Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Boljše delovanje sodstva
 
mikie
Ogledov: 4008
Predlog poslan 18.09.2012
Z odzivom organa 28.11.2012
Zadnja sprememba 18.09.2012 07:55:55

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (8)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 28.11.2012

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo na zgoraj navedeni predlog pojasnjuje, da Ustava Republike Slovenije v 129. členu določa, da je sodniška funkcija trajna, zakon pa določa starostno mejo, pri kateri se sodnik upokoji. Trajni sodniški mandat, ki je določen s to ustavno določbo, je ena od temeljnih prvin sodniške neodvisnosti. Za spremembo trajnega sodniškega mandata in nadomestitev z mandatom štirih let, je potrebna sprememba Ustave, akt o spremembi ustave pa lahko sprejme samo državni zbor z dvotretjisnko večino glasov vseh poslancev. Sodniki se v svoji funkciji, ki je hkrati njihov življenjski poklic, ne morejo počutiti varno, če bi prišlo do omejevanja sodniškega mandata oz. volitev za določen čas ali ponovne izvolitve po določenem času. Ob tem je pomembno poudariti tudi institut neodvisnosti sodnikov.

Sodnik se mora posvečati svoji službi s polno predanostjo in izpolnjevati svoje obveznosti po najboljših močeh. Sodnikovo delo se ocenjuje po zakonsko določenih kriterijih. Ocena sodniške službe se izdela vsake tri leta, za sodnika začetnika pa v prvih treh letih vsako leto. Od ocene sodniške službe je odvisna tako pravica do plače kot tudi pravica do napredovanja v višji sodniški naziv. Z oceno sodniške službe se ugotovi, da sodnik ne ustreza sodniški službi, ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, izpolnjuje pogoje za napredovanje, izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje ali izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje v višji sodniški naziv. Če iz ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, mu sodniška funkcija preneha.

Podrobnejša merila, po katerih se ugotavljajo kriteriji za oceno sodniške službe, sprejema sodni svet (Merila za kakovost dela za oceno sodniške službe). Z merili se ugotavljajo kriteriji strokovnega znanja sodnika, delovne sposobnosti sodnika, sodnikovo sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, opravljeno delo pri preprečevanju sodnih zaostankov, opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, in drugi kriteriji.

 

Priloge: