Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


ukinitev določenih delovnih zvezkov za osnovno šolce
 
tin-a
Ogledov: 1216
Predlog poslan 23.04.2013
Z odzivom organa 26.06.2013
Zadnja sprememba 23.04.2013 12:49:42

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.06.2013

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, se je že pred leti lotilo reševanja problematike pretežkih šolskih torbic. Projekt, s katerim pripomoremo k lažjim torbam in s tem k razbremenitvi otrok, se imenuje "učbeniki za na klop". Ministrstvo tako financira nakup učbenikov, atlasov in ostalih gradiv, ki jih učenci uporabljajo v šoli.

Poleg tega smo se te problematike lotili tudi sistemsko. Pravilnik o potrjevanju učbenikov pravi, da morajo biti učbeniki primerni razvojni stopnji otrok, pri tem pa tudi izrecno zahteva, da mora učbenik, da ga pristojni strokovni svet potrdi kot ustreznega, prispevati k znižanju teže šolskih torbic. Zato obsežnejša gradiva v zadnjem obdobju izhajajo v dveh ali več delih.

Hkrati smo v obdobju uvajanja e-gradiv v vzgojno-izobraževalni proces in v prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo ob vse večji uporabi e-gradiv zmanjševala tudi teža šolske torbe, saj bodo nekatera gradiva v klasični papirnati obliki zamenjala elektronska.
Zelo pomembno pa je tudi, da otroci upoštevajo navodila učiteljev, ki učence seznanijo s tem, katera učna gradiva bodo potrebovali naslednjo učno uro in pripravijo torbe tako, da so v njih le stvari, ki jih resnično potrebujejo, za vsak dan posebej. Starši pa morajo to kontrolirati. Ob upoštevanju vseh naštetih ukrepov, torbe ne bodo pretežke.
 

Priloge: