Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Uvoz legendarnih vozil (še ne starodobnikov) v Slovenijo
 
MiGi
Ogledov: 2840
Predlog poslan 17.09.2012
Z odzivom organa 15.11.2012
Zadnja sprememba 15.09.2012 20:20:08

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.11.2012

Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor

Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04, 82/07, 70/08 in 104/09) določa mejne vrednosti posameznih onesnaževal v izpušnih plinih vozil, kar se upošteva pri prvi registraciji vozila v naši državi. Pri osebnih vozilih (kategorija M1) je na primer ta meja določena z direktivo Sveta 70/220/EGS spremenjeno z direktivo Parlamenta in Sveta 94/12/ES, kar posredno pomeni emisijske zahteve s stopnjo EURO 2.

Ugotavljanje skladnosti vozila s temi zahtevami se v skladu s 24. členom Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) ne preverja za:

  1. »1. mednarodne in meddržavne organizacije – za službeno uporabo;
  2. diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v Republiki Sloveniji – za službeno uporabo;
  3. diplomatsko in konzularno osebje tujih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno uporabo;
  4. državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali prebivanja v tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto;
  5. tujce, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji;
  6. fizične in pravne osebe, ki so postale lastnice vozila na podlagi sklepa o dedovanju in
  7. humanitarne organizacije – za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti.«

Enako se ugotavljanje skladnosti vozila s temi zahtevami v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o motornih vozilih ne preverja za starodobna vozila, ki so definirana v drugem odstavku navedenega člena:

»(2) Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.«

Zakon o motornih vozilih je ta pravilnik 1. aprila 2011 sicer že razveljavil, a se ga uporablja še naprej do priprave novega predpisa s tega področja. Predlog novega Pravilnika o delih in opremi vozil je že pripravljen in ne vsebuje več nobenih emisijskih zahtev pri prvi registraciji vozila v naši državi za vozila, ki prihajajo v našo državo iz Evropske unije.

 

Priloge: