Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Znižanje plač funkcionarjem v JU za 50 %
Rose
Ogledov: 1496
Predlog poslan 15.04.2013
Z odzivom organa 02.07.2013
Zadnja sprememba 14.04.2013 16:17:31

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (6)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 02.07.2013

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

ZSPJS-R (Uradni list RS, št. 46/13) v 44.a členu (plačna lestvica do 31. decembra 2014) določa novo plačno lestvico, ki se je spremenila tako, da je vrednost plačnih razredov od 1.6.2013 do vključno 31.12.2014 znižana za 0,5%, prav tako pa je spremenjen razpona med plačnimi razredi, in sicer na naslednji način:

  • do vključno 19. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 4%;
  • od 20. do vključno 29. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,96%;
  • od 30. do vključno 39. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,94%;
  • od 40. do vključno 49. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,89%;
  • od 50. do vključno 65. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,84%.

Upoštevaje spremenjeno plačno lestvico, se funkcionarjem, ki so uvrščeni v najvišje plačne razrede plača znižuje v bistveno višjem znesku kot javnim uslužbencem. Tako se npr. poslancem in najvišjim funkcionarjem zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti plača znižuje tudi za v več kot 50-krat višjem znesku od zneska plače, ki se znižuje javnim uslužbencem, uvrščenim v nižje plačne razrede. Na primer v 13. plačnem razredu se znižuje za 3,52 EUR, v 65. plačnem razredu pa za 263,54 EUR.

Poleg navedenega pojasnjujemo, da so se plače funkcionarjem že od leta 2009 dalje znižale, kljub temu, da se ostalim zaposlenim plače do uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF – Uradni list RS, št. 40/12) niso zniževale. Kot izhaja iz zgoraj navedenega, pa so se z uveljavitvijo ZSPJS-R plače funkcionarjem še dodatno znižale, in sicer v bistveno večji meri kot ostalim zaposlenim v javnem sektorju.

Vlada ne načrtuje priprave zakona, s katerim bi se funkcionarjem znižale plače za 50%.

 

Priloge:
» Uradni odgovor MNZ (233.92 KB)