Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Znižanje najvišjih plač v javnem sektorju
 
buldog
Ogledov: 3524
Predlog poslan 15.01.2013
Z odzivom organa 19.03.2013
Zadnja sprememba 10.01.2013 09:42:18

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (24)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 19.03.2013

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Prejeli smo vaš elektronski dopis, v katerem nam je posredovan predlog, da se zmanjšajo razlike med posameznimi plačnimi razredi za javne uslužbence.

Velja poudariti, da je bil v letu 2012 v pogajalskem procesu o ukrepih za uravnoteženje javnih financ aktualen poleg predloga za linearno znižanje vrednosti plačnih razredov tudi predlog t.i. kompresije, vendar je bil v pogajalskem procesu ta predlog zavrnjen. Obstaja pa možnost, da bo v novem pogajalskem procesu vaš predlog ponovno aktualen.

Sicer pa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom, 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF) določa, da o pobudi za spremembo plačne lestvice oziroma za spremembo razmerij med plačnimi razredi odloča Svet za sistem plač v javnem sektorju, v katerega so imenovani predstavniki državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.

 

Priloge: