Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev obveznosti oddaje polletnega poročila za posredne uporabnike - javnega sektorja
 
matejamami
Ogledov: 5410
Predlog poslan 16.05.2013
Z odzivom organa 06.08.2013
Zadnja sprememba 16.05.2013 08:20:00

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (15)  

ZIPRS1314 V 51. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ZZZS in ZPIZS najkasneje do 15.avgusta oddati polletno poročilo (vse poslovne dogodke, ki so se zgodili do 30.junija tekočega leta). To zajema vse dejavnosti, ki se opravijo konec poslovnega koledarskega leta. Hkrati pa piše, da se mora, 1.julija stornirati vse knjižbe, ki so bile potrebne za zaključek polletja. Namen tega poročanja je samo kontrola porabe denarja, predvsem neupravičene porabe in nenamenskega trošenja.

Predlagam, da se ta člen črta in da se razloži, zakaj je sploh uveden.

Kajti menim, da so vsi javni uslužbenci, toliko ozaveščeni, da bodo denar porabili za tisto čemur je namenjen. Če pa že ima kdo namen to izkoriščati, potem se to tudi z polletnimi poročili ne bo ugotovilo. Ali bomo vsi kaznovani zaradi nekaterih, ki nimajo vrednot?  Dejstvo je, da uporabnki javnih sredstev ne smejo imeti presežka odhodkov nad odhodki.


Ključne besede polletno poročilo, posredni uporabniki
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

IrenaPrva | 30.05.2013 | 09:36
Upam, da bo ta predlog vlada čimprej obravnavala. 

Nekdo se odloči in sprejme v ZIPRS:

ZIPRS1314 (51. člen) govori, da posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov pripravijo to poročilo najkasneje do 15.8.2013 za pristojno ministrstvo oziroma župana (ustanovitelja in financerja). Oblika je pisna, pravna podlaga po so pravila za pripravo letnega poročila. Če je zaveden presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju javne službe, se priloži sanacijski načrt. Sanacijski načrt vsebuje ukrepe za izravnavo odhodkov in prihodkov iz izvajanja javne službe tako v finančnem načrtu kot v realizaciji (posredni proračunski uporabniki to pripravijo po načelu poslovnega dogodka).

Torej pravna podlaga so pravila za pripravo letnega poročila. 

Se je kdorkoli vprašal, pogledal v praksi, kaj to pomeni? 

To pomeni 8 obrazcev in poslovno poročilo!

Podlaga pripravi obrazcev so številna knjiženja zahtevkov, ki jih sicer v polletju ni bilo potrebno, za dotacije od ministrstva, občin, sodelovanj po projektih, drugih virih za razširjene aktivnosti, ki jih tako srčno želijo naši vodilni nuditi uporabnikom in presegajo standard! Itak celo leto sledimo, kako prejemamo priznane nam dotacije in druge dogovorjene ter tržne prihodke!

Podlaga pripravi obrazcev je tudi polletni obračun amortizacije! In še in še...!

Pa se je kdorkoli vprašal ali razmišljal: 

- ajde, namen je, da preverjamo, spodbujamo, dosegamo pozitivno poslovanje vseh posrednih uporabnikov proračuna (neposredni so itak nad nami, pozitivni in to...). 

- Prav. Če je to naš namen, hkrati pa vemo, da že itak imamo celo množico nepregledne zakonodaje, predpisov, vemo, da so preobremenjeni z delom, vemo, da so plačne anomalije in za enako delo prejemajo zelo različna plačila, kako jim lahko to olajšamo?

- ta pa ta, vi ste strokovnjaki na tem področju, kaj menite, da bi rekli, naj naredijo, pa bo naš namen dosežen, hkrati bo vsaj kakšna ura manj dela....

- ok, naš namen je dosežen, če sestavijo samo bilanco stanja in bilanco prihodkov in odhodkov, ni pa treba še po vrstah dejavnosti in denarnih tokovih bilance prihodkov in odhodkov,

- ok, pa recimo, da želimo preverit, da tudi po stanju denarnih sredstev niso tako slabi. Dej, naj napišejo par vrstic v kratko poslovno poročilo, kako obvladujejo denarne tokove in kako so likvidni. 

- evo, vsaj nekaj. Naredili bodo polletne bilance, pa vsaj kakšen dan prej bojo lahko ljudje šli na dopust. Manj bodo živčni, lažje bodo delali toliko in toliko let do penzije, manj bodo na koncu zbolevali.....

Pa dajte že končno, recimo Min.za javno upravo, da postavijo plačne razrede za skupino J za celotno javno upravo z enega skupnega pristopa in ocene delovnih mest! Vsako ministrstvo je po dosedanjem zakonu uvrščalo svoje J delavce v svoje okvirje". 

Hvala vlada, da začenjate razmišljat racionalno, človeško, po normalni kmečki logiki, kaj lahko naredimo, da delamo jasno, pregledno, človeško, pregledno ...itd....
Irena 
MARTINA KRIŽNIK | 23.05.2013 | 15:04
Žal s tem ne bomo rešili ničesar, le birokracijo povečujemo. Posredni uporabniki morajo imeti jasna stališča financerjev, kako pripraviti finančne načrte. Šole od ministrstva niso dobile za tekoče šolsko leto niti navodil o financiranju, kaj šele izračuna finančnih sredstev za šolsko leto, kot je bila to praksa preteklih obdobij. Ali je to krčenje zaposlenih na ministrstvu ali prelaganje nalog iz NPU na PU in prikrito krčenje normativov nekaterih finančnih uslužbencev v javnem sektorju?
 Na ministrstvu obstaja cenik, ki ga neuradno pošljejo če jih pokličeš in si izračunaš kako bo če bo! Ali sploh obstajajo sklepi o financiranju šol in kje bi naj bili objavljeni, če niso niti posredovani uporabnikom. Kot je bilo predstavljeno bi naj bila jasna stališča za pripravo finančnih načrtov s strani NPU, pa tudi teh ni. Po mojem bi moral biti pripravljen pravilnik , metodologija za pripravo poročila po posameznih dejavnostih javnega sektorja. Pa vendar tudi to je nesmisel, saj je balastna birokracija neučinkovita.
Bolj smiselno bi bilo, da se že enkrat uredijo normativi za finančno računovodske delavce v javnem sektorju predvsem v šolstvu, kar je že kar precej časa minilo od kar so se pojavile zahteve po ureditvi teh anomalij in ostalih anomalij v skupini J. Za vsako dodatno poročanje brez temeljnih navodil se naj poveča normativ pa bomo s skupnimi močmi le pričeli vsi razmišljati, da se pa morda lahko kaj privarčuje če ukinemo brez potrebno birokracijo in delamo le tisto kar je smiselno, potrebno, racionalno! Vsekakor pa, če je že to potrebno bi se lahko to izvajalo v okviru letnega poročila s sprejemljivim rokom za pripravo, kar pa lahko ocenimo samo uslužbenci, ki pripravljamo takšna poročila in vemo kako ohlapno so pripralvjeni predpisi.

Martina
Janez Zupan | 23.05.2013 | 14:00
Poleg računovodskega dela mora polletno poročilo vsebovati tudi poslovni del, ki ga napiše ravnatelj. In to naj bi bilo izdelano v času, ko se organizira delo za naslednje šolsko leto in tudi v času, ko zaposleni v šolstvu lahko koristijo letni dopust. To je čisto navadno norčevanje in nalaganje povsem nepotrebnega dela, ki ne bo prispevalo k ničemur.
IrenaPrva | 23.05.2013 | 13:59
Poleg ostalega dela, ki ga že imamo, obseg dela se širi, ne bomo zmogli še polletnega obračuna oziroma samo na račun letnega dopusta. Kdor skrbno, in večina ja, posluje, spremlja rezultate že med letom in za vsak strošek predvidi vir prihodkov. Konec leta pa naj sprejmejo sanacijski načrt tisti, ki ne bodo pozitivni. 

Poleg tega, da še nobenih podrobnih navodil ni. Samo, da v smislu letnega poročila. Kaj točno, da planiramo koliko časa porabimo za to? Vseh 8 zaključnih obrazcev? Kaj če si v denarnih tokovih v minusu, ker porabljaš sredstva presežka prihodkov v soglasju z ustanoviteljem in preostala sredstva morebitnih projektov prejšnjih let, ki ga moraš to leto zaključit (torej prilivi v prejšnjih letih, odliv v tem letu = minus v denarnih tokovih). Itd. 

Najlažje je rečt naredite, konec maja je, mi pa še ne vemo, kako in kaj, ker je vlada vmes formirala novo sestavo in nato nove ukrepe. 

Vlado prosim, da raje naredi analizo in odpravi plačne anomalije v skupini J, kjer za enako delo prejemamo zelo različne plače. 

Lp. 

Irena 
MAGDA LORBER | 23.05.2013 | 12:09
Komentar je izbrisal avtor komentarja.
peter i | 22.05.2013 | 20:58
 
od kod dobite toliko glasov za?
Andreja Štefe | 23.05.2013 | 09:33
Od ljudi (računovodij!), katerim se z vsakim nesmiselnim ukrepom nalaga še več obveznosti in odgovornosti. Kot pribito velja razmišljanje kolegice:"Žal z izdelavo poletnega poročila ne bomo nič privarčevali. Kot vidite bo tukaj zopet en kup nepotrebnih aktivnosti, seveda brez učinka, pač delo zaradi dela!"

helena59 | 21.05.2013 | 08:13
Popolnoma se strinjam z IREN. Nam, posrednim uporabnikom proračunskih sredstev (pa naj bo to občinskih ali državnih), je popolnoma jasno, da moramo namensko trošiti in to lahko le toliko, kolikor imamo namenskih prilivov iz proračuna. Poraba je strogo omejena na prilive, ki se samo krčijo, zadolževanja ni. Naš proračun mora biti uravnotežen, saj drugih likvidnih sredstev nimamo. To pa očitno ne velja za ostale v javnem sektorju in zato bomo nastradali vsi. Resnično en kup aktivnosti, ki ne bodo obrodile učinka, le stroški bodo večji... En kup nepotrebnega dela. Bolje bi bilo ta čas nameniti raznim analizam stroškov in vsak na svojem področju proučiti, kje bi bilo še možno kaj privarčevati. Dejstvo je, da nam tako občina kot tudi država neprestano krčita obseg sredstev in temu se moramo sproti prilagajati, če hočemo preživeti....
KsenijaV | 20.05.2013 | 18:17
Glede na to, da moramo do 31. 8. poročati o realizaciji 1.1. - 30. 6. (sistem Mofas v šolstvu) ne vidim razloga, da bi morali izdelati polletno bilanco, vse stornirati in nato narediti še eno dodatno poročilo do 31. 8. Vsakega na svoj način. Samo vrtimo podatke in jih pošiljamo na sto koncev in krajev po ministrstvih.
Naši ravnatelji spremljajo zelo natančno finančno poslovanje, če hočejo priti z danimi sredstvi od začetka do konca leta vsaj na pozitivni nuli. Posredni uporabniki nismo tisti, ki delamo primankljaj saj smo zaposleni glede na število otrok v vrtcih, osnovnih šolah in enako je po srednjih šolah. Biti zaposlen 30, morda 50 ali 75% v srednjih šolah ni nobena posebnost že kar nekaj let. 
IREN | 20.05.2013 | 11:24
Spoštovani,
Žal z izdelavo poletnega poročila ne bomo nič privarčevali. Kot vidite bo tukaj zopet en kup nepotrebnih aktivnosti, seveda brez učinka, pač delo zaradi dela.
Verjemite glede na sankcije poslovodstvo že sedaj zanima koliko lahko trošijo. Dejstvo je, da negospodarstvo ne sem trošiti več kot je prilivov. To je vrtcem in šolam ter ostalim posrednim uporabnikom že lep čas jasno, saj tudi likvidnih sredstev nimajo, za zadolževanje pa nimajo zelene luči. 
Saj to nas najbolj moti, da zakon nalaga ravno samo posrednim uporabnikom izdelavo polletnih poročil, ki vodijo štiristavno knjigovodstvo in imajo sprotne informacije o poslovanju v vsakem trenutku. 
Glede na člen v ZIPRS se sprašujem, ali so res posredni uporabniki tisti, ki so najbolj zadolženi v naši državi in je potrebno njihovo poslovanje še posebej nazorovat in seveda poslovodstvo takoj kaznovat?

A so res samo posredni uporabniki tisti, ki imajo negativne poslovne izkaze?

Ne, da si ne želimo izdelati polletno poročilo, žal ne zmoremo več. Pa če bi to rešilo naše gospodarstvo, bi naredili še to. Vendar je to ponovno kup nepotrebnih aktivnosti brez učinka. 
Nepotrebnih aktivnosti in procesov brez učinkov pa je v javnem sektorju že tako ali tako preveč. V tem tiči problem neučinkovitega javnega sektorja.

Kupe balasta je potrebno iz zakonodaj črtati, ne pa neprestano dodajati in pisati nove zahteve.
Nepotrebne aktivnosti in procesi povzročajo nepotrebne stroške, v tem je srš našega problema! 
PCer | 17.05.2013 | 09:04 Prikaži
Obveznost poročanja naj ostane, roke za obdelavo podatkov in za pošiljanje poročil je treba pa bistveno skrajšati, saj imajo danes vendarle že vsi računalniško vodena računovodstva!
matejamami | 17.05.2013 | 09:28 Prikaži
PCer, pa vi veste, da se bodo morale vse knjižbe, ki bodo potrebne za zaključek polletja - stornirati.
Saj ne zahtevajo samo izpisa bruto bilanc iz računalniško vodenega računovodstva - to je zelo enostavno.
Če vas zanima - IKS 03/2013, stran 94 in 95.
DavidS | 16.05.2013 | 10:28
"so vsi javni uslužbenci, toliko ozaveščeni, da bodo denar porabili za tisto čemur je namenjen".

Vic leta.
matejamami | 16.05.2013 | 12:15
Ja, saj nas zavezuje pogodba in Kodeks ravnanja javnih uslužbencev.
DavidS | 16.05.2013 | 16:42
V ZVCP pa piše, da nikoli ne smemo prekoračiti omejitve hitrosti. Torej lahko sklepamo, da na naših cestah nihče nikoli ne vozi prehitro?
matejamami | 16.05.2013 | 21:01
In? Ni videti, da bi kazni za te prekrškarje imele kakšen učinek.