Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vožnja brez vozniškega dovoljenja
 
Anže Barle
Ogledov: 9777
Predlog poslan 09.11.2012
Z odzivom organa 03.01.2013
Zadnja sprememba 09.11.2012 12:05:38

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)   Popravki predloga  

Predlagam, da se v ZVCP spremeni kazen za vožnjo brez vozniškega dovoljenja, saj gre za prekršek, ki nima nobene neposredne zveze z varnostjo ali da sem zaradi tega neposredna grožnja varnosti cestnega prometa. Vsi smo zgolj ljudje in občasno kaj tudi pozabimo.

Če me torej policist ustavi in po nesreči nimam vozniškega dovoljenja pri sebi, se legitimiram z osebno izkaznico. Ker je iz uradnih evidenc razvidno, da nisem "problematičen" voznik oz. "brez kartoteke", vozniško dovoljenje je veljavno in mi ni bilo nikoli odvzeto, se mi izreče zgolj ustni opomin.

V primeru, da pa ima voznik "kartoteko" oziroma je pogosto obravnavan zaradi prometnih prekrškov, vozniško pa mu je bilo že vsak 1x odvzeto v 3 letih ali pa je v tem obdobju zbral večje število kazni za prekrške, ki neposredno vplivajo na varnost vožnje (prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, drog in psihotropnih substanc,...), se vozilo zapleni, osebo pa odpelje na policijsko postajo. Takemu vozniške sploh ne bi smeli več izdati.


Ključne besede prometni prekišni, sankcioniranje, vozniško dovoljenje
Kategorija: Promet


Zadnji komentarji:

igica | 04.01.2013 | 22:14
Glede na odgovor pristojnega organa lahko povem sledeče:
 
"Zahteva za posedovanja listine - vozniškega dovoljena - pri vožnji v cestnem prometu izhaja iz Konvencije o cestnem prometu (Dunaj, 1968), utemeljena pa je s cilji učinkovitosti postopka preverjanja voznikov v cestnem prometu, iz varnostnega vidika, ter s cilji preprečevanja pojava ponarejenih vozniških dovoljenj v obtoku." ......................................Če nekdo ponaredi vozniško dovoljen, je tako ali tako ponarejeno in ne vem kaj ima to zveze s tem, če ga imaš pri sebi. Policist tako ali tako na kraju preveri ali je vozniška res veljavna oz. preveri voznika v cestnem prometu. In kaj če imaš ponarejeno vozniško in ga nimaš pri sebi? A bo kazen samo 40 €? Predlagam, da to staro konvencijo, vsi ki smo jo podpisali posodobite!!

"Zahteva po tem, da ima voznik pri sebi vozniško dovoljenje, je upravičena zaradi vse večje udeležbe tujih voznikov v cestnem prometu in nepovezanosti nacionalnih omrežij izdanih vozniških dovoljenj, ki bi omogočala neposredno in takojšnje preverjanje vseh potrebnih podatkov o vozniku oziroma vozniškem dovoljenju". ......................................Torej bi lahko veljalo samo za tujce, da morajo obvezno imeti vozniško dovoljenje pri sebi.
 
"Tudi iz Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih izhaja, da nihče ne more imeti več kot eno vozniško dovoljenje. Navedeno je zlasti pomembno za izvajanje te direktive, ki omogoča, da lahko oseba svoje tuje vozniško dovoljenje zamenja za vozniško dovoljenje druge države članice UE, pri čemer pa mora država, ki izvede zamenjavo, vrniti staro dovoljenje organom države članice, ki ga je izdala, predhodno pa preveriti, ali so za zamenjavo izpolnjeni pogoji (ali je bilo tuje vozniško dovoljenje veljavno…)." ...................................................................  Enako kot prej omenjeno... Torej, če ustavijo tujca in se legitimira s tujo osebno izkaznico, bi moral pokazati tudi vozniško, če pa ima že slovensko državljanstvo, pa ni nujno, saj to lahko preverijo na kraju samem.
 
"Vsi ti razlogi, upoštevajoč načelo enakosti obravnave voznikov, kažejo na to, da je zahteva po posedovanju listine pri vožnji v cestnem prometu, upravičena. Vozniško dovoljenje pa lahko oseba v Republiki Sloveniji uporabi tudi kot dokument za izkazovanje istovetnosti." ...................."Načelo enakosti obravnave voznikov?"..... ne vidim  razloga zakaj ne bi veljala izjema za domače voznike....s tem bi se izognili odvečni administraciji in brezveznim kaznim. Tako bi razbremenili voznike, policiste, itd. Seveda, če bi slovenci šli v tujino bi pač, tako kot sedaj, obvezno morali imeti pri sebi vozniško dovoljenje. 
Zanimivo, da pa namesto osebne izkaznice lahko za izkazovanje istovetnosti uporabiš vozniško dovoljenje. Malo nelogično v povezavi z načelom enakosti obravnave pa je, da če se tujec v Sloveniji sprehaja po cesti in nima s sabo osebne, pa mu vozniška za legitimacijo ne velja. Ali pač?
Pa še to ...A zaradi načela enakosti obravnave voznikov moramo čisto vsi biti obremenjeni s to birokratsko zadevo?
 
"Glede predloga, da se osebi, ki nima pri sebi vozniškega dovoljenja, izreče zgolj ustni opomin, pa pojasnjujemo, da lahko pooblaščena uradna oseba v skladu z Zakonom o prekrških namesto izreka sankcije kršitelju izreče opozorilo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep." ........................................Že tukaj ta zakon dopušča kršenje načela enakosti obravnave voznika. Torej, če uradna oseba oceni, da je opozorilo dovolj, ni nujno da plačaš. Povsem subjektivno. Če bi bilo tako, da je vozniška obvezna samo za tujce in za 
 
Dodajamo še, da je globa 40 eurov najnižja globa, ki se lahko v skladu z Zakonom o prekrških predpiše za prekršek v Republiki Sloveniji. Za vožnja motornega vozila brez vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije je predpisana znatno višja globa, in sicer 500 eurov
....Ali to velja tudi za tujce??? 40 €, če nima vozniške medtem (kot smo prej omenjali), ko je onemogočeno neposredno in takojšnje preverjanje tujih voznikov??
Skoti99 | 14.11.2012 | 09:06
Se popolnoma strinjam. Da moramo imeti v e-dobi s sabo vedno vozniško dovoljenje, ko lahko policist vsak trenutek preveri vse o nas, je v današnjem času res zastarelo.

Da pa je to še nek pomemben prekršek in država meni, da te mora za to kaznovati, pa je popolnoma neprimerno. Mislim, da bi morali v tej državi narediti eno revizijo (tudi na drugih področjih), kaj je prekršek in kaj ne.
Medo | 10.11.2012 | 16:59
Se strinjam.
Tudi osebna izkaznica ali potni list bi morala biti dovolj za identifikacijo ali ima voznik veljavno vozniško dovoljenje ali ne.
Res pa je, da bi v tem primeru policist moral preverjati te podatke v bazi, ker niso direktno razvidni z osebne izkaznice.
DavidS | 10.11.2012 | 07:01
Se strinjam. Sam menim, da je ta zahteva ostala še iz časov, ko policist na licu mesta ni mogel preveriti, ali oseba dejansko ima veljavno vozniško dovoljenje, in ko so bile začasne prepovedi vpisane v samo vozniško dovoljenje. Glede na to, da je v dobi sodobnih komunikacij in baz podatkov preprosto pogledati te podatke, je zahteva, da imamo kartonček s seboj, res odveč. 

Kar se tiče tistih, ki nenehno kršijo predpise in jim je bilo dovoljenje odvzeto ali začasno odvzeto, pa bi sam uvrstil vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja (torej, če oseba dovoljenja sploh nima, ne da ga zgolj nima pri sebi) v kazenski zakonik in jo kaznoval z zaporno kaznijo. Določenih ljudi se kazni namreč sploh ne dotaknejo, ker uradno nimajo prihodkov in premoženja. Tem je tudi vseeno, če jim trajno prepovedo vožnjo. In ker je vožnja avtomobila dejansko upravljanje s smrtno nevarnim strojem, je takšno početje brez ustrezne usposobljenosti (ki jo dokazuje dovoljenje) neposredno in naklepno ogrožanje sebe in vseh ostalih udeležencev v prometu.
Anže Barle | 13.11.2012 | 21:15
@David S: takoj podprem to dopolnilo.

Vožnja brez vozniškega dovoljenja

Predlagam, da se v ZVCP spremeni kazen za vožnjo brez vozniškega dovoljenja, saj gre za prekršek, ki nima nobene neposredne zveze z varnostjo ali da sem zaardi tega neposredna grožnja varnosti cestnega prometa. Vsi smo zgolj ljudje in občasno kaj tudi pozabimo.

Če me torej policist ustavi in po nesreči nimam vozniškega dovoljenja pri sebi, se legitimiram z osebno izkaznico. Ker je iz uradnih evidenc razvidno, da nisem "problematičen" voznik oz. "brez kartoteke", vozniško dovoljenje je veljavno in mi ni bilo nikoli odvzeto, se mi izreče zgolj ustni opomin.

V primeru, da pa ima voznik "kartoteko" oziroma je pogosto obravnavan zaradi prometnih prekrškov, vozniško pa mu je bilo že vsak 1x odvzeto v 3 letih ali pa je v tem obdobju zbral večje število kazni za prekrške, ki neposredno vplivajo na varnost vožnje (prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, drog in psihotropnih substanc), se vozilo zapleni, osebo pa odpelje na policijsko postajo. Takemu vozniške sploh ne bi smeli več izdati.


Ključne besede: prometni prekišni, sankcioniranje, vozniško dovoljenje