Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved nastopanja cirkusov v katerih nastopajo živali
 
tadejal
Ogledov: 2808
Predlog poslan 01.10.2012
Z odzivom organa 15.11.2012
Zadnja sprememba 04.10.2012 21:19:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (25)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.11.2012

Odziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Slovenija se ni odločila za prepoved nastopanja cirkusov s prostoživečimi živalmi iz dveh razlogov.

Prvi razlog se nanaša na znanstvene izsledke, ki govorijo v prid dejstvu, da bivanje živali v cirkusih ne predstavlja večjega tveganja za njihovo dobrobit kot bivanje drugih živali v ujetništvu. Takšni so namreč zaključki študije, ki jo je v letu 2006 naročila Vlada Velike Britanije v zvezi s cirkusi v tej državi kot odgovor na številne pobude za ukinitev cirkusov z nastopajočimi prostoživečimi živalmi.

Drugi razlog, da cirkusov v Sloveniji ne prepovedujemo, je postopek, ki ga je pred Evropskim sodiščem sprožila Evropska komisija proti Avstriji. Avstrija je enostransko prepovedala nastope cirkusom, ki v svojih predstavah uporabljajo divje živali. S tem je po mnenju Evropske komisije kršila eno od štirih svoboščin, na katerih temelji Evropska unija. Gre namreč za prosto opravljanje storitev v skladu s 56. členom pogodbe o Evropski uniji. Po določbah tega člena članica ne sme sprejemati omejitev opravljanja storitev za državljane EU. Zato je Komisija proti Avstriji sprožila postopek za ugotavljanje kršitve (infringement procedure), ki po nam dostopnih podatkih še ni končan.

V Sloveniji se je strokovni svet za zaščito živali na svoji 3. seji 26. novembra 2010 seznanil s stanjem v cirkusih in ugotovil, da zaradi dejstev, opisanih v strokovni literaturi in trenutnega nejasnega pravnega statusa takšnega ukrepa, prepoved cirkusov ni smiselna.

Poudariti moramo tudi, da ima stroga prepoved kakršne koli podobne dejavnosti omejeno učinkovitost, saj zaradi takšnega ukrepa živali iz cirkusov ne bodo izginile. Cirkusi se bodo preselili v države, kjer ne obstaja zakonodaja, ki bi zagotavljala zaščito živali, in kjer uporaba živali v cirkusih dejansko predstavlja veliko tveganje za njihovo dobrobit. Veliko ustreznejši pristop k reševanju problema zaščite živali, ki se jih uporablja v cirkuških predstavah, je torej reguliranje ali omejevanje take uporabe živali. Z ustrezno zakonodajo so predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati, kdor uporablja žival v cirkuški predstavi in prepovedana dejanja, ki jih živalim ni dovoljeno storiti.

Na tak način se tudi v cirkusih prepreči nepotrebno trpljenje živali, kar je nenazadnje cilj vsake zakonodaje v zvezi z zaščito živali.

 

Priloge: