Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Tuji sodniki
 
tetrapak
Ogledov: 1422
Predlog poslan 17.09.2012
Z odzivom organa 26.10.2012
Zadnja sprememba 16.09.2012 13:00:13

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (4)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 26.10.2012

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede na zgoraj navedeni predlog pojasnjuje, da Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 3. člena določa, da ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, državljanke in državljani pa jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajo, izvršilno in sodno.

Republika Slovenija lahko izvaja javno oblast na podlagi načela teritorialnosti samo na svojem ozemlju, ki je določeno z mejami na sosednje države. Meje Republike Slovenije so državne meje, ki so bile določene ob razglasitvi ustavnega akta o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25.6.1991. To so mednarodno priznane državne meje dotedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v tistem delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, in Republiko Hrvatsko, kakršna je bila v okviru SFRJ.

V okvir izvajanja javne oblasti spada tudi sodna veja oblasti, ki lahko izvaja svoje naloge samo na ozemlju Republike Slovenije. Sodniki so pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni, vezani so na ustavo in zakon. Načelo neodvisnosti sodnikov nima pomena le za položaj sodnikov, temveč je povezano s 23. členom Ustave, po katerem mora neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče vsakomur nuditi pravico, da se nanj obrne, ko gre za njegove pravice in dolžnosti ter obtožbe zoper njega. Sodnikova neodvisnost je torej predpostavka, da se vsakomur zagotovi ustavna pravica do sodnega varstva preko sistema rednih in izrednih pravnih sredstev, ustavne pritožbe in pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Z izvrševanjem sodne oblasti s strani tujih sodnikov bi bilo kršeno načelo suverenosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Izvajanje javne oblasti na ozemlju določene države je pridržano samo organom, ki so ustanovljeni in delujejo po predpisih te države. Sodniki lahko sodelujejo pri sojenju v tuji državi samo v tistih sistemih, ki so zaradi vojne pod upravo mednarodne skupnosti – tak sistem je veljal v Federaciji Bosni in Hercegovini ter na Vzhodnem Timorju.

 

Priloge: