ki jih MORAMO plačevati lastniki motornih vozil, popolnoma NIČ.

Naj se vendarle vzpostavi neki red, ne pa metanje denarja nekam kjer je očitno, da se deluje, tako kot stranke hočejo.

Lp,