Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zaščita slovenskega jezika
 
Izbrisan Uporabnik 26
Ogledov: 5977
Predlog poslan 04.02.2013
Z odzivom organa 15.03.2013
Zadnja sprememba 02.02.2013 18:27:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (37)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.03.2013

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Rabo in status slovenščine ureja Zakon o javni rabi slovenščine, ki je začel veljati leta 2004. V njem so jezikovno regulirana vsa glavna področja rabe slovenščine v javnosti: gospodarstvo, šolstvo, mediji, javna uprava, javne prireditve, oglaševanje. Najdete ga na spletnem mestu Državnega zbora.

Poleg tega je javna raba slovenščine zakonsko določena tudi v področnih predpisih, tule najdete seznam, ki ga sicer še dopolnjujemo. Ob tem poudarjamo, da lahko morebitno kršitev zakonodaje glede javne rabe slovenščine kdorkoli prijavi pristojnemu inšpektoratu.

Z vašo ugotovitvijo, da raven znanja jezika ni na zavidljivi ravni, se strinjamo. Naša prizadevanja so usmerjena v dvig ravni pismenosti, kar poskušamo doseči tudi s sprejemom nove Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko, v kateri je veliko ukrepov namenjenih jezikovnemu izobraževanju. Osnutek resolucije, ki je še v postopku sprejemanja, najdete na spletni strani ministrstva.

V zvezi s problemom dvojezičnih tabel v sosednjih državah lahko ugotovimo, da je slovenska avtohtona skupnost, vključno z jezikom, praviloma uradno priznana. Problem je seveda v nezadostni realizaciji pravnega okvira, velikokrat je to ravno na področju dvojezičnih topografskih napisov. Odgovornost vsake od sosednjih držav je, da sprejema ukrepe na področju varstva manjšin, k temu jih poleg lastne zakonodaje zavezujejo tudi mednarodne pogodbe, in te ukrepe tudi uresničuje. Republika Slovenija pa seveda ves čas na različnih ravneh opozarja na neuresničevanje pravnih okvirov.

 

Priloge: