Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Predlagam, da se ukine najmanj polovica teh komisij in delovnih teles od spodnjih naštetih.
 
mmar
Ogledov: 3096
Predlog poslan 16.05.2013
Z odzivom organa 05.07.2013
Zadnja sprememba 16.05.2013 09:07:47

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (16)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 05.07.2013

Odziv Generalnega sekretariata Vlade RS

V zvezi z vašim predlogom za zmanjšanje števila delovnih teles in komisij vas seznanjamo, da seznam delovnih teles, ki ga prilagate, zajema stanje do dne 24.5.2012. Vlada Republike Slovenije je v maju 2012 že ukinila večje število komisij.

Aktualen seznam delovnih skupin in komisij, ki ga sproti ažuriramo se nahaja na Državnem portalu e-uprava na spletnem naslovu: http://e-uprava.gov.si/ispo/delovnatelesa/zacetna.ispo.

Vlada Republike Slovenije ustanavlja komisije in delovna telesa na podlagi Poslovnika Vlade Republike Slovenije, posameznih zakonov, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in mednarodnih pogodb. Pri ustanovljenih komisijah in delovnih telesih, gre za delovne skupine in delovna telesa, ki so ustanovljena za opravo določene naloge ali za spremljanje stanja na določenem področju in ne za organizacijske enote v organih državne uprave.

Vlada Republike Slovenije pri vsakem posameznem predlogu za ustanovitev novega delovnega telesa ali komisije, ki je predložen v vladni postopek, prouči smotrnost njene ustanovitve.

V skladu z Zakonom o državni upravi je uprava dolžna spremljati stanje družbe na področjih, za katera je pristojna, in skrbeti za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. Po zakonski določbi uprava vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence.
 
Za določitev sejnin predsednikov in članov v posameznih komisijah in delovnih skupinah še vedno velja sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi povračil stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije številka: 114-01/93-1/9-8 z dne 20. 7. 1995, ki v 2. točki določa, da javni uslužbenci niso upravičeni do sejnin.  

Vlada Republike Slovenije je tako v luči lastne reorganizacije in racionalizacije delovanja že vsebinsko pristopila k urejanju področja delovanja delovnih teles in komisij vlade.
 

Priloge:
» Uradni odgovor GSV (162.43 KB)
» Priloga (278.74 KB)