Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Skrajšan delovni čas v javnem sektorju
 
Drei
Ogledov: 2926
Predlog poslan 12.09.2012
Z odzivom organa 15.11.2012
Zadnja sprememba 11.09.2012 19:47:20

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (7)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.11.2012

Odziv Ministrstva za pravosodje in javno upravo

Splošno je delovni čas urejen v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007 - neuradno prečiščeno besedilo), ki v 142. členu ureja polni delovni čas, in sicer določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden. ZDR določa tudi, da če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas delovni čas 40 ur na teden. Prav tako opozarjamo na določbo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe), ki tudi ureja polni delovni čas, in sicer v trajanju 40 ur. Pojasnjujemo tudi, da je v skladu s 154. členom ZDR odmor med delom šteje v polni delovni čas.

Upoštevaje navedeno torej ugotavljamo, da sprememba delovnega časa v smislu skrajšanja dnevne delovne obveznosti ni možna brez spremembe zakona ali kolektivne pogodbe, kar pa ni v izključni pristojnosti Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Glede na zahtevnost zadeve pa menimo tudi, da je treba o tem vprašanju opraviti tudi širšo razpravo v okviru vlade, saj so dejavnosti javnega sektorja v pristojnosti skoraj vseh ministrstev.

Predlagamo, da navedeni predlog posredujete tudi Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je pristojno za sistemsko urejanje delovnega časa in za zakon, ki ureja delovna razmerja.

 

Odziv ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V zvezi s predlogom 3626-357, posredovanim preko spletnega portala »predlagam. vladi. si«, ki se nanaša na skrajšanje delovnega časa v javnem sektorju, v okviru pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ugotavljamo, da je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v svojem odgovoru z dne 22.10.2012 povzelo tudi splošno ureditev delovnega časa v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07-Odl. US, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09-Odl. US, v nadaljevanju ZDR), zato menimo, da dodatna pojasnila s strani MDDSZ niso potrebna. Se pa strinjamo z mnenjem MPJU, da je glede na zahtevnost zadeve treba o tem vprašanju opraviti širšo razpravo v okviru vlade, saj so dejavnosti javnega sektorja v pristojnosti skoraj vseh ministrstev.

 

Priloge: