Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Brez kontrole vinjet na ljubljanski obvoznici
 
primus
Ogledov: 3883
Predlog poslan 30.05.2013
Z odzivom organa 04.07.2013
Zadnja sprememba 29.05.2013 13:29:46

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (15)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.07.2013

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

skladno z določbo petega odstavka 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 33/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) so cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za določen čas, vse avtoceste in hitre ceste, s katerimi upravlja in jih vzdržuje upravljavec cestninskih cest in so v ta namen posebej označene. Med te ceste spada tudi ljubljanska obvoznica in obvoznice drugih mest, ki so kategorizirane kot avtoceste oz. hitre ceste. S sprejemom navedene določbe zakona je bil narejen pomemben korak v smeri zagotovitve pravičnega sistema cestninjenja, saj so vinjete obvezne tudi na cestninskih odsekih, kjer se pred uvedbo vinjet ni plačevala cestnina (npr. ljubljanska obvoznica, mariborska obvoznica, določeni odseki v odprtem sistemu cestninjenja).

Skladno z načelom enakosti pred zakonom, ki je eno najpomembnejših načel vsake pravne države, ne moremo ugoditi vaši pobudi za izvzem ljubljanske obvoznice iz sistema cestninjenja. Ugoditev pobudi bi pomenila korak nazaj v prizadevanju po zagotovitvi pravičnega sistema cestninjenja, saj bi ponovno prišli do situacije, ko bi bili prebivalci posameznega območja privilegirani in ne bi plačevali enake cestnine za uporabo ceste, ki sicer izpolnjuje vse zakonske pogoje. Slednje bi pomenilo odstopanje od načela enakosti pred zakonom in s tem njegovo kršenje, kar pa je nedopustno v sodobnih pravno urejenih državah, kjer je družbeno življenje in delovanje države podvrženo spoštovanju pravnih pravil.

 

Priloge: