Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zmanšanje mase plač v javnih službah: Rešitev je 4-dnevni delovni teden
 
Jure Sumi
Ogledov: 2383
Predlog poslan 28.03.2013
Z odzivom organa 17.06.2013
Zadnja sprememba 28.03.2013 02:46:34

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 17.06.2013

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Zahvaljujemo se vam za predlog, ki je pri pripravi ukrepov zmanjšanja obsega sredstev za stroške dela v javnem sektorju bil obravnavan, vendar ob proučitvi relevantnih učinkov takšnega ukrepa zaenkrat sindikalni strani ni bil posredovan kot predlog vladne pogajalske strani.

Sicer pa je z večino reprezentativnih sindikatov, dne 20.5.2013 bil podpisan Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13). Ukrepi se nanašajo zlasti na plače zaposlenih in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ter znižanje nadomestila v breme delodajalca za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela.

 

Priloge:
» Uradni odgovor MNZ (318.74 KB)