Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Zdravje in njen davek
 
Sonja Ferme
Ogledov: 3970
Predlog poslan 01.02.2013
Z odzivom organa 22.03.2013
Zadnja sprememba 01.02.2013 10:48:31

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (18)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 22.03.2013

Odziv Ministrstva za finance

Država z ekonomsko politiko določa obremenitev potrošnje, dohodkov in premoženja davčnih zavezancev in v tem okviru, v skladu s cilji ekonomske in fiskalne politike, določa razmerja med posameznimi dajatvami. Pri tem upošteva izdatnost posameznega vira med prihodki, kot tudi cilje drugih politik, ki jih je mogoče zasledovati z davčnimi ukrepi (npr. energetske, okoljevarstvene, tudi zdravstvene, itd.), ob tem pa je Slovenija pri načrtovanju davčnih rešitev, kot ena izmed članic EU, dolžna upoštevati zavezujoči pravni red EU s področja obdavčenja.

Sistem obdavčitve prometa blaga in storitev z DDV, kot je v Sloveniji uveljavljen z Zakonom o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 13/11–UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF in 83/12; ZDDV-1), temelji na naslednjih izhodiščih, ki jih je potrebno upoštevati v zvezi s predpisovanjem stopenj DDV, in sicer:

Direktiva Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (Direktiva o DDV) v zvezi s stopnjami DDV, ki jih države članice EU smejo uporabljati od dobav blaga in storitev, predpisuje najnižjo splošno stopnjo DDV, le-ta ne sme biti nižja od 15%, lahko pa uporabljajo tudi eno ali dve nižji stopnji, ne nižji od 5%.

Nižja stopnja DDV se sme uporabljati le za kategorije blaga in storitev iz Priloge III k Direktivi o DDV, v katero so (med drugim) vključena tudi živila za prehrano ljudi.

Glede na navedeno bi bila ukinitev DDV za dobave sadja, zelenjave, kruha in mleka, od katerih se na podlagi 1. točke Priloge I k ZDDV-1 obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji 8,5%,  v nasprotju z obveznostjo Slovenije, da pri oblikovanju nacionalnih rešitev upošteva zavezujoče predpise EU s področja DDV.

Glede na navedeno prispele pobude ni mogoče podpreti.
 

Priloge: