Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


spremembe Zakona o gozdovih
 
občutek
Ogledov: 2494
Predlog poslan 20.02.2013
Arhivirano
Zadnja sprememba 19.02.2013 20:05:33

  Predlog   Število glasov   Komentarji (1)  

Sprejema se nov zakon, ki bi tako ali drugače spremenil ureditev gozdarstva v Sloveniji.

Imam predlog o zmanjšanju kadrovskih potreb ZGS:

1.) Po mojem predlogu bi načrtovali strateško na ravni države in gozdnogospodarskih območij, na ravni gozdnogospodarskih enot bi imeli vsebinsko zelo skrčen načrt (zdaj je zelo obsežen in zahteva veliko dela), ki bi samo poudarjal funkcije gozdov in predpisal maksimalne etate. Vemo da podrobno načrtovanje del v gozdovih v obliki, kot jo poznamo danes, nima efekta. Zato se mi zdi nesmiselno izdelovati gozdnogojitvene načrte za celotno območje Slovenije. Če bi jih izdelovali samo na pobudo lastnikov gozdov, ki imajo interes za delo v svojem gozdu, bi prihranili ogromno nekoristnega dela.

Imam predlog o uveljavljanju inovativnega načrtovanja na zasebni gozdni posesti:

2.) Moj predlog je, da bi s spremembo Zakona uzakonili izdelovanje Načrta za zasebno gozdno posest, ki ga razvijajo na BF in se pokaže kot zelo koristna stvar. Te načrte bi izdelovali samostojni podjetniki ali gospodarske družbe, ki zaposlujejo inženirje gozdarstva. Izdelovali bi jih na pobudo lastnikov, ki si želijo organizirati delo v gozdovih. Ti načrti bi bili last lastnika, saj so namenjeni njemu in neki drugi ali tretji osebi. Lastniki bi tako imeli več moči in preglednosti nad svojo posestjo. Revirni gozdarji bi morali odkazovati po tem načrtu, če tako želi lastnik. Sicer pa bi odkazovali samo toliko, da bi lahko izdali prevoznico, ki bi omogočala legalnost poseka in prevoza lesa.

3.) Pozdravljam uvedbo prevoznic

4.) Odkazilo naj bo še vedno brezplačno, odnosi med lastniki gozdov in gozdarji bodo tako ostali dobri.

 

 


Ključne besede gozdarstvo
Kategorija: Kmetijstvo


Zadnji komentarji:

GATA | 06.03.2013 | 11:25
Lahko bi predlogu dodali še spremembo 47.člena zakona, kjer navaja

(6) Gozdnih parcel, manjših od 5 hektarjev, ni dovoljeno deliti, razen pri gradnji javne infrastrukture.

S tem primerom smo se srečali, ko je občina dodala 300m2 gozda v zazidljivo območje, gozd pa je velik 3.000m2. A ker lahko odmerimo samo zazidljivi del, ne bo tega nihče kupil.

Ker večina poseduje manjše gozdove od 5ha (50.000 m2) ta točka tega člena nima pozitivnih učinkov, če bi nekdo rad prodal gozd.