Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Pridobitev državljanstva
 
natalina
Ogledov: 4733
Predlog poslan 08.10.2012
Z odzivom organa 28.11.2012
Zadnja sprememba 06.10.2012 10:02:52

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (14)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 28.11.2012

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Pridobitev državljanstva z naturalizacijo ureja Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – UPB2). Eden izmed pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo je pogoj, da oseba obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Vlada Republike Slovenije je s Sklepom o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 47/94) imenovala Center za slovenščino kot drugi tuj jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot strokovno komisijo, pristojno za preizkus znanja slovenskega jezika. Izpit iz slovenskega jezika lahko prosilci za državljanstvo opravijo pri navedenem centru ali dvanajstih izobraževalnih organizacij po celi Sloveniji. Izpit iz slovenskega jezika je sestavljen iz petih sklopov, in sicer:

  • govorno sporazumevanje;
  • razumevanje govorjenih besedil;
  • razumevanje zapisanih besedil;
  • poznavanje slovničnih struktur;
  • tvorjenje pisnega besedila.

V skladu z navedenim ne drži trditev, navedena v predlogu, da prosilci za državljanstvo o slovenščini in kulturi nimajo najmanjšega pojma in da se tega niti nočejo naučiti. Opravljen izpit v navedeni obliki izkazuje, da se je prosilec za državljanstvo zmožen sporazumevati v slovenskem jeziku. Ali bo prosilec za državljanstvo, ki je izpit uspešno opravil, slovenski jezik tudi uporabljal kasneje v vsakdanjem življenju, pa ni mogoče zagotoviti s strožjimi pogoji v zakonu.

Testa o kulturi in drugih podobnih področjih Zakon o državljanstvu Republike ne predpisuje kot pogoja za pridobitev državljanstva z naturalizacijo. Izpit iz slovenskega jezika, ki ga morajo prosilci obvezno opraviti, pa občasno vključuje tudi poznavanje nekaterih področij iz kulture in zgodovine Slovenije. Glede na navedeno ocenjujemo, da je navedeno področje v zakonodaji o državljanstvu primerno urejeno, zato ne nameravamo predloga nadalje obravnavati.

 

Priloge: