Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Ukinitev obveznega članstva
 
Brank
Ogledov: 2212
Predlog poslan 28.03.2013
Z odzivom organa 14.05.2013
Zadnja sprememba 28.03.2013 10:03:50

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 14.05.2013

Odziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) je definirano v Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/2004-UPB1, 117/2006-DavP-2, 26/2008, 7/2009 Odl.US: U-I-25/2008-11). Člani KGZS so fizične in pravne osebe, določene s tem zakonom, lahko pa so člani tudi druge pravne in fizične osebe – prostovoljni člani.

Fizične osebe so obvezni člani KGZS, če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

  • kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosega v letu 2007 najmanj 167 evrov, ta znesek pa se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka;
  • osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
  • kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alineji tega odstavka;
  • osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani KGZS, če imajo na območju Slovenije katastrski dohodek oziroma dohodek iz kmetijske ali gozdarske dejavnosti.

Pravne osebe so obvezni člani KGZS, če imajo sedež v Sloveniji in:

  • so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Slovenije razen oseb javnega prava ali
  • se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, ne glede na pravno obliko.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v svojem programu dela, ne načrtuje spremembe Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

 

Priloge: