Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Letna dovolilnica za športni ribolov na morju v Republiki Hrvaški.
 
Simon1
Ogledov: 8823
Predlog poslan 21.03.2013
Z odzivom organa 07.05.2013
Zadnja sprememba 21.03.2013 13:05:39

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  

Predlagam vladi RS, da omogoči enakopravnost vsem evropskim državljanom pri nakupu letnih dovolilnic za športni ribolov na morju na Hrvaškem, po vstopu Republike Hrvaške v EU.

 


Ključne besede Letna dovolilnica, športni ribolov na morju, Republika Hrvaška, Po vstopu v EU, 1. julij 2013
Kategorija: Kmetijstvo


Zadnji komentarji:

zeko1957 | 23.08.2013 | 13:18
Spoštovani, evo sveža informacijoa iz njihovega ministrstva, ali nič se ni spremenilo. V bistvu gre za prikrito diskriminacijo, saj so jo vezali na stalno prebivališče in ne na državljanstvo. :( Razlika v ceni pa je GROMOZANSKA - za nas 16 x dražja letna karta. Kupiš 7 dnevno karto in imaš nesrečo, da je ravno tistih sedem dni slabo vreme in se lahko slikaš. Jim pa drugače zadeva glede nakupa po internetu odlično funkcionira!
Poštovani!
 
 
 
U Zakonu o morskom ribarstvu (NN br. 81/13) od 29.6.2013. godine, a koji je na snazi s danom pristupanja RH Europskoj uniji stoji u članku 28. stavku 2. u dijelu izdavanja dozvola za rekreacijski ribolov da se:

 
 
 '' Godišnja dozvola smije se izdati samo za fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj''

 
 
Svi državljani EU imaju u potpunosti ista prava u pogledu izdavanja godišnjih dozvola za sportski, odnosno rekreacijski ribolov na moru. Pravo na kupnju godišnje dozvole je vezano samo uz prebivalište a ne s državljanstvom ili nacionalnom pripadnosti.

Neovisno o tome da li su u pitanju hrvatski državljani ili bilo koje druge države, pravo na kupnju takve dozvole imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se osoba koja nema prebivalište u RH zatekne u ribolovu sa godišnjom dozvolom, po zakonu podliježe sankciji.

Svi građani, pa tako i hrvatski državljani, koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu obavljati te vrste ribolova temeljem dnevnih ili višednevnih dozvola.

Nadalje, ukoliko je osoba sukladno Zakonu o strancima (NN 130/2011 i 74/2013) stranac s odobrenim stalnim boravkom u RH nema nikakvih zapreka za kupnju godišnje dozvole za rekreacijski ribolov što se dokazuje odgovarajućom „dozvolom boravka“. 

U čl. 146. navedenog zakona je definirano što je boravište a što prebivalište.
 
(1) Boravište je mjesto u kojem boravi stranac s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom.
 
(2) Prebivalište je mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom nastanio s namjerom da u njemu stalno živi...

 
 
srdačan pozdrav,
 
Petar Krznarić
 
Uprava ribarstva
funt | 10.07.2013 | 14:24
Spoštovani uradniki plačani iz našega davkoplačevalskega denarja.
Ja kaj pa vi počnete. Vas plačujemo da boste zastopali interese državljanov ne pa da nas usmerjate na nek SOLVIT.
Glede na vašo aktivnost bodo v naslednjih dneh vsi pristojni uradi in uradniki prejli javna vprašanja s podpisano peticijo in zahtevo po odgovoru, kdaj bo stvar urejena.
Spmomnimo se časda uvedbe vinjet in zatopanja interesov sosednjih državljanov s strani njihovih ministrstev. Se sploh kdo zaveda koliko denarja pustimo na Hrvaškem samo zaradi diskriminacije!!!!!!!!
Se opravičujem za malce ostro zapisan odstavek in hkrati zahvaljujem za razumevanje.

lp

Funt
Tone VIDOVIČ | 27.03.2013 | 16:36
Se popolnoma strinjam. Že konec prejšnjega leta sem predlagal podobno. Bilo je veliko ogledov, vendar ni bilo dovolj glasov . Malo se jih je odločilo za podporo. Mislim, da je tudi problem v tem, da veliko ljudi ni registriranih in ne morejo glasovati in se ne potrudijo registrirati. Ni normalno, da obstaja takšna diskriminacija. Tudi jaz pozivam vse turiste in ribiče, da podprejo predlog. Mislim, da bo potrebno posredovati pri zunanjem ministru, da predlaga spremembo tega zakona na hrvaškem . Prav tako bi bilo potrebno obvestiti našega kmetijskega ministra,  da da pobudo zunanjemu ministru. 
Drugače bi Hrvaška s tem samo pridobila. Veliko kart bi se kupilo. Več ko sedaj. neke škode pa na morju ne bi naredili.

abbax | 27.03.2013 | 15:06
še to bi dodal : že pred nekaj časa sem se skušal prijaviti na forum Ribiške zveze Slovenije, ribolov na morju, vendar nikakor ne najdem povezave, kjer bi se lahko registriral. Kontaktiral sem sicer naslov moderatorja/skrbnika foruma, vedar žal neuspešno.
Skušal sem vzpodbuditi ribiče ali turiste, ki zahajajo na Hrvaško, da pritisnejo na naše predstavnike v EU (naslov v prejšnjem komentarju), da vsaj nekaj storijo za naše državljane. Malo je že neumno, da Hrvati počno, kar se jim zljubi, ne da bi jih kdo resno opozoril. Sam bi takoj kupil letno ribolovno dovolilnico po ceni, kot jo lahko kupijo Hrvati, saj grem večkrat letno na Jadran. Mesečne pa ne kupim, saj nikoli nisem cel mesec na morju (kdo pa je sploh lahko), pa še dražja je od celoletne dovolilnice????
abbax | 27.03.2013 | 14:47
simon, sam že tri leta opozarjam na diskriminatornost Hrvatov, da je nakup letne RD dovoljen samo državljanom Hrvaške in osebeam s stalnim ali začasnim bivališčem v RH.
Apeliral sem poslancem RS v EU in dobil nekaj odgovorov. Npr. od g. Iva Vajgla :

 Posredujemo vam informacije, ki so nam jih posredovale pristojne službe Evropske komisije in odgovarjajo na vaše vprašanje o pravilih nediskriminatornosti in svobode opravljanja storitev, ki veljajo za države članice EU.
V Evropski uniji velja svoboda opravljanja storitev, o kateri govori Člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (glej http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/..0047:0199:SL:PDF);. V skladu s Členom 57 Pogodbe so „storitve“ takrat, kadar se praviloma opravljajo za plačilo in kolikor jih ne urejajo določbe, ki se nanašajo na prosti pretok blaga, kapitala in oseb. Po analogiji sodbe Sodišča EU z dne 21. oktobra 1999 v zadevi C-97/98, Jägerskiöld [1999] ECR 7319, § 35 in 36, pravila, ki določajo izdajanje dovoljenj za ribolov v neki državi članici Evropske unije za državljane, ki niso državljani te države članice, lahko zapadejo pod Člen 56 Pogodbe.
Svoboda opravljanja storitev, o kateri govori Člen 56, vključuje tako svobodo ponudnika, da nudi in zagotavlja storitve prejemnikom v neki drugi državi članici, kot tudi svobodo prejemnika, da neovirano koristi storitve ponudnika s sedežem v drugi državi članici. Ta temeljna pravica tako vključuje pravico prejemnikov storitev, posebej turistov, da koristijo te storitve v drugi državi članici pod enakimi pogoji kot državljani te države članice (primerjaj sodbo z dne 31. januarja 1984 v zadevah 286/82 in 26/83, Luisi in Carbone [1984] ECR 377, §16; in sodbo z dne 15. marca 1994 v zadevi C-45/93, Komisija/Španija [1994] ECR I-911, §5).
Načelo enakega obravnavanja ne prepoveduje le očitne diskriminacije na podlagi nacionalnosti, ampak prepoveduje tudi vse prikrite oblike diskriminacije, ki z uporabo drugih kriterijev razlikovanja dejansko vodijo k enakemu rezultatu. Odklon predstavlja le Člen 52 Pogodbe, ki govori o posebni obravnavi tujih državljanov zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja. Načelo prepovedi diskriminacije državljanov Evropske unije na podlagi državljanstva pa vsebuje Člen 18 Pogodbe.
Kot že poudarjeno, omenjene ugotovitve veljajo za države članice Evropske unije, v katerih velja evropski pravni red, ne pa za države, ki niso članice.
S spoštovanjem, 

Vendar pa se do danes še nič ni spremenilo. Predlagam, da vsi zainteresirani množično naslovite zahteve po odpravi diskriminacije na Evropsko komisijo, predstavništvo v RS :


Evropska komisija / European Commission 
Predstavništvo v Republiki Sloveniji / Representation in Slovenia 
Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel.: + 386 1 252 88 00 
fax.: + 386 1 425 20 85 
Email.: comm-rep-lju@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/slovenija 

Mogoče bo množičen odziv kaj pripomogel, da se zadeva premakne. Konec koncev imajo predstavniki EK nalogo, da upravičijo svoje dobro plačane službe in storijo kaj za državljane.