Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča
 
greselc1
Ogledov: 1465
Predlog poslan 05.07.2013
Arhivirano
Zadnja sprememba 05.07.2013 20:56:56

  Predlog   Število glasov   Komentarji (4)   Popravki predloga  

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Preprosto rečeno: ob nenadni spremembi cestišča (s katero se vozniki srečujejo izjemoma), le-ti, pogosto zaradi neseznanjenosti s primernim ukrepanjem, odreagirajo neprimerno, s čimer tvegajo poškodbe in materialno škodo.

Nadalje sem tudi prepričan, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) prav zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Nenazadnje so lahko precej težavni tudi tuneli: na vstopni strani tunela sije sonce, na izstopni strani se na cestišču sprijemlje sneg.

Odgovornim za varnost cestnega prometa tako predlagam, da moj predlog vzamejo v tehten premislek. Osebno verjamem, da bi se s preventivno medijsko akcijo lahko bistveno zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi prav boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi ravnanj v situaciji nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

 


Ključne besede varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda
Kategorija: Promet


Zadnji komentarji:

DavidS | 06.07.2013 | 00:03
Ljudje med točo parkirajo v tunelu zato, da zrna toče ne bi poškodovala njihovega vozila. In vsi po vrsti vedo, da je to prepovedano.

Tukaj ne bo pomagalo nobeno izobraževanje.....
greselc1 | 08.07.2013 | 08:33
Tudi za pravilno postavitev v primeru zastojev na avtocesti obstajajo pravila, pa so bili problemi. Moj predlog temelji na osveščenosti in prikazu ustreznih ravnanj; nenazadnje pa smo ljudje večinoma bolj vizualni tipi in pravilneje izvedemo neko aktivnost, če nam jo nekdo predhodno pokaže. 

Kako odreagirati, če se iz neba usuje toča in postane cestišče polno za oreh velikih kroglic? Zavirati ali le spustiti stopalko za plin? Kam se umakniti? Se je sploh dovoljeno umakniti na odstavni pas ali moramo z vožnjo nadaljevati, četudi le za ceno hitrosti 20km/h? Sploh pa je prav, da se voznikom prikaže posledice nemarnega in neodgovornega ravnanja kot je npr. zaustavljanje v predorih.

Včasih ni dovolj, da se pravila napišejo. Včasih je dobro, da ljudje vidijo, kaj se zgodi, če se varnostnih priporočil ne upošteva; podobno kot bodo opremljene škatlice za cigarete s slikami rakavih pljuč! 
DavidS | 08.07.2013 | 21:11
Koliko težav in nesreč, povezanih z nepravilnimi reakcijami ljudi na avtocesti ob toči, smo imeli v 20 letih? Sam ne vem za njih.....poznam le primere ustavljanj pod viadukti in v tunelih. Teh dveh pojavov z izobraževanjem ne bomo izkoreninili.
Ostale navedene težave očitno niso dovolj velike ali dovolj razširjene, da bi se o njih pisalo. In za odpravo teh očitno zanemarljivih težav, naj država potroši kup denarja za medijsko kampanjo?
greselc1 | 10.07.2013 | 09:30
V zadnjih 20 letih so se te težave demonstrirale v enakem deležu, vendar se o njih ni veliko govorilo, deloma zaradi medijev deloma pa tudi zaradi drugačne prometne infrastrukture in kulture. Zato se tudi  v primeru zastojev in razvrščanja vozil na AC se ni kaj prida govorilo, saj smo to jemali kot apriori del (šibke) nacionalne prometne kulture, a danes, bolj ali manj vsakdo od nas ve, kje (v takšnem primeru) mu je mesto. 

Zavedati se tudi velja, da je v primerjavi z obdobjem pred 20 leti, na cesti več vozil oziroma voznikov, da so predpisi rigidnejši in je zato preventivno delovanje še toliko bolj pomembno. Navsezadnje: pred 20 leti smo od Ljubljane do Arje vasi potrebovali toliko kot danes potrebujemo od Ljubljane do Maribora. Pa vendar ne kaže prezreti, da tudi policisti, reševalci, gasilci itd. sami ugotavljajo, da imajo skupne akcije DARS, SZZ in Policije pozitivne učinke. Zakaj jih ne bi ustvarili še v tem primeru? 

Še vedno sem prepričan, da večinoma ljudje v tunelih ne ustavljajo zaradi poškodb "pleha" ampak panike pred točo na cestišču: iz slik objavljenih v medijih je možno videti, da so pod nadvozi pogosto kombiji in nekoliko starejša vozila, ki jim v primerjavi z mehko (pedestrian firendly) pločevino novejših vozi  enako velika toča naredi bistveno manj škode. 

Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Prepričan sem namreč, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Tudi tuneli, sploh v višjih legah so lahko tudi poleti precej nevarni: na vstopni strani sonce, na izstopni strani sneg.

Odgovornim predlagam, da moj predlog vzamejo v premislek, saj verjamem, da bi se le tako zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

 

 


Ključne besede: varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda

Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Prepričan sem namreč, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Nenazadnje so lahko precej težavni tudi tuneli: na vstopni strani tunela sije sonce, na izstopni strani se na cestišču sprijemlje sneg.

Odgovornim predlagam, da moj predlog vzamejo v tehten premislek. Osebno verjamem, da bi se le tako zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi ravnanj v situaciji nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

 

 


Ključne besede: varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda

Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Preprosto rečeno: ob nenadni spremembi cestišča (s katero se vozniki srečujejo izjemoma), le-ti, pogosto zaradi neseznanjenosti s primernim ukrepanjem, odreagirajo neprimerno, s čimer tvegajo poškodbe in materialno škodo.

Nadalje sem tudi prepričan sem namreč, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) prav zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Nenazadnje so lahko precej težavni tudi tuneli: na vstopni strani tunela sije sonce, na izstopni strani se na cestišču sprijemlje sneg.

Odgovornim tako predlagam, da moj predlog vzamejo v tehten premislek. Osebno verjamem, da bi se tako bistveno zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi ravnanj v situaciji nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

V tem smislu bi veljalo razmisliti tudi o uvedbi obvezne ure (simulacije nenadnih sprememb vozišča) na poligonih varne vožnje, tako za kandidate, ki šele pridobivajo vozniško dovoljenje kot tudi za ostale voznike.

 

 

 


Ključne besede: varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda

Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Preprosto rečeno: ob nenadni spremembi cestišča (s katero se vozniki srečujejo izjemoma), le-ti, pogosto zaradi neseznanjenosti s primernim ukrepanjem, odreagirajo neprimerno, s čimer tvegajo poškodbe in materialno škodo.

Nadalje sem tudi prepričan sem namreč, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) prav zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Nenazadnje so lahko precej težavni tudi tuneli: na vstopni strani tunela sije sonce, na izstopni strani se na cestišču sprijemlje sneg.

Odgovornim tako predlagam, da moj predlog vzamejo v tehten premislek. Osebno verjamem, da bi se tako bistveno zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi ravnanj v situaciji nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

V tem smislu bi veljalo razmisliti tudi o uvedbi obveznih ur (npr. simulacije nenadnih sprememb vozišča) na poligonih varne vožnje, tako za kandidate, ki šele pridobivajo vozniško dovoljenje kot tudi za ostale voznike, ki so izpit opravljali pred več kot 15 leti. 


Ključne besede: varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda

Preventivna akcija Policije in DARS: kako ravnati v primeru spremenjenega cestišča

V zadnjih časih veliko beremo o voznikih, ki v času meteornih padavin (toče, hujšega naliva) ustavljajo pod cestnimi nadvozi in to tako na prehitevalnih kot voznih pasovih. Menim, da zakon za takšne in tudi druge situacija sicer v splošnem jasno določa ukrepe (prilagoditev hitrosti itd), vendar bi bilo voznike dobro seznaniti (podobno kot v primerih drugih preventivnih medijskih akcij, npr. pravilna razvrstitev na AC v primeru zastoja zaradi nesreče) z ukrepi varnega ravnanja.

Zato Policiji RS, Slovenskemu zavarovalnemu združenju in DARS predlagam, da sprožijo preventivno (medijsko) akcijo, ki bi številne voznike seznanila s postopki pravilnega ravnanja, v situacijah, ko se cestišče hipoma spremeni in postane prekrito s snegom (npr. ob izvozu iz tunela), z zrni toče, s hudourniško vodo ali tudi razsutim tovorom (sipki materiali kot so pesek, mivka) itd. Preprosto rečeno: ob nenadni spremembi cestišča (s katero se vozniki srečujejo izjemoma), le-ti, pogosto zaradi neseznanjenosti s primernim ukrepanjem, odreagirajo neprimerno, s čimer tvegajo poškodbe in materialno škodo.

Nadalje sem tudi prepričan, da številni vozniki "obtičijo pod streho" na prehitevalnem ali voznem pasu pod nadvozom (v tunelu) prav zaradi strahu pred nadaljevanjem vožnje: sama zrna toče lahko povzročijo učinek krogličnega ležaja, ki vozilo, četudi se premika zelo počasi, nenadzorovano usmerjajo. Nenazadnje so lahko precej težavni tudi tuneli: na vstopni strani tunela sije sonce, na izstopni strani se na cestišču sprijemlje sneg.

Odgovornim za varnost cestnega prometa tako predlagam, da moj predlog vzamejo v tehten premislek. Osebno verjamem, da bi se s preventivno medijsko akcijo lahko bistveno zmanjšalo število uvodoma omenjenih dogodkov. Menim, da bi prav boljša osveščenost in seznanitev s konkretnimi ukrepi ravnanj v situaciji nadalje tudi zmanjšala število nezgod in ostalih dogodkov, ki ustvarjajo širše (tudi zavarovalniške) posledice.

V tem smislu bi (ločeno) veljalo razmisliti tudi o uvedbi obveznih ur na poligonih varne vožnje (npr. simulacije nenadnih sprememb vozišča), tako za kandidate, ki šele pridobivajo vozniško dovoljenje kot tudi za ostale voznike, ki so izpit opravljali pred več kot 15 leti. 


Ključne besede: varnost, preventivna akcija, hipne spremembe cestišča, toča, sneg, hudourniška voda