Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


sprememba ZIZ
 
sonce123
Ogledov: 669
Predlog poslan 27.05.2013
Arhivirano
Zadnja sprememba 24.05.2013 14:29:48

  Predlog   Število glasov   Komentarji (1)  

Predlagam spremembo ZIZ, v delu, kjer dovoljuje ugovor dolžnika. Zakon naj se določi tako, da mora dolžnik že v ugovoru, ki ga pošlje na Sodišče COVL, priložiti dokaze o svojem ugovoru.

V primeru, da iz dokazov nedvoumno izhaja, da gre zgolj za zavlačevanje postopka, se ugovor zavrže, v nasprotnem se nadaljuje na pravdi.

V praksi namreč prihaja do ugovorov, ki onemogočajo poplačilo, saj z ugovori dolžnik zgolj zavlačuje postopek, v vmesnem času pa sredstva prenakaže na drug račun, tudi v tujini.

S trenutnim ZIZ je zgolj odpravljen pavšalni ugovor, zato se dolžniki na druge načine izogibajo plačilu.


Ključne besede
Kategorija: Pravosodje


Zadnji komentarji:

planet2302 | 29.05.2013 | 18:13
Temeljna razlika med sklepom o izvršbi in sklepom na podlagi VL je, da je prvi izdan na podlagi izvršljive sodne odločbe, drugi pa le na podlagi navedb predlagatelja o obstoju VL. Preprosteje povedano: glede na to da si lahko nepošten predlagatelj izvršbe izmisli verodostojno listino, bi bilo nepravično (nesorazmerno) od vlagatelja ugovora zahtevati predložitev dokazov za svoje trditve, da verodostojna listina ali celo kakršnokoli razmerje med njim in predlagateljem ne obstaja. Namen ugovora pri postopku na podlagi VL je v tem, da se sporno razmerje razišče v pravdi. 

Upniku po prejemu ugovora ostaja možnost zahtevati predhodno odredbo, kar mu olajša domneva, da je nevarnost izkazana (ZIZ 258/1), med drugim tudi če dolžnik v ugovoru zanika obstoj obl. razmerja z upnikom,ta pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obl. razmerja).