Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Krizni davek v zameno za lastništva v podjetjih
 
Jure Sumi
Ogledov: 978
Predlog poslan 08.05.2013
Z odzivom organa 26.06.2013
Zadnja sprememba 08.05.2013 06:51:08

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.06.2013

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi s podanim predlogom vas obveščamo, da je Vlada RS glede napovedanih novih davčnih obremenitev sklenila uveljaviti ukrepe, ki bodo imeli čim manjši negativni učinek na gospodarsko rast. Med njimi je z vidika javnofinančnih učinkov na prihodkovni strani proračuna najpomembnejša sprememba stopnje DDV, za katero se načrtuje, da bo stopila v veljavo z 1. julijem 2013. Poleg tega so predvidene spremembe sistema davka na nepremičnine, za katerega se načrtuje uveljavitev s 1. januarjem 2014, in zaustavitev zniževanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na ravni 17 %, kar bo uveljavljeno z začetkom leta 2014.

Predlog kriznega davka je predviden le kot pogojni ukrep. V kolikor sprejeti ukrepi Vlade RS ne bodo zagotavljali doseganja javnofinančnih ciljev bo s 1. januarjem 2014 kot začasni ukrep uveden t.i. krizni davek. Ob pripravi predloga zakona, ki bo uvedel krizni davek, bo v tem kontekstu ustrezno obravnavan tudi vaš predlog.

 

Priloge: