Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


TOVORNJAKI
peter i
Ogledov: 1126
Predlog poslan 17.05.2013
Z odzivom organa 05.07.2013
Zadnja sprememba 17.05.2013 18:03:06

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 05.07.2013

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se zahvaljuje za pobudo, ki je sicer zelo koristna, vendar pa je v praksi žal ni možno izvesti iz več razlogov.

Republika Slovenija že izvaja razne aktivnosti za vsaj delno preusmeritev prometa na železnice z raznimi projekti modernizacije železniške infrastrukture. S tem bo ta infrastruktura postala konkurenčnejša cestni infrastrukturi, kar bo tudi omogočilo vsaj delni prenos tovora iz cest na železnice. Omenjena modernizacija železniškega omrežja se izvaja v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, tudi ob sofinanciranju s strani Evropske unije.

Celovita preusmeritev tovornega prometa pa ni možna tudi iz vidika potreb trga in podjetij, saj je cestni tovorni promet bolj fleksibilen, hitrejši in tudi cenejši.
Kljub navedenemu si Republika Slovenija prizadeva, v okviru svojih zmožnosti, da bi se povečal delež prepeljanega tovora po železnici, saj bo to vsekakor prispevalo k zmanjšanju izpustov škodljivih emisij v ozračje ter k večji prometni varnost, kar ste tudi vi pravilno ugotovili v svojem predlogu. Navedeno pa je tudi v skladu s politiko Evropske unije na tem področju.

Za  predlog se zahvaljujemo, saj je vsekakor vzpodbuda pri nadaljnjih prizadevanjih našega ministrstva na tem področju.
 

Priloge: