Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Preverjanje veljavnosti izobrazbe državnih in lokalnih funkcionarjev
 
Marjan Bizilj
Ogledov: 3168
Predlog poslan 07.02.2013
Z odzivom organa 19.03.2013
Zadnja sprememba 07.02.2013 11:20:25

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (12)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 19.03.2013

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

V zvezi s predlogom, ki se nanaša na preverjanje veljavnosti izobrazbe državnih in lokalnih funkcionarjev, pojasnjujemo, da navedeni predlog ne sodi v delovno področje Ministrstva za pravosodje in javno upravo oziroma ministrstvo ni pristojno za realizacijo predloga.

Glede na to, da se predlog nanaša na državne funkcionarje, ki opravljajo funkcijo v različnih državnih organih, kot tudi na lokalne funkcionarje, ki opravljajo funkcijo v posameznih lokalnih skupnostih, bi bilo treba predlog posredovati posameznim državnim organom in lokalnim skupnostim , pri čemer pa opozarjamo, da odvetniki ne sodijo med funkcionarje. Realizacija predloga glede preverjanje izobrazbe je tako v pristojnosti organa, v katerem funkcionar opravlja funkcijo in uresničuje pravice in obveznosti glede pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.

Ne glede na navedeno pa pojasnjujemo, da je preverjanje verodostojnosti dokazil glede izobrazbe za javne uslužbence v državni upravi in v pravosodnih organih urejen z Uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), ki v tretjem odstavku 23. člena določa, da lahko predstojnik oziroma vodja kadrovskega poslovanja pred odločitvijo o izbiri opravi razgovor s kandidatom, ki mu ga je predlagala natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, mora pa preveriti verodostojnost javnih listin ter listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. V primeru, da se verodostojnosti listin ne da preveriti, da kandidat pisno izjavo, da so ta verodostojna.

 

Priloge: