Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


invalidske pokojnine
 
alojz erhatič
Ogledov: 2811
Predlog poslan 10.09.2012
Z odzivom organa 21.11.2012
Zadnja sprememba 06.09.2012 15:59:40

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (5)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 21.11.2012

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V zvezi s predlogom o preverjanju upravičenosti do invalidske pokojnine, bi uvodoma želeli pojasniti, da je sicer že reforma iz leta 2000 uvedla kontrolne preglede pred invalidsko komisijo, s katerimi se ponovno ugotavlja invalidnost. Kontrolni pregledi so tako v skladu s 106. členom ZPIZ-1 obvezni v primerih, ko se pravice na podlagi invalidnosti pridobijo pred dopolnjenim 45. letom starosti. Opravljajo se praviloma najmanj enkrat na vsakih pet let, lahko tudi v krajših oz. daljših intervalih. Po navedeni starosti so kontrolni pregledi fakultativni, pri čemer bo možno v postopku ugotavljanja invalidnosti tudi oceniti, da kontrolni pregled ni potreben.

Takšna ureditev temelji na določbi prvega odstavka 163. člena ZPIZ-1, ki določa, da pravice, priznane na podlagi invalidnosti, trajajo, dokler traja stanje invalidnosti, na podlagi katere je bila pridobljena pravica, razen ob izgubi ali omejitvi uživanja pravic, določenih s tem zakonom.

Trenutno veljavno besedilo torej ureja kontrolne preglede v zvezi z ugotavljanjem delazmožnosti zgolj v postopku uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja. Zavod pa bi moral imeti ne glede na to, ali je bil kontrolni pregled vnaprej določen, in ne glede na roke iz 106. člena ZPIZ-1, aktivno legitimacijo za določitev kontrolnega pregleda ves čas, ko zavarovanec uživa pravice iz invalidskega zavarovanja.

Na podlagi navedenega smo v novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je trenutno v zakonodajnem postopku, predlagali, da lahko Zavod po uradni dolžnosti kadarkoli določi kontrolni pregled za vse uživalce pravic iz invalidskega zavarovanja in prejemnike dodatka za pomoč in postrežbo, kjer se ponovno ocenjujejo njihova delovna zmožnost in potreba po stalni pomoči in postrežbi drugega.

 

Priloge: