Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


GPRS prenos podatkov
 
primus
Ogledov: 2836
Predlog poslan 18.09.2012
Z odzivom organa 28.11.2012
Zadnja sprememba 17.09.2012 12:12:30

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (17)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 28.11.2012

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo seznanjeni s problematiko visokih računov za opravljene telekomunikacijske storitve, ki so posledica prenosa podatkov prek pametnih telefonov. Strinjamo se, da gre pri tem za perečo problematiko, katere posledice čutijo uporabniki pametnih telefonov. Glede na navedeno smo v predlogu novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki se trenutno nahaja v drugi obravnavi zakonodajnega postopka v Državnem zboru RS, v 2. točki 138. člena, ki daje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije RS podlago, da sprejme splošni akt, s katerim predpiše, da morajo operaterji, ki zagotavljajo javno dostopne telefonske storitve oziroma dostop do javnega komunikacijskega omrežja omogočiti vse ali le nekatere izmed možnosti za nadzor stroškov, ki obvezujejo izvajalca univerzalne storitve, izrecno zapisali, da navedeno vključuje tudi možnosti za nadzor stroškov za podatkovne storitve. Navedeno bo agenciji omogočilo sprejem splošnega akta, s katerim bo uredila omejitve in možnosti za nadzor podatkovnega prometa v omrežjih domačih operaterjev po zgledu t.i. Uredbe o gostovanju.

 

Priloge: