Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


ukinitev referenc pri javnem naročanju
 
zana1
Ogledov: 3084
Predlog poslan 20.02.2013
Z odzivom organa 29.03.2013
Zadnja sprememba 18.02.2013 17:52:57

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 29.03.2013

Odziv Ministrstva za finance

»Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 - Odl. US in 90/12; v nadaljevanju: ZJN-2) ne zavezuje naročnikov, da v vsakem postopku oddaje javnega naročila zahtevajo izpolnjevanje tehničnih in/ali kadrovskih pogojev (referenc), temveč ravno nasprotno. Naročnik je pri odločanju o tem, ali bo reference zahteval ter glede izbire pogojev in meril, omejen s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem z načelom sorazmernosti, načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki. V kolikor posamezni ponudnik meni, da naročnik pri teh odločitvah ne ravna v skladu z zakonodajo, je zagotovljeno pravno varstvo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11).«

 

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

V okviru projekta "minus 25" (www.minus25.gov.si) je v juliju 2012, Vlada RS sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013 (http://www.minus25.gov.si/program-25/), kjer so po posameznih področjih opredeljeni ukrepi za poenostavitev zakonodajnega okolja. Na področju financ je v programu Ukrep (št. 3) - Prenova sistema javnega naročanja v smeri fleksibilnosti in poenostavitvi postopkov v skladu z novimi evropskimi direktivami, katerih temeljni cilji so pogostejša uporaba pogajanj, uvedba elektronskega naročanja in znižanje administrativnih bremen. Ukrep je usmerjen v spodbujanje dostopa srednjih, malih in mikro podjetij do javnih naročil, in sicer z zmanjšanjem administrativnega bremena, delitvijo naročil na sklope ter prilagoditev razpisnih pogojev. V skladu z zastavljenimi cilji iz programa se Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v sodelovanju s pristojnimi resorji (v tem primeru Ministrstvom za finance) prizadeva za uspešno realizacijo ukrepov.