Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Sprememba načina ugotavljanja vrednosti premoženja za javne prejemke za "podjetnike bogatune&qu
 
buldog
Ogledov: 3905
Predlog ustvarjen 07.02.2013
Z odzivom organa 04.12.2017
Zadnja sprememba 07.02.2013 10:33:53

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (0)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 04.12.2017

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je v obravnavi v Državnem zboru, je z namenom odprave neskladij z Ustavo, tj. prvega odstavka 14. člena veljavnega zakona ter drugega odstavka 7. člena Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št 8/12 in 99/15 - v delu, ki določa, da se vrednost lastniških deležev gospodarskih družb ali zadrug lahko ugotavlja le iz izpisa iz sodnega registra), ugotovljenima z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-73/15-28 z dne 7. 7. 2016, predlaga tudi spremembe posameznih določb zakona.

Posledica stališča Ustavnega sodišča je predlog spremembe 5. točke prvega odstavka 18. člena ZUPJS, po kateri se sedaj v premoženje ne štejejo poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz dejavnosti mesečno dosega vsaj višino 75% bruto minimalne plače. Namreč nepošteno bi bilo, da bi se samostojnemu podjetniku, ki zasluži manj (kot 75 % bruto minimalne plače) upoštevalo premoženje, ki ga uporablja pri dejavnosti, medtem ko se samostojnemu podjetniku, ki zasluži več (kot 75 % bruto minimalne plače) navedeno premoženje, pri ugotavljanju materialnega položaja, ne bi upoštevalo. V skladu z navedenim se v 5. členu predloga predlaga, da se premoženje, ki se uporablja pri izvajanju dejavnosti, ne upošteva, ne glede na višino dohodka iz dejavnosti.

Poudariti je potrebno, da vloge za dodeljevanje pravic vlagajo osebe, ki menijo, da so v materialni stiski. Navedeno pomeni, da mora biti postopek dodeljevanja pravic iz javnih sredstev tako ekonomičen, kakor tudi hiter. Iz prakse je razvidno, da je standard primerljive tržne vrednosti prezahteven za takšno vrsto postopka, saj (javna) evidenca o navedeni vrednosti ne obstaja, prav tako pa CSD-ji ne razpolagajo s potrebnimi zelo specifičnimi znanji za njeno ugotavljanje. Ugotavljanje primerljive tržne vrednosti bi se tako lahko izvedlo le s pomočjo sodnega izvedenca, kar pa pomeni možnost nastanka nesorazmernih stroškov z ugotavljanjem navedene vrednosti, hkrati pa tudi podaljšanje postopka.

Zaradi navedenega se za odpravo tega neskladja predlaga sprememba ZUPJS v smeri, kjer se lahko približek vrednosti deleža gospodarskih družb ali zadrug ugotovi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, pri čemer se ne zahtevajo posebna specializirana znanja. Tako se predlaga, da se vrednost navedenega premoženja ugotovi na podlagi podatkov, ki se lahko pridobijo iz uradnih evidenc.

 

Priloge: