Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Izbira konzultanta, inženirja, projektanta
 
adi99
Ogledov: 1949
Predlog poslan 03.10.2012
Z odzivom organa 21.11.2012
Zadnja sprememba 01.10.2012 13:55:44

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 21.11.2012

Odziv Ministrstva za finance

Države članice Evropske Unije morajo v svoj pravni red prenesti zakonodajo Evropske Unije. Zato v Republiki Sloveniji veljavni Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) temelji na Direktivi 2004/18/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. V skladu z ZJN-2 naročnik opredeli minimalne zahteve glede pogojev, ki jih mora izvajalec izpolnjevati, naročilo pa odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila ali na podlagi najnižje cene. Tako z opredelitvijo ustreznih minimalnih pogojev, kot tudi na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe ima naročnik dovolj možnosti za uspeh pri prizadevanjih za pridobitev kvalitetnega izvajalca storitev. Seveda pa je odločitev glede izbire pogojev in meril na strani naročnika.

 

Priloge: