Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Bančna garancija ob izdaji zdravila ali cepiva
 
Marjan Bizilj
Ogledov: 2711
Predlog ustvarjen 21.05.2013
Z odzivom organa 10.09.2018
Zadnja sprememba 21.05.2013 17:47:50

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 10.09.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

V skladu s 53.a členom Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) ima oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, pravico do odškodnine. Na podlagi določb ZNB, je bilo od leta 2007 do decembra 2017 na Ministrstvo za zdravje vloženih skupaj 9 zahtevkov za pridobitev pravice do odškodnine zaradi obveznega cepljenja. V enem primeru, (vložen zahtevek leta 2006) je šlo za posledice cepljenja pri odrasli osebi, ki je bila cepljenja s cepivom proti hepatitisu B. V tem primeru je bila leta 2009 tej osebi priznana in izplačana odškodnina v višini 62.593,89 EUR oziroma valorizirana vrednost odškodnine v višini 69.376,87 EUR. V sedmih primerih ni bila dokazana vzročna zveza med obveznim cepljenjem in nastalo škodo na zdravju osebe, ki je vložila zahtevek. Oseba, ki ji je bila priznana odškodnina, te ni zahtevala v sodnem postopku. Zahtevek je bil vložen v skladu s 53. členom Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki določa, da ima oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, pravico do odškodnine. ZNB določa postopek, za odločanje o pravici do odškodnine, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Skladno z določbami ZNB mora ministrstvo pridobiti strokovno mnenje, v katerem neodvisni komisiji odločita o obstoju vzročne povezave med opravljenim obveznim cepljenjem in škodo na zdravju ter o tem ali gre v konkretnem primeru za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij. Na podlagi strokovnega mnenja Ministrstvo za zdravje izda upravno odločbo, s katero osebi dodeli odškodnino.