Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Varčevanje v javni upravi
D. KOCBEK
Ogledov: 4736
Predlog ustvarjen 10.01.2010
Arhivirano
Zadnja sprememba 21.01.2010 06:35:48

  Predlog   Število glasov   Komentarji (5)   Popravki predloga  
VARČEVANJE V JAVNI UPRAVI    -   predlog varčevanja I.
 
 
Kot nujno je potreben temeljit  razmislek o smotrnosti ocenjevanja in letnih razgovorih za javne uslužbence v sedanji obliki. Če pogledamo dejstva, da za posameznega delavca  na leto v povprečju porabimo cca. 15 kom. papirja A4 format in to pomnožimo s številko 150000 dobimo število 2.225.0000 kom. papirja oz. 4.500 zavojev po 500 komadov. Če temu dejstvu prištejemo minimalno pol ure dela ocenjevalca in pol ure časa javnega uslužbenca (kar pa istočasno pomeni, da smo opravili oceno in razgovor zgolj formalno) dobimo seštevek 150.000 delovnih ur oziroma delovno obvezo za 71 javnih uslužbencev v tekočem letu. Zneska, ki se bi privarčevati s tem pa raje ne bom podrobno preračunaval vendar pri predpostavki, da povprečna mesečna plača v javnem sektorju vsaj 1000 € (december 2009 je bila 1.448,13), gre za letni prihranek 852.000 €. S stroškom papirja, barve za tiskanje ter drugih stroškov pa bi prihranek prav gotovo presegal 1.000.000 €.
 
Glede na  dejstva, da so letna ocenjevanja in letni razgovori po mojem prepričanju in mnenju mnogih kolegov zgolj sama-sebi namenjena formalnost, ki ima za posledico nepotrebno trošenje proračunskega denarja. Če pogledamo resnici v oči, se kadrovska politika tako ali tako izvaja mimo vseh ocen in zaključkov iz letnih razgovorov. Drugo pa je dejstvo, da je večina ocen in razgovorov opravljena na hitro, površno, neobjektivno in z veliko mero subjektivnosti ocenjevalca. V potrditev navedbe navajam dejstvo, da je na primer en vodja  dolžan oceniti 160 delavcev in tudi več, od katerih dobro pozna le ožje sodelavce ostalo večino pa le bežno!!! Še bi se dalo navajati razna dejstva vendar to ni moj osnovni namen.
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO OCENJEVANJA IN PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU
 
Na podlagi dolgoletnih izkušen in poznavanja dela v javni oz. državni uprave predlagam, da se ukine izvajanje letnih razgovorov in da se letno ocenjevanje javnih uslužbencev racionalizira v največji možni meri. Slednje je moč doseči tako, da se sistem ocenjevanja spremeni tako, da se ocena DOBRO  (to je ocena za delo, ki se od javnega uslužbenca pričakuje na podlagi pogodbe o delu) v bodoče več ne izpolnjuje. To pomeni, da se vsem delavcem, za katere ni bil izdelan pisni dokument vpiše ocena DOBRO. Za oceno PRAV DOBRO in ODLIČNO pa je potrebno postavit pogoje, da sta le-ti oceni lahko doseženi na podlagi konkretnih dosežkov posameznega delavca (izdelani progami, odločba o dodatnih delih itd…), ki so dokazljivi in ne zgolj pisna in veliko krat  tudi sugestivna ocena predstojnika.  Ocena  ZADOSTNO in NEZADOSTNO pa temeljita na konkretnem dokumentu s katerim je bil delavec opozorjen na nepravilnost oz. disciplinsko kaznovan.
 
Istočasno pa predlagam, da se spremeni pravilnik o napredovanju in sicer:
 
 1. tako, da javni uslužbenec, ki je bil v štirih zaporednih letih 4x ocenjen z oceno 3 napreduje za en plačni razred.
 2. Če je javni uslužbenec v štirih zaporednih letih 3x ocenjen z oceno 4 in 1x z oceno 3 napreduje za dva plačna razreda.
 3. Če je javni uslužbenec v treh zaporednih letih ocenjen z oceno 5 napreduje za dva plačna razreda.
 
V kolikor je bil javni uslužbenec v napredovalnem obdobju ocenjen z oceno 2 se mu rok za napredovanje podaljša za eno leto in v primeri če je bil ocenjen z oceno 1 se mu rok za napredovanje podaljša na dve leti.

Ključne besede varčevanje, predlog
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

secufin | 19.01.2011 | 13:08 Prikaži
Naprej je treba odpustiti 50 % delavcev v javni upravi! Toliko jih namreč ne dela prav nič - koristnega!
yamast | 27.01.2010 | 16:11
predlagam da se v primeru ocene 1 ne samo podaljša napredovanje temveč se ga tudi vrže v nižji plačni razred

Varčevanje v javni upravi

VARČEVANJE V JAVNI UPRAVI    -   PREDELOG 1
 
 
Kot nujno je potreben temeljit  razmislek o smotrnosti ocenjevanja in letnih razgovorih za javne uslužbence v sedanji obliki. Če pogledamo dejstva, da za posameznega delavca  na leto v povprečju porabimo cca. 15 kom. papirja A4 format in to pomnožimo s številko 150000 dobimo število 225.0000 kom. papirja oz. 4.500 zavojev po 500 komadov. Če temu dejstvu prištejemo minimalno pol ure dela ocenjevalca in pol ure časa javnega uslužbenca(karpa istočasno pomeni, da smo opravili oceno in razgovor zgolj formalno) dobimo seštevek150.000 delovnih uroziroma delovno obvezo za 71 javnih uslužbencev v letu. Zneska, ki se bi privarčevati s tempa raje nebom podrobno preračunaval vendar pri predpostavki, da povprečna mesečna plača v javnem sektorju 1000 € (december 2009 je bila 1.448,13), gre za letni prihranek 852.000 €. S stroškom papirja, barve za tiskanje ter drugih stroškov pa bi prihranek prav gotovo presegal 1.000.000 €.
 
Glede na  dejstva, da so letna ocenjevanja in letni razgovori po mojem prepričanju in mnenju mnogih kolegov zgolj sama-sebi namenjena formalnost, ki ima za posledico nepotrebno trošenje proračunskega denarja. Če pogledamo resnici v oči, se kadrovska politika tako ali tako izvaja mimo vseh ocen in zaključkov iz letnih razgovorov. Drugo pa je dejstvo, da je večina ocen in razgovorov opravljena na hitro, površno, neobjektivno in z veliko mero subjektivnosti ocenjevalca. V potrditev navedbe navajam dejstvo, da je na primer en vodja  dolžan oceniti 160 delavcev in tudi več, od katerih dobro pozna le ožje sodelavce ostalo večino pa le po zunanjosti!!! Še bi se dalo navajati razna dejstva vendar to ni moj osnovni namen.
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO OCENJEVANJA IN PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU
 
Na podlagi dolgoletnih izkušen in poznavanja dela v javni oz. državni uprave predlagam, da se ukine izvajanje letnih razgovorov in da se letno ocenjevanje javnih uslužbencev racionalizira v največji možni meri. Slednje je moč doseči tako, da se sistem ocenjevanja spremeni tako, da se ocena DOBRO  (to je ocena za delo, ki se od javnega uslužbenca pričakuje na podlagi pogodbe o delu) v bodoče več ne izpolnjuje. To pomeni, da se vsem delavcem, za katere ni bil izdelan pisni dokument vpiše ocena DOBRO. Za oceno PRAV DOBRO in ODLIČNO pa je potrebno postavit pogoje, da sta le-ti oceni lahko doseženi na podlagi konkretnih dosežkov posameznega delavca (izdelani progami, odločba o dodatnih delih itd…), ki so dokazljivi in ne zgolj pisna ocena predstojnika.  Ocena  ZADOSTNO in NEZADOSTNO pa temeljita na konkretnem dokumentu s katerim je bil delavec opozorjen na nepravilnost oz. disciplinsko kaznovan.
 
Istočasno pa predlagam, da se spremeni pravilnik o napredovanju in sicer:
 
 1. tako, da javni uslužbenec, ki je bil v štirih zaporednih letih 4x ocenjen z oceno 3 napreduje za en plačni razred.
 2. Če je javni uslužbenec v štirih zaporednih letih 3x ocenjen z oceno 4 in 1x z oceno 3 napreduje za dva plačna razreda.
 3. Če je javni uslužbenec v treh zaporednih letih ocenjen z oceno 5 napreduje za dva plačna razreda.
 
V kolikor je bil javni uslužbenec v napredovalnem obdobju ocenjen z oceno 2 se mu rok za napredovanje podaljša za eno leto in v primeri če je bil ocenjen z oceno 1 se mu rok za napredovanje podaljša na dve leti.

Ključne besede: varčevanje, predlog

Varčevanje v javni upravi

VARČEVANJE V JAVNI UPRAVI    -   predlog varčevanja I.
 
 
Kot nujno je potreben temeljit  razmislek o smotrnosti ocenjevanja in letnih razgovorih za javne uslužbence v sedanji obliki. Če pogledamo dejstva, da za posameznega delavca  na leto v povprečju porabimo cca. 15 kom. papirja A4 format in to pomnožimo s številko 150000 dobimo število 225.0000 kom. papirja oz. 4.500 zavojev po 500 komadov. Če temu dejstvu prištejemo minimalno pol ure dela ocenjevalca in pol ure časa javnega uslužbenca (kar pa istočasno pomeni, da smo opravili oceno in razgovor zgolj formalno) dobimo seštevek 150.000 delovnih ur oziroma delovno obvezo za 71 javnih uslužbencev v tekočem letu. Zneska, ki se bi privarčevati s tem pa raje ne bom podrobno preračunaval vendar pri predpostavki, da povprečna mesečna plača v javnem sektorju vsaj 1000 € (december 2009 je bila 1.448,13), gre za letni prihranek 852.000 €. S stroškom papirja, barve za tiskanje ter drugih stroškov pa bi prihranek prav gotovo presegal 1.000.000 €.
 
Glede na  dejstva, da so letna ocenjevanja in letni razgovori po mojem prepričanju in mnenju mnogih kolegov zgolj sama-sebi namenjena formalnost, ki ima za posledico nepotrebno trošenje proračunskega denarja. Če pogledamo resnici v oči, se kadrovska politika tako ali tako izvaja mimo vseh ocen in zaključkov iz letnih razgovorov. Drugo pa je dejstvo, da je večina ocen in razgovorov opravljena na hitro, površno, neobjektivno in z veliko mero subjektivnosti ocenjevalca. V potrditev navedbe navajam dejstvo, da je na primer en vodja  dolžan oceniti 160 delavcev in tudi več, od katerih dobro pozna le ožje sodelavce ostalo večino pa le bežno!!! Še bi se dalo navajati razna dejstva vendar to ni moj osnovni namen.
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO OCENJEVANJA IN PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU
 
Na podlagi dolgoletnih izkušen in poznavanja dela v javni oz. državni uprave predlagam, da se ukine izvajanje letnih razgovorov in da se letno ocenjevanje javnih uslužbencev racionalizira v največji možni meri. Slednje je moč doseči tako, da se sistem ocenjevanja spremeni tako, da se ocena DOBRO  (to je ocena za delo, ki se od javnega uslužbenca pričakuje na podlagi pogodbe o delu) v bodoče več ne izpolnjuje. To pomeni, da se vsem delavcem, za katere ni bil izdelan pisni dokument vpiše ocena DOBRO. Za oceno PRAV DOBRO in ODLIČNO pa je potrebno postavit pogoje, da sta le-ti oceni lahko doseženi na podlagi konkretnih dosežkov posameznega delavca (izdelani progami, odločba o dodatnih delih itd…), ki so dokazljivi in ne zgolj pisna in veliko krat  tudi sugestivna ocena predstojnika.  Ocena  ZADOSTNO in NEZADOSTNO pa temeljita na konkretnem dokumentu s katerim je bil delavec opozorjen na nepravilnost oz. disciplinsko kaznovan.
 
Istočasno pa predlagam, da se spremeni pravilnik o napredovanju in sicer:
 
 1. tako, da javni uslužbenec, ki je bil v štirih zaporednih letih 4x ocenjen z oceno 3 napreduje za en plačni razred.
 2. Če je javni uslužbenec v štirih zaporednih letih 3x ocenjen z oceno 4 in 1x z oceno 3 napreduje za dva plačna razreda.
 3. Če je javni uslužbenec v treh zaporednih letih ocenjen z oceno 5 napreduje za dva plačna razreda.
 
V kolikor je bil javni uslužbenec v napredovalnem obdobju ocenjen z oceno 2 se mu rok za napredovanje podaljša za eno leto in v primeri če je bil ocenjen z oceno 1 se mu rok za napredovanje podaljša na dve leti.

Ključne besede: varčevanje, predlog
Katrin | 11.01.2010 | 19:51
Proti. Prvič, vse te ocene bi zopet zahtevale letne razgovore, saj jih nadrejeni ne more sprejeti brez možnosti delavca za zagovor. Drugič, kar ne deluje, je potrebno popravit, ne odstranit. Prihajam iz podjetja, kjer letni razgovori delujejo, seveda pa za to obstaja volja. Če sistem ne deluje, se je treba vprašati zakaj in zadevo spremenit tako, da bo delovala. Letni razgovor je edini čas v letu, ko naj bi si z nadrejenim nalila čistega vina, brez užaljenosti in prizadetosti. Letni razgovor ni namenjen napredovanju, pač seznanjanju z motivacijo delavca, njegovemu pogledu na svoje delo in načrtom za prihodnost.
D. KOCBEK | 15.01.2010 | 08:47
 
Pozdravljen

Kdo pa pravi, da morejo biti razgovori o oceni, če je delavec po mojem predlogu ocenjen z oceno 3, kar pomeni da je delal dobro oz. v pričakovanem obsegu.

Prav tako pa sem mnenja, da je potreben sprotno reševanje vseh nastalih problemov ali reševanja morenitnih predlogov za izbolšave in ne le enkrat na leto (takrat pa na polno in to v dobrem ali slabem smislu).
andrejček | 11.01.2010 | 14:57
kaj pa predlog 2?

drugače se pa strinjam... eno te isto vsako leto, obljube, napovedi in na koncu leta še kar nič... in tako naprej in tako nazaj