Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zakon o kontrolni dividendi ali odgovor na vprašanje Čigavo je podjetje država RS?
sstane
Ogledov: 2188
Predlog poslan 26.04.2013
Z odzivom organa 28.06.2013
Zadnja sprememba 26.04.2013 13:54:18

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (14)  

Če proučimo državo kot podjetje, se nam pojavi v bilanci stanja vprašanje, kdo je lastnik kapitala tega podjetja in kaj ta ustanovitveni kapital pokriva v aktivi bilance stanja. Nedvomno je to njen teritorij, kajti brez teritorija tudi države ni. Ker pa teritorij ni deljiv, tudi ustanovitveni kapital podjetja država ni prenosljiv. Podjetje država tako ne more objaviti stečaja, si čimer bi pokrila vse obveznosti do upnikov iz stečajne mase, v kateri je tudi njen teritorij, ozemlje, saj bi s tem nehala obstajati Upniki lahko zahtevajo poplačilo obveznosti samo od lastnikov kapitala države, ki za obveznosti države jamčijo solidarno z vsem svojim premoženjem in tekočimi prihodki. To se tudi v resnici dogaja v vseh prezadolženih državah, kar se bo zgodili tudi Sloveniji, ko bo vrednost vsega njenega kapitala padla na golo nedefinirano vrednost njenega ozemlja. Ali drugače, ko v premoženju države ne bo ostalo nič drugega, kot njen teritorij. Če pogledamo aktualno bilanco stanja podjetja RS, se je to že zgodilo, saj njeno premoženje v državnih podjetjih z njihovo prodajo ne more več pokriti vseh njenih obveznosti do upnikov, ki so nastale v zadnjih desetih letih zadolževanja in trojka že trka na vrata. V ustavah vseh demokratičnih držav je zapisano, da je na oblasti ljudstvo, vsi državljani, z glasovalno pravico enega glasu na volitvah in referendumih. Ko to politično pravico prevedemo v jezik ekonomije, izraz oblast postane last. Oblast nad nekim podjetjem ima tisti, ki ima v lasti kapital tega podjetja. Ker pa nihče ne more ustanoviti podjetja brez soglasja države in ga registrirati, to pomeni, da je podjetje država partner vseh podjetij, registriranih na njenem teritoriju, na osnovi česar tudi od vseh pobira lastniško dividendo iz davka na dobiček. Davek na dobiček je tako tudi edini dobiček podjetja država, ki ga vlada, niti trojka, ne moreta uporabiti za pokrivanje obveznosti države, saj je teritorij v neprenosljivi lasti države, njen kapital pa v neprenosljivi lasti ljudstva, v lasti vseh državljank in državljanov.

Kaj so dobre lastnosti predloga?

Ena je v tem, da bodo vsi državljani lahko kontrolirali vlado vsak mesec na osnovi višine prejete dividende, ki bo vsakokrat za vse enaka.
Če bo naraščala, bo to znak, da vlada podjetje država vodi v redu, če bo padala, pa ne.
Druga v tem, da se vlada ne bo imela zakaj bati referndumov o zakonih, ki bodo večali dobiček gospoarstva, saj je vir im mera dividende pobrani davek na dobiček.
Tretja pa v tem, da bo dividenda tudi socialni korektiv, ki bo kompenziral dohodke najrevnejšim slojem, katere jim bo pobralo nižanje plač ali dvig DDV, torej inflacijo.
Ker bo skupen motiv vseh zdravje gospodarstva, se tudi fiskalnega pravila ne bo potrebno bati, ker ga nikoli ne bo potrebno uporabiti v drastičnih ukrepih.
Če pa z izplačevanjem kontrolne dividende ne začnemo takoj, bodo varčevalni zakoni padali na referendumih kot muhe, skupaj s fiskalnim in sledi še samo bankrot in izguba suverenosti.

Vladi, parlamentu in vsem lastnikom in upravljalcem kapitala podjetja RS zato predlagam, da zašitijo svojo suverenost s sprejemom Zakona o delnici države in kontrolni dividendi iz davka na dobiček, na osnovi česar bodo dobili v roke vsak mesec v denarju edino pravo informacijo za dobičkonosno upravljanje podjetja država, s čimer bo to podjetje postalo iz slabega dober gospodar. Vsekakor je potrebno sprejeti zakon vsaj istočasno s sprejemom fiskalnega pravila in eventuelnim prihodom trojke, kajti edino na ta način si bosta vlada in parlament pridobila zaupanje ljudstva za sprejem vseh varčevalnih ukrepov za izhod iz krize.

Vlada mora pričeti voditi državo kot podjetje v enaki in neprenosljivi lasti vsega ljudstva!

Podrobnejša obrazložitev je v priponki enourne oddaje z naslovom "ČIGAVA JE DRŽAVA?" http://www.youtube.com/watch?v=4epwR0ouGJE

 


Ključne besede
Kategorija: Davki in finance


Zadnji komentarji:

Pboško | 15.05.2013 | 16:37
Sem glasoval ZA,čeprv razmišljam od koga naj država pobira davke če pa so vse firme ki so nekaj pomenile  uničene ali ih ni več lp.B
sstane | 17.05.2013 | 10:38
 
Saj, ampak ravno zato je uvedba kontrolne dividende še toliko pomembnejša, da državljani začnemo podpirati in voliti take politike, ki nam bodo predlagali take programe in zakone, ki bodo podjetjem pomagali poslovati z dobičkom, ki je tudi vir za izplačevanje in rast dividende.
Vsak zakon mora biti pripravljen tako, da bo zdržal tudi referendumsko presojo, če bo potrebno, kar danes ni tako, saj vsak zakon vsem državljanom samo jemlje, kontrolna dividenda bo pa vsakemu tudi dajala.
Aritmetika je preprosta.
Recimo, dvig DDV bo kupno moč zmanjšal vsem v odstotkih, za vse enaka dividenda pa mora ta padec kompenzirati najmanj 51% večini volivcev.
Enostavno, pošteno, pravično in za vse lastnike podjetij ekonomsko učinkovito.
Tudi za državljane, lastnike kapitala podjetja država.
Kapitalizem mora veljati enako za vse, pa bo tudi država socialna.
aljosa | 14.05.2013 | 19:59
Stane, sem glasoval za
peter i | 12.05.2013 | 13:41
 
jaz sem glasoval za
sstane | 09.05.2013 | 17:52
 
Ker je vlada sprejela dvig DDV namesto kriznega davka, dopolnjujem predlog tako, da se uvede enotna davčna stopnja za oba davka v višini 22%.
Ker bo kontrolna dividenda iz davka na dobiček vsakemu državljanu mesečno prinašala trenutno okoli 25€, bodo lahko ta dvig davka pokrivali tudi najnižji sloji prebivalstva brez zategovanja pasu, vsi prilivi iz DDV nad višino zbranega davka na dobiček, ki ne bo več proračunski prihodek, pa bodo večali proračunske prihodke, ki se lahko uporabijo v produktivne namene.

DavidS | 26.04.2013 | 16:14
Že prvi stavek eseja je kolosalni nesmisel. Je nekako tako, kot če bi rekli "vzemimo bicikel kot vesoljsko plovilo".....

Cilj države ni, ne more biti, in predvsem ne SME biti nikoli ustvarjanje dobička. Zato so tudi dividende popolnoma nesmiselne.
sstane | 26.04.2013 | 16:46
 
Če si prebral samo prvi stavek, brez ogleda obralzložitve, se tvojemu komentarju ne čudim.
Če pa bi, bi videl, da jaz nikjer ne pravim, da mora država sama neposredno ustvarjati dobiček, pač pa to, da podjetnikom ustvari najboljše pogoje za doseganje čim višjega dobička, kajti dobiček države je samo tisti denar, ki ga zbere z lastniško dividendo iz davka na dobiček podjetij. 
Prosim, prizanesi mi vsaj na resnem portalu z obešenjaškimi komentarji iz forumov, ki jih oba dobro poznava.
DavidS | 26.04.2013 | 17:16 Prikaži
Brez skrbi, da sem prebral celega, predem sem komentiral. Kar sem želel povedati (morda nisem bil dovolj jasen) je to, da država ni v ničemer primerljiva s podjetjem, zato je stavek "vzemimo državo kot podjetje" nesmiseln.

Poleg tega, da bi vaš predlog pomenil astronomske stroške administracije (podjetja naj vsak mesec delajo kompletne bilance?), v praksi ne bi povedal nič. Kaj je z vidika države bolje? 20 podjetij s po 100.000 EUR dobička, ali eno z 10 mio (če ima vsako podjetje recimo isto zaposlenih).

Znesek pobranega davka na dobiček ni neko relevantno merilo uspešnosti države.
sstane | 26.04.2013 | 20:30
 
Kontrolna dividenda bo zelo relevanten podatek, saj kaže, kako dobičkonosno je gospodarstvo v celoti, to pa lahko dela z maksimalnim dobičkom takrat, ko so stroški države, širše javne uprave, čim nižji, ker so takrat tudi davki nizki, oziroma se lahko proračunski presežki porabljajo za vračanje kreditov in pozneje akumulirajo v rezerve za krizne čase.
To zahteva tudi fiskalno pravilo.
Če takega programa ne bo sprejelo suvereno ljudstvo, oziroma njegov pooblaščeni organ, parlament z vlado, mu ga bo vsilila trojka upnikov.
To, kar praviš za mesečno obračunavanje dobička, pa dela vsak pameten podjetnik, oziroma vsako pametno vodstvo vsakega podjetja, že danes kar samo, kajti če tega podatka nima, ga lahko v enem letu že dvanajstkrat pobere.
Poljaki imajo že ves čas enak sistem obračunavanja in poračunavanja davka  na dobiček, kot velja za DDV in jim to čisto nič ne škodi.
Te pa prosim, oglej si še mojo razlago, ker tistih par stavkov je za utemeljitev res premalo.

http://www.youtube.com/watch?v=4epwR0ouGJE 
DavidS | 26.04.2013 | 21:11
Žal očitno nimate pravega stika z realnostjo podjetništva. Eno je tekoče spremljanje poslovanja, drugo je izdelava kompletne bilance. In če si večja podjetja to še lahko privoščijo, poskusite izračunati, koliko bi to stalo vsa majhna podjetja, ki morajo te storitve plačevati računovodskim servisom.

In pa, še enkrat bom ponovil.....pobrani davek na dobiček ni nek merodajen kazalnik uspešnosti gospodarstva, še manj pa uspešnosti dela vlade. Zadosten indikator tega je že dejstvo, da tega podatka nikoli ne srečamo v analizah in primerjavah.....

Poleg tega očitno ne veste, da ima večina ukrepov zamaknjene učinke. Kaj vam torej koristi podatek, da je letos aprila dobiček slovenskih podjetij upadel za 5% v primerjavi z marcem (ali z lanskim aprilom)? To je lahko posledica ukrepa, ki ga je sprejela prejšnja vlada avgusta lani. Primerjava na letni ravni je čisto dovolj dobra. 

Ene ure časa ne mislim žrtvovati za gledanje vašega youtube posnetka.....bistvo predloga lahko strnemo v enem stavku: predlagate, da se del pobranega davka na dohodek pravnih oseb razdeli med državljane, in da se v ta namen naloži gospodarstvu in DURSu breme mesečne izdelave celotnih bilanc uspeha.

In ker sem mnenja, da je potrebno gospodarstvo RAZbremeniti, in ne obremeniti.....in ker je potrebno državni aparat ZMANJŠATI, ne pa DURSu nalagati dodatno delo.....sem absolutno proti.
sstane | 26.04.2013 | 21:40
 
No, ja, če tvoj sp živi od plačanega razgrajanja po forumih, je res škoda porabiti eno uro dragocenega časa za poslušanje argumentov.
Te popolnoma razumem.
Kot mali sp se pa lahko odločiš za pavšalni davek in ti ne bo potrebno voditi nobenih bilanc, uspešnost svojega podjetja lahko vidiš že, če tekoče spremljaš prilive in odlive na bančnem računu.
Mi pa povej, na osnovi kakšnih argumentov soupravljaš podjetje država RS na volitvah, ko izbiraš svojega zastopnika v parlamentu?
DavidS | 28.04.2013 | 08:37
Redka so podjetja, katerim bi se splačalo uporabljati obdavčitev po normiranih stroških....

In glede na nivo, na katerega so se spustili vaši odgovori, z moje strani zaključujem debato.
sstane | 29.04.2013 | 07:43
 
"Že prvi stavek eseja je kolosalni nesmisel. Je nekako tako, kot če bi rekli "vzemimo bicikel kot vesoljsko plovilo".....

Cilj države ni, ne more biti, in predvsem ne SME biti nikoli ustvarjanje dobička. Zato so tudi dividende popolnoma nesmiselne."

Nivo razprave si postavil sam s prvim komentarjem in se ti zahvaljujem, da si končal z nesmisli.
Pa ne pozabi pravilno glasovati.
sstane | 24.05.2013 | 22:50
 
David, čeravno nisi glasoval ZA, se ti zahvaljujem za tvoj komentar in tvoj glas. 
Se zahvaljujem tudi vsem, ki so moj predlog podprli in s tem dosegli, da bo vlada morala podati svoje mnenje in odgovor.
Slučaj je neverjeten, da se ravno danes zaključuje glasovanje o mojem predlogu, ko je tudi vlada po sklepih parlamenta o sprejemu fiskalnega pravila in spremembi referendumske zakonodaje, postala vlada v pravem smislu besede, parlament pa od ljudstva poobloščen nadzornik vlade.
Tudi to je neverjeten slučaj, da se je gospa Hilda Tovšak ravno danes odločila, da se prostovoljno poda v presojo svojih napak v sodbo ljudstva.
Katarza je popolna in kar se je imelo zgoditi, se je zgodilo.
In, kar se ima zgoditi, se bo tudi zgodilo.
Ni izumov, so le odkritja, kar v naravi že biva.
Da je država podjetje v upravljanju nekoga, faraona, cesarja, kralja ali ljudstva, v naravi biva že od samega začetka zgodovine človeka.
Sodobna znanost ekonomije in politike vsem ljudem to samo razodeva